Results for 'Eric W. Deutsch'

1000+ found
Order:
 1. Promoting Coherent Minimum Reporting Guidelines for Biological and Biomedical Investigations: The MIBBI Project.Chris F. Taylor, Dawn Field, Susanna-Assunta Sansone, Jan Aerts, Rolf Apweiler, Michael Ashburner, Catherine A. Ball, Pierre-Alain Binz, Molly Bogue, Tim Booth, Alvis Brazma, Ryan R. Brinkman, Adam Michael Clark, Eric W. Deutsch, Oliver Fiehn, Jennifer Fostel, Peter Ghazal, Frank Gibson, Tanya Gray, Graeme Grimes, John M. Hancock, Nigel W. Hardy, Henning Hermjakob, Randall K. Julian, Matthew Kane, Carsten Kettner, Christopher Kinsinger, Eugene Kolker, Martin Kuiper, Nicolas Le Novere, Jim Leebens-Mack, Suzanna E. Lewis, Phillip Lord, Ann-Marie Mallon, Nishanth Marthandan, Hiroshi Masuya, Ruth McNally, Alexander Mehrle, Norman Morrison, Sandra Orchard, John Quackenbush, James M. Reecy, Donald G. Robertson, Philippe Rocca-Serra, Henry Rodriguez, Heiko Rosenfelder, Javier Santoyo-Lopez, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith & Jason Snape - 2008 - Nature Biotechnology 26 (8):889-896.
  Throughout the biological and biomedical sciences there is a growing need for, prescriptive ‘minimum information’ (MI) checklists specifying the key information to include when reporting experimental results are beginning to find favor with experimentalists, analysts, publishers and funders alike. Such checklists aim to ensure that methods, data, analyses and results are described to a level sufficient to support the unambiguous interpretation, sophisticated search, reanalysis and experimental corroboration and reuse of data sets, facilitating the extraction of maximum value from data sets (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2. Review of The Science of the Soul. The Commentary Tradition on Aristotle’s De Anima, C. 1260–C. 1360 by Sander W. De Boer. [REVIEW]Eric W. Hagedorn - 2014 - Journal of the History of Philosophy 52 (1):168-169.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Is Anyone Else Thinking My Thoughts? Aquinas’s Response to the Too-Many-Thinkers Problem.Eric W. Hagedorn - 2010 - Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 84:275-286.
  It has been recently argued by a number of metaphysicians—Trenton Merricks and Eric Olson among them—that any variety of dualism that claims that human persons have souls as proper parts (rather than simply being identical to souls) will face a too-many-thinker problem. In this paper, I examine whether this objection applies to the views of Aquinas, who famously claims that human persons are soul-body composites. I go on to argue that a straightforward readingof Aquinas’s texts might lead us to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  34
  From Thomas Aquinas to the 1350s.Eric W. Hagedorn - 2019 - In Thomas Williams (ed.), The Cambridge Companion to Medieval Ethics. Cambridge University Press. pp. 55-76.
  An overview of debates in ethical theory within Christian Scholasticism in the decades after Thomas Aquinas.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  25
  On Loving God Contrary to a Divine Command: Demystifying Ockham’s Quodlibet III.14.Eric W. Hagedorn - 2021 - Oxford Studies in Medieval Philosophy 9:221-244.
  Among the most widely discussed of William of Ockham’s texts on ethics is his Quodlibet III, q. 14. But despite a large literature on this question, there is no consensus on what Ockham’s answer is to the central question raised in it, specifically, what obligations one would have if one were to receive a divine command to not love God. (Surprisingly, there is also little explicit recognition in the literature of this lack of consensus.) Via a close reading of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ockham's Scientia Argument for Mental Language.Eric W. Hagedorn - 2015 - Oxford Studies in Medieval Philosophy 3:145-168.
  William Ockham held that, in addition to written and spoken language, there exists a mental language, a structured representational system common to all thinking beings. Here I present and evaluate an argument found in several places across Ockham's corpus, wherein he argues that positing a mental language is necessary for the nominalist to meet certain ontological constraints imposed by Aristotle’s account of scientific demonstration.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Functional Diversity: An Epistemic Roadmap.Christophe Malaterre, Antoine C. Dussault, Sophia Rousseau-Mermans, Gillian Barker, Beatrix E. Beisner, Frédéric Bouchard, Eric Desjardins, Tanya I. Handa, Steven W. Kembel, Geneviève Lajoie, Virginie Maris, Alison D. Munson, Jay Odenbaugh, Timothée Poisot, B. Jesse Shapiro & Curtis A. Suttle - 2019 - BioScience 10 (69):800-811.
  Functional diversity holds the promise of understanding ecosystems in ways unattainable by taxonomic diversity studies. Underlying this promise is the intuition that investigating the diversity of what organisms actually do—i.e. their functional traits—within ecosystems will generate more reliable insights into the ways these ecosystems behave, compared to considering only species diversity. But this promise also rests on several conceptual and methodological—i.e. epistemic—assumptions that cut across various theories and domains of ecology. These assumptions should be clearly addressed, notably for the sake (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  37
  The Limits of Moral Argument: Reason and Conviction in Tadros' Philosophy of Punishment.Eric Blumenson - 2015 - Law, Ethics and Philosophy 3:30.
