Results for 'česká filosofie'

116 found
Order:
 1.  41
  Život a Dílo A. N. Whiteheada.Michal Andrle - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (2):187-225.
  Tato studie je v první řadě studií z dějin filosofie. Jejím hlavním úkolem je popsat život a dílo autora, který byl v česko-slovenském intelektuálním prostředí dlouhou dobu opomíjen: anglo-amerického matematika, fyzika a filosofa Alfreda Northa Whiteheada. Jeho životní příběh bývá někdy popisován jako „příběh tří měst“: Cambridge v Anglii, Londýna a nakonec Cambridge v Massachusetts, kde sídlí Harvardova univerzita. Studie se soustředí na některé významné momenty ve filosofově životě a pokouší se je zdůraznit jako klíč k porozumění Whiteheadovu celoživotnímu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  62
  Vědecká filosofie, světový názor a „Tiefsinn“: tři podoby filosofie v Husserlově článku Filosofie jako přísná věda.Aleš Novák - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):29-62.
  Fenomenologie není pouze specifická metoda filosofického zkoumání, ale též svébytná filosofická pozice. Husserl je znám a diskutován spíše jako autor právě zmíněné metody, ovšem ta přeci měla sloužit jakožto organon pro vytvoření samostatné filosofické nauky. Proto se bude v příspěvku věnovat pozornost Husserlovu chápání toho, co je to filosofie, a to v kontrastu proti dobově populárním filosofickým pozicím, jimiž byly naturalismus a filosofie světového názoru s jeho nejodpudivější podobou nazývanou Husserlem pejorativně „Tiefsinn“: důvtipná duchaplnost. Husserl zamýšlí odstranit oba (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  27
  Struktura filosofie v pojetí Zdeňka Vašíčka. [REVIEW]Petr Krása - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (2):335-340.
  Recenze: Zdeněk VAŠÍČEK, Jak se dělají filosofie. Praha: Triáda 2012, 240 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande teoretisk filosofi.Erik Persson - 2021 - Filosofiska Notiser 8 (2):3-23.
  Denna artikel är den första i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i teoretisk filosofi.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande praktisk filosofi.Erik Persson - 2021 - Filosofiska Notiser 8 (2):25-38.
  Denna artikel är den andra i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i praktisk filosofi.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  38
  Filosofie Vědy a Problém Demarkace. [REVIEW]Pavel Kasík - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):457-468.
  Recenze: Massimo PIGLIUCCI - Maarten BOUDRY, Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem. Chicago: Chicago University Press 2013, 480 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filosofie van het luisteren: partituren van het Zijn.Hub Zwart - 2012 - Nijmegen, Nederland: Vantilt.
  De moderne filosofie lijdt aan muziekvergetelheid. Opvallend is echter dat filosofen, wanneer ze toch aandacht schenken aan muziek, hun aandacht bij voorkeur op één bepaald genre richten, namelijk de opera. Filosofen zoals Søren Kierkegaard en Friedrich Nietzsche lieten hun gedachten over Don Giovanni, Parsifal en Carmen gaan, terwijl omgekeerd de filosofie van Arthur Schopenhauer de opera heeft beïnvloed via Wagner. Diens werk lijkt zich op het snijpunt van het grensverkeer tussen moderne filosofie en moderne muziek te bevinden. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Trinità per filosofi? Lineamenti di un Teismo Trinitario.Damiano Migliorini - 2014 - Studia Patavina 61:471-482.
  The philosophical thought of Massimo Cacciari and the conceptual issues of « open theism » are two speculative routes apparently very distant from each other. This contribution highlights the common goal in their going to the root of philosophic problems in order to seek an answer: they think of a divine way of becoming explaining the reason of both the reality of the world and the paradoxical reality of human freedom. The two routes tend to converge and recover concepts pertaining (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Schiță pentru o posibilă filosofie a digitalului.Lavinia Marin - 2016 - Revista de Filosofie (Romania) 63 (5):571-582.
  This article aims to develop the outline of a possible philosophy of the digital, as a proper philosophy with its own domain, questions, methods and own theories. The article starts by describing the crisis of liniar thinking undersood, following Vilém Flusser, as as a crisis of historical-causal thinking. Then the digital thinking is described as a new way of thinking which aims to become the dominant way of scientific explanation of our times, by replacing historical-causal explanations with numerical models. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. La historia de la filosofía como examen crítico de la filosofía precedente: las objeciones de Aristóteles a la causalidad de las Ideas.Silvana Gabriela di Camilo - 2013 - Cuadernos de Filosofía 60:61-74.
  Frente a quienes sostienen una incompatibilidad entre historia de la filosofía y filosofía, en cuanto plantean una disyuntiva entre una práctica descriptiva y una argumentativa, en este trabajo nos proponemos mostrar, examinando la labor histórico-filosófica de Aris- tóteles, que esa disyuntiva no es excluyente. Para ello, en primer lugar, examinaremos algunos pasajes de su obra en los que ofrece indicaciones metodológicas que permiten comprender la doble función que cumplen las exposiciones críticas de los filósofos precedentes en la constitución misma de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  35
  Je feministická filosofie vědy politicky korektní?Ondřej Beran - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):29-50.
  Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  36
  Filosofi och byråkrati.Staffan Carlshamre - 1995 - Filosofisk Tidskrift 2 (15).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  45
  Ludwik Fleck a Současná Filosofie Vědy.Jindřich Černý - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):449-478.
  Tento článek usiluje o systematický popis teorie stylů myšlení a myšlenkových společenství polského mikrobiologa Ludwika Flecka. Článek se zabývá výchozím bodem jeho teorie: případovou studií tzv. Wassermanova testu. Následně je Fleckova teorie prezentována nejprve ve světle Struktury vědeckých revolucí Thomase Kuhna. Jsou zaznamenány některé podobnosti mezi oběma mysliteli. Přesto se Fleckova stanoviska od Kuhnových v některých důležitých ohledech liší. Na rozdíl od převládajícího názoru, tyto rozdíly zamezují tomu, aby byl Fleck považován za předchůdce Kuhna. Z těchto důvodů tento článek zmiňuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  50
  Odstíny Analytické Filosofie Vědy. [REVIEW]Jan Maršálek - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (4):473-482.
  Recenze: Lukáš Hadwiger Zámečník, Nástin filozofie vědy. Empirické základy vědy v analytické tradici. Host: Brno 2015, 409 stran.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Experimentele filosofie, kunstmatige intelligentie en cognitieve neurowetenschap.Pim Haselager - 2010 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 102 (1):49-58.
  English: In this paper I indicate why I consider 'experimental philosophy' to be good news, though not as good as it could be, and not as all that new. I'll argue that there is no need to restrict experimental philosophy to eliciting intuitions through questionnaires. I'll indicate that good examples of experimental philosophy already exist in Artificial Intelligence and Cognitive Neuroscience. Dutch: Hieronder wil ik proberen aan te geven waarom ik de experimentele filosofie weliswaar als goed nieuws beschouw, maar (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  34
  Noua filosofie si securitatea.Sarbu Ion - 2018 - Revista Militara. Studii de Securitate Si Aparare 19 (1):58-67.
  Ecosophy or ecological wisdom – the new philosophy of contemporary life is also a philosophy of security, digital content, tolerance; it is a philosophy of survival and sustainable development of man, society and nature. Man, society as well as science currently need and will need a new philosophy – ecosophy. All together and each one in part they are based on security, first of all on human security. The interaction of philosophy with science occurs historically through three main stages. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Filosofie: Tematizări Contemporane.Vasile Macoviciuc & Ionuţ Emilian Anastasiu (eds.) - 2010 - Editura Ase.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  81
  Provokativ offentlig filosofi.Aksel Braanen Sterri - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 12 (2):105-128.
  English summary: Provocative Public Philosophy In 2017, I argued that people with Down syndrome cannot live full lives. This sparked a heated debated in the Norwegian public sphere. This gave rise to a debate over what academics should and should not say in public. A certain form of public philosophy, what I will call provocative public philosophy, was criticized for being harmful, imperialistic, for eroding trust in philosophers, and for creating too much noise. In this article I will, in light (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  69
  O nouă filosofie a matematicii?Gabriel Târziu - 2012 - Symposion – A Journal of Humanities 10 (2):361-377.