  For generations, philosophers of punishment have sought to revise or combine established theories of punishment in a way that could reconcile the utilitarian aims of punishment with the demands of deontological justice. Victor Tadros’ recent work addresses the same problem, but answers it w it h an entirely original theory of punishment based on the duties criminals acquire by committing their crimes. The unexpected appearance of a new rationale for punishment has already inspired a robust dialogue between Tadros and his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Deutsch Presselandschaft der Zwischenkriegszeit in Lodz.Monika Kucner - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:285-301.
  Prasa mniejszości niemieckiej była w okresie II Rzeczypospolitej dość zróżnicowana, o czym świadczą liczne publikacje, choćby autorstwa Tadeusza Kowalska czy Wiesławy Kaszubiny. Sytuację taką można by wytłumaczyć faktem, iż ludność niemiecka, zróżnicowana pod względem społecznym, wyróżniała się znacznie wyższym niż przeciętny dla całego kraju poziomem świadomości czytelniczej. Znamienną cechą prasy niemieckiej była duża liczba gazet o charakterze politycznym, wśród których znajdowały się pisma o kierunku nacjonalistycznym, socjalistycznym oraz ugodowym. Na uwagę zasługują tu takie tytuły, jak: Lodzer Freie Presse, Lodzer Volkszeitung, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Die lexikographische Auffassung des Valenzphänomens - deutsche Verbvalenzwörterbücher.Małgorzata Żytyńska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:141-164.
  Już w latach sześćdziesiątych zjawisko walencji znacznie zyskało na znaczeniu. Przyczyną tego mógł być fakt, iż gramatyka oparta na teorii walencji w coraz większym stopniu znajdowała swoje miejsce w nauczaniu języków obcych. W procesie uczenia się języka obcego istnieje bowiem zależność pomiędzy przyswajaniem znaczeń słów a zapamiętywaniem ich struktur syntaktycznych, co niewątpliwie bazuje na zjawisku walencji. Punktem wyjścia tej tezy jest zasada, według której wyrazy o podobnym znaczeniu tworzą konstrukcje o podobnej składni, co z kolei wypływa z faktu, iż wyrazy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Błąd jako wielopłaszczyznowe zjawisko w przekładach studentów filologii germańskiej.Tomasz Maras - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:197-209.
  Das Thema des Artikels sind sprachliche Fehler, die bei der schriftlichen Übersetzung aus dem Deutschen ins Polnische und aus dem Polnischen ins Deutsche Vorkommen. Das Ziel des Artikels ist, ihre Vielschichtigkeit und Entstehungsmechanismen zu zeigen, die vor allem mit der sprachlichen Interferenz als einer der Hauptursachen für Übersetzungsfehler zusammenhän gen. Der Artikel stützt sich auf die Ergebnisse der Untersuchungen, die in den Jahren 2004-2006 in der Abteilung für Angewandte Sprachwissenschaft am Lehrstuhl für Deutsche und Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Łódź durchgeführt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Die Techniken des szenischen Spiels im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.Renata Cieślak - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:273-283.
  Pod pojęciem technik interpretacji scenicznej rozumie się działania, które łącząc recepcję tekstu literackiego z pedagogiką dramy, przyczyniają się do intensywnej analizy i interpretacji tekstów. Twórcą i głównym przedstawicielem tego nurtu dydaktyki literatury jest w Niemczech profesor nauk o estetyce i komunikacji Ingo Scheller. Swoją koncepcję pracy z tekstami literackimi Scheller zbudował na gruncie estetyki recepcji - teorii, która nadawała szczególną rolę czytelnikowi w konstytuowaniu znaczenia dzieła literackiego. Ogromny wpływ na powstanie interpretacji scenicznej wywarły także rozwijające się w latach osiemdziesiątych koncepcje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Inscenizacje dramatów Gerharta Hauptmana na scenach Wrocławia w latach 1933-1944.Tomasz Majewski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:145-162.