  O tendinţă relativ nouă în filosofia contemporană a matematicii este reprezentată de nemulţumirea manifestată de un număr din ce în ce mai mare de filosofi faţă de viziunea tradiţională asupra matematicii ca având un statut special ce poate fi surprins doar cu ajutorul unei epistemologii speciale. Această nemulţumire i-a determinat pe mulţi să propună o nouă perspectivă asupra matematicii – una care ia în serios aspecte până acum neglijate de filosofia matematicii, precum latura sociologică, istorică şi empirică a cercetării matematice (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wiskunde en filosofie.Nico Krijn & Manuel Nepveu - 2009 - Utrecht: TNO.
  Drie gesprekken over de filosofie van de wiskunde.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  68
  L'Universalismo di alcuni filosofi morali contemporanei (e le curiose idee dei drusi sui cinesi).Miguel Angel Quintana Paz - 2005 - Filosofia Oggi 10 (2):75.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  57
  Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofii vědy.Tomáš Nejeschleba - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (4):405-424.
  The article deals with the position of Lutheran theologian Andreas Osiander sen. in the history of philosophy, history of science and philosophy of science. It works on humanistic foundation of Osiander’s thought and his elaboration of the tradition of the antient wisdom and Christian cabbala of Giovanni Pico della Mirandola in particular in the biblical exegesis. The article deals with Osiander’s edition of Nicolaus Copernicus’ book De revolutionibus orbium caelestium as well and with his edition of the mathematical work of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, Dan Yuridis Konstitusional.Darji Darmodiharjo - 1991 - Usaha Nasional.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Kjønn og feminisme i norsk filosofi- Noen betraktninger.Inga Bostad & Tove Pettersen - 2015 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 50 (3):129-146.
  Despite the fact that Norway is considered to be one of the most gender equal countries in the world, the proportion of women in philosophy is still low. In this article, we reflect on women's presence in Norwegian philosophy, partly based on interviews with Norwegian women philosophers from different universities. -/- We discuss the low proportion of women among students and staff in the field, investigate whether gender perspectives and feminist philosophy are present in the study of philosophy today. We (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  55
  Den gamle (mannen) som Den Andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn [The old (man) as the Other. Feminist philosophy and method in Simone de Beauvoir’s The Coming of Age and The Second Sex].Tove Pettersen - 2020 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 55 (4):224-241.
  I Alderdommen (1970) fremsetter Simone de Beauvoir en filosofisk analyse av alderdom og eldre menneskers situa- sjon, og hevder at behandlingen de får er «skandaløs»; samfunnet «returnerer dem som en vare det ikke lenger er bruk for». Hun tilkjennegir et like stort engasjement mot den urett som eldre utsettes for som hun gjør i Det annet kjønn (1949) når det gjelder undertrykkelsen av kvinner. Likevel påstår Beauvoir at alderdommen først og fremst er et problem for mannen, og det har blitt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Bewustzijn en de nieuwe filosofie van het d.i.e.r.Pouwel Slurink - 1996 - In Henk Oosterling, Awee Prins & Ger Groot (eds.), Van Agora tot Markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Wijsbegeerte. pp. 191-195.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Filip Tvrdý o naturalizaci filosofie.Tomas Hribek - 2017 - Filosofie Dnes 9 (1):71-79.
  [Filip Tvrdý on Naturalizing Philosophy] The paper distinguishes several versions of contemporary naturalism: revisionary, constructive, and non-representational. Revisionary naturalism pleads substituting the traditional philosophical inquiry into the nature of things by a genetic inquiry into the origin of our – often faulty – beliefs about the nature of things. Constructive naturalism accepts the program of traditional philosophy, yet hoping that its questions could be answered by broadly scientific methods. Non-representational naturalism is an extension of metaethical expressivism, claiming that philosophical claims (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Is de filosofie te links?Andreas De Block & Olivier Lemeire - 2017 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 109 (1):105-122.
  Ideological diversity has been on the research agenda in the social sciences for a couple of years. Yet in philosophy, the topic has not attracted much interest. This article tries to start filling this gap. We discuss a number of possible causes for the underrepresentation of right-wing and conservative philosophers in the academic profession. We also argue why this should be an important concern, not only morally, but also and primarily epistemically. Lastly, we explore whether the situation in philosophy is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. LA EPISTEMOLOGÍA DEL RIESGO Y LA RELACIÓN CIENCIA-FILOSOFÍA.Miguel Acosta - 2014 - Naturaleza y Libertad (3):25-55.