  Die Breslauer Sprechbühnen wiesen in der Zeit des Nationalsozialismus Tendenzen auf, die für das gesamte Theaterleben Deutschlands charakteristisch waren. Die politische Instrumentalisierung der dramatischen Kunst, wie des ganzen literarischen Lebens, resultierte aus dem zentralen, von dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda postulierten Programm, das den Theatern außcrästhetische Propaganda- und F.rziehungsaufgabcn zuschrieb. Die Hauptfrage - nach der Spielplangestaltung - traf auch für die wichtigsten Verfasser der damaligen Literatur zu, zu denen sicher der eng mit der schlesischen Provinz verbundene Gerhart Hauptmann gehörte. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Gametogênese Animal: Espermatogênese e Ovogênese.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  GAMETOGÊNESE -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva Instituto Agronômico de Pernambuco Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido -/- • _____OBJETIVO -/- Os estudantes bem informados, estão a buscando conhecimento a todo momento. O estudante de Veterinária e Zootecnia, sabe que a Reprodução é uma área de primordial importância para sua carreira. Logo, o conhecimento da mesma torna-se indispensável. No primeiro trabalho da série fisiologia reprodutiva dos animais domésticos, foi abordado de forma clara, didática e objetiva os mecanismos de diferenciação (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O Conceito do Trabalho: da antiguidade ao século XVI.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  SOCIOLOGIA DO TRABALHO: O CONCEITO DO TRABALHO DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XVI -/- SOCIOLOGY OF WORK: THE CONCEPT OF WORK OF ANTIQUITY FROM TO THE XVI CENTURY -/- RESUMO -/- Ao longo da história da humanidade, o trabalho figurou-se em distintas posições na sociedade. Na Grécia antiga era um assunto pouco, ou quase nada, discutido entre os cidadãos. Pensadores renomados de tal época, como Platão e Aristóteles, deixaram a discussão do trabalho para um último plano. Após várias transformações sociais entre (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Against Alief.Eric Mandelbaum - 2013 - Philosophical Studies 165 (1):197-211.
  This essay attempts to clarify the nature and structure of aliefs. First I distinguish between a robust notion of aliefs and a deflated one. A robust notion of aliefs would introduce aliefs into our psychological ontology as a hitherto undiscovered kind, whereas a deflated notion of aliefs would identify aliefs as a set of pre-existing psychological states. I then propose the following dilemma: one the one hand, if aliefs have propositional content, then it is unclear exactly how aliefs differ from (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 17. Attitude, Inference, Association: On the Propositional Structure of Implicit Bias.Eric Mandelbaum - 2016 - Noûs 50 (3):629-658.
  The overwhelming majority of those who theorize about implicit biases posit that these biases are caused by some sort of association. However, what exactly this claim amounts to is rarely specified. In this paper, I distinguish between different understandings of association, and I argue that the crucial senses of association for elucidating implicit bias are the cognitive structure and mental process senses. A hypothesis is subsequently derived: if associations really underpin implicit biases, then implicit biases should be modulated by counterconditioning (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   92 citations  
 18. The Self-Undermining Arguments From Disagreement.Eric Sampson - 2019 - Oxford Studies in Metaethics 14:23-46.
  Arguments from disagreement against moral realism begin by calling attention to widespread, fundamental moral disagreement among a certain group of people. Then, some skeptical or anti-realist-friendly conclusion is drawn. Chapter 2 proposes that arguments from disagreement share a structure that makes them vulnerable to a single, powerful objection: they self-undermine. For each formulation of the argument from disagreement, at least one of its premises casts doubt either on itself or on one of the other premises. On reflection, this shouldn’t be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 19. Troubles with Bayesianism: An Introduction to the Psychological Immune System.Eric Mandelbaum - 2019 - Mind and Language 34 (2):141-157.
  A Bayesian mind is, at its core, a rational mind. Bayesianism is thus well-suited to predict and explain mental processes that best exemplify our ability to be rational. However, evidence from belief acquisition and change appears to show that we do not acquire and update information in a Bayesian way. Instead, the principles of belief acquisition and updating seem grounded in maintaining a psychological immune system rather than in approximating a Bayesian processor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 20. Thinking is Believing.Eric Mandelbaum - 2014 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 57 (1):55-96.
  Inquiry, Volume 57, Issue 1, Page 55-96, February 2014.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   52 citations  
 21. Seeing and Conceptualizing: Modularity and the Shallow Contents of Perception.Eric Mandelbaum - 2018 - Philosophy and Phenomenological Research 97 (2):267-283.
  After presenting evidence about categorization behavior, this paper argues for the following theses: 1) that there is a border between perception and cognition; 2) that the border is to be characterized by perception being modular (and cognition not being so); 3) that perception outputs conceptualized representations, so views that posit that the output of perception is solely non-conceptual are false; and 4) that perceptual content consists of basic-level categories and not richer contents.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 22. Assertion and Transparent Self-Knowledge.Eric Marcus & John Schwenkler - 2019 - Canadian Journal of Philosophy 49 (7):873-889.
  We argue that honesty in assertion requires non-empirical knowledge that what one asserts is what one believes. Our argument proceeds from the thought that to assert honestly, one must follow and not merely conform to the norm ‘Assert that p only if you believe that p’. Furthermore, careful consideration of cases shows that the sort of doxastic self-knowledge required for following this norm cannot be acquired on the basis of observation, inference, or any other form of detection of one’s own (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23. There Is No Progress in Philosophy.Eric Dietrich - 2011 - Essays in Philosophy 12 (2):9.
  Except for a patina of twenty-first century modernity, in the form of logic and language, philosophy is exactly the same now as it ever was; it has made no progress whatsoever. We philosophers wrestle with the exact