  Los sótanos del universo plantea la necesidad de cambiar la epistemología del conocimiento apodíctico científico-filosófico basado en la certidumbre por la “epistemología del riesgo”. Asimismo, sugiere un mayor acercamiento entre ciencia y filosofía para superar la actual confusión y estancamiento que afectan a estos saberes. Este artículo analiza ambos temas. -/- Los Sótanos del Universo proposes the necessity of changing the epistemology of apodictic scientific-philosophical knowledge, based on certainty, for the “epistemology of risk”. Furthermore, it suggests a better approach between (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  27
  Reseña de: Timothy Williamson, Yo tengo razón y tú te equivocas. Filosofía en el tren. [REVIEW]Gloria Andrada - 2018 - Revista Iberoamericana de Argumentación 16:125-132.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  37
  Abraham Malherbe se bydrae tot Hellenistiese filosofie en die vroeë Christendom.Johan C. Thom - 2015 - Hts Theological Studies 71 (1).
  Abraham J. Malherbe was one of the most influential New Testament scholars of the past half century. He is especially known for his use of Hellenistic moral philosophy in the interpretation of New Testament texts, especially Pauline literature. Whilst the comparative study of New Testament and Greco-Roman material remains a contentious approach in scholarship, Malherbe’s work provides important pointers in how to make such comparisons in a meaningful and reasoned manner, by paying due respect to the integrity of the texts (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Fenomenologia existentiala a secretului - Incercare de filosofie aplicata.István Kiraly V. - 2001 - Pitesti, Roimania: Editura Paralela '45.
  Cuprins INTRODUCERE EXCURSIVĂ 5 CAPITOLUL I SECRETUL CA TEMA A UNEI ANALIZE DE FILOSOF1E APLICATA ...9 Preliminarii 9 /. Schiţa ideii de „aplicare" a fiiosofiei şi a unei „filosofii aplicate" 10 //. Tematica secretului 27 Excurs: Despre temati-are 28 CAPITOL Uli^T) _ ANALIZA CATEGORIALA Şl SECRETUL 40 /. Filosofía aplicată şi analiza categorială 40 //. Secretul şi structura lui categorială 6,5, Excurs: Secret - Privat - Public 70 CAPITOLUL III SECRETUL ŞI SOCIALISMUL 76 Excurs: Fonduri secrete sau fonduri interzise? 90 (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie.Jakub Jinek - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):72-94.
  Aristotle’s subtle distinction between the forms of friendship and his concept of loving friend as one’s other self propose a solution to the fundamental objection to any eudaimonian theory of slavery, namely that friendship – as basically non-moral phenomenon – is but an egoistic device of one’s happy life. Aristotelian theorems are based on his concept of analogy and on a philosophically specific notion of “self”. Since both of these are rooted in Platonism, Aristotle has toevolve them dialectically in a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Centrum a periferie v historiografii filosofie: Petr Olivi a středověká nauka o duši.Lukáš Lička - 2016 - In Marek Otisk & Adam Olech (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. Ostravská univerzita. pp. 104-119.
  Centre and Periphery in the Historiography of Philosophy: Peter Olivi and Medieval Psychology The paper inquiries into the (historiographical) question what does it mean to be a “marginal thinker” in the context of the medieval philosophy. The question is investigated on the example of Franciscan philosopher and theologian Peter Olivi (1248/49–1298) and his philosophical psychology. First, a preliminary option is introduced: for a thinker, being “marginal” depends on his relation to who is considered to be canonical. Since the most famous (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  94
  Jan van der Stoep, Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme. Kampen 2005: Kok. 268 pagina’s. ISBN 9043511986. [REVIEW]B. C. Wearne - 2006 - Philosophia Reformata 71 (2):195-198.
  Review of Jan van der Stoep's published PhD dissertation on the work of Pierre Bourdieu.en de politieke filosofie van het multiculturalisme Kok Kampen 2005. My review is in English. van der Stoep's book is in Dutch with an English summary.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  36
  Funkce Rozumu a Proces a Realita.Martin Kaplický - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (2):235-251.
  Tento text se soustřeďuje na prozkoumání vztahu dvou knih Alfreda Northa Whiteheada, Procesu a reality a Funkce rozumu, které byly publikovány ve stejném roce, v roce 1929. Autor textu nejprve představuje Whiteheadovo pojetí spekulativní filosofie, tak jak je představeno na úvodních stránkách Procesu a reality. Poukazuje, že Whitehead pro potřeby konstrukce filosofického schématu odmítl matematickou axiomatickou metodu a metodu rigidního empirismu a představuje Whiteheadovu vlastní filosofickou metodu, metodu deskriptivní generalizace. Ta může být ve stručnosti shrnuta jako imaginativní konstrukce spekulativního (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  50
  Romantika Jako Epistemologická Alternativa Otevřená Kantovou Kritikou Soudnosti.Martin Ďurďovič - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):259-281.
  Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filosofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filosofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti. Článek upozorňuje na to, že vedle dědictví spinozismu měla romantická epistemologie důležitý zdroj v některých úvahách Kantovy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Den Logiske Strukturen for Menneskelig Atferd.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det er min strid at tabellen av intensjonalitet (rasjonalitet, bevissthet, sinn, tanke, språk, personlighet etc.) som har fremtredende her beskriver mer eller mindre nøyaktig, eller i det minste fungerer som en heuristisk for, hvordan vi tenker og oppfører oss, og så omfatter det ikke bare filosofi og psykologi, men alt annet (historie, litteratur, matematikk, politikk etc.). Legg spesielt merke til at intensjonalitet og rasjonalitet som jeg (sammen med Searle, Wittgenstein og andre) ser det, inkluderer både bevisst deliberativspråklig system 2 og (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Medvetandets Logiska Struktur.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det är min uppfattning att tabellen över avsiktlighet (rationalitet, medvetande, sinne, tanke, språk, personlighet etc.) som har framträdande här beskriver mer eller mindre exakt, eller åtminstone fungerar som en heuristisk för, hur vi tänker och beter sig, och så det omfattar inte bara filosofi och psykologi, men allt annat (historia, litteratur, matematik, politik etc.). Observera särskilt att avsiktlighet och rationalitet som jag (tillsammans med Searle, Wittgenstein och andra) visa det, omfattar både medvetna deliberative språkliga System 2 och omedvetna automatiserade prelinguistiska (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  90
  Bevissthetens Logiske Struktur.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det er min strid at tabellen av intensjonalitet (rasjonalitet, bevissthet, sinn, tanke, språk, personlighet etc.) som har fremtredende her beskriver mer eller mindre nøyaktig, eller i det minste fungerer som en heuristisk for, hvordan vi tenker og oppfører oss, og så omfatter det ikke bare filosofi og psykologi, men alt annet (historie, litteratur, matematikk, politikk etc.). Legg spesielt merke til at intensjonalitet og rasjonalitet som jeg (sammen med Searle, Wittgenstein og andre) ser det, inkluderer både bevisst deliberativspråklig system 2 og (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  25
  Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling.Toon Antonius Maria Van Eijk - 2017 - Wageningen: Lulu Publishers.
  Toon van Eijk: Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling De beroemde filosoof Spinoza is moeilijk te doorgronden. Emeritus hoogleraar Maarten van Buuren heeft in 2016 twee boeken over Spinoza gepubliceerd, waarin hij diens filosofie op nauwgezette en verhelderende manier analyseert. Volgens Van Buuren is de kern van Spinoza’s ethiek de bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Een aantal sleutelbegrippen in Spinoza’s filosofie zijn de immanente, in de natuur-inwonende (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Value Attainment, Orientations, and Quality-Based Profile of the Local Political Elites in East-Central Europe. Evidence From Four Towns.Roxana Marin - 2015 - Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences 2 (1):95-123.
  The present paper is an attempt at examining the value configuration and the socio-demographical profiles of the local political elites in four countries of East-Central Europe: Romania, the Czech Republic, Bulgaria, and Poland. The treatment is a comparative one, predominantly descriptive and exploratory, and employs, as a research method, the case-study, being a quite circumscribed endeavor. The cases focus on the members of the Municipal/Local Council in four towns similar in terms of demography and developmental strategies (i.e. small-to-medium sized communities (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Despre necesitatea şi utilitatea dezvoltării unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. După o Introducere în care evidenţiez principalele direcţii filosofice pentru această tehnologie emergentă, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcţionare al blockchain, punând în discuţie direcţiile ontologice de dezvoltare în Proiectarea şi Modelarea acestei tehnologii. Următoarea secţiune este dedicată principalei aplicaţii a tehnologiei blockchain, Bitcoin, cu implicaţiile sociale ale acestei criptovalute. Urmează o secţiune de Filosofie în care identific tehnologia blockchain cu conceptul de heterotopie dezvoltat (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44. La concezione epistemica dell'analiticità.Alessia Marabini - 2014 - Aracne editrice.
  La rinascita negli ultimi decenni di un nutrito dibattito intorno alla nozione di analiticità dopo le critiche a suo tempo mosse da Quine alla batteria di nozioni utilizzate da Rudolf Carnap (ad esempio, postulati di significato, regole semantiche, definizioni implicite, convenzioni e stipulazioni esplicite) prende le mosse da una riflessione critica sulle argomentazioni di Quine e tenta, da un lato, di approfondire meglio il legame fra analiticità e conoscenza a priori, e, dall’altro, di capire meglio il ruolo che la definizione (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. Tempo senza spazio e spazio senza tempo.Antonio Chiocchi - 2020 - Biella, Italy: Lavoro di ricerca.
  Dalle filosofie penali di fine Ottocento alla parabola del carcerario nel Novecento. Dalla discussione all'Assemblea Costituente alla riforma penitenziaria del 1975 e alle successive riforme e controriforme degli anni '80 e '90, fino alla deriva neoliberista del securitarismo.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  52
  Složila Finanční Krize „Labutí Píseň“ Pozitivistické Ekonomii?Lukáš Kovanda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):421-436.
  V rámci filosofie věd panuje široká shoda na tom, že druhá polovina 20. století složila „labutí píseň" pozitivismu. Milton Friedman a Paul Samuelson, dva klíčoví autoři k metodologii ekonomie v daném časovém období, přitom tento vývoj ve filosofii vědy prý nikdy nereflektovali. Pozitivistická východiska - v prvé řadě v podobě redukcioni- stického přístupu - jsou tudíž stále přítomna ve vlivných teoretických konceptech rozvinutých ekonomy hlavního proudu. Značný počet autorů však v současnosti sdílí náhled, že tyto koncepty v nezanedbatelné míře (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Rolul constitutiv al matematicii in stiinta structurala.Catalin Barboianu - 2017 - Târgu Jiu, Romania: Infarom.
  Problemele filosofie sensibile pe care le pune aplicabilitatea matematicii în ştiinţe şi viaţa de zi cu zi au conturat, pe un fond interdisciplinar, o nouă “ramură” a filosofiei ştiinţei, anume filosofia aplicabilităţii matematicii. Aplicarea cu succes a matematicii de-a lungul istoriei ştiinţei necesită reprezentare, încadrare, explicaţie, dar şi o justificare de ordin metateoretic a aplicabilităţii. Între rolurile matematicii în practica ştiinţifică, rolul constitutiv teoriilor ştiinţifice este cel a cărui analiză poate contribui esenţial la această justificare. În lucrarea de faţă, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile gravitației cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai rațional evoluția complexă a conceptului de gravitație din ultimul secol, propun o extindere naturală a metodologiei programelor de cercetare pe care o folosesc apoi pe parcursul lucrării. Consider că această abordare oferă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 49. Pandemia COVID-19 - Abordări filosofice.Sfetcu Nicolae - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Lucrarea debutează cu o retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. În plus, studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Subiectul pandemiilor este abordat pornind de la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, și despre ipoteza (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Fizica simplificată.Nicolae Sfetcu - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Ediţia a doua (revăzută şi îmbunătăţită) O introducere în teoriile şi conceptele, forţele fundamentale şi particule, metode şi tabele utilizate în fizică, subdomenii şi domenii ştiinţifice înrudite, cu accent pe înţelegerea fenomenelor fizice. Fizica clasică se ocupă, în general, cu materia și energia la scară normală de observație, în timp ce o mare parte a fizicii moderne se ocupă de comportamentul materiei și energiei în condiții extreme sau pe o scară foarte mare sau foarte mică. De exemplu, pentru fizica atomică (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 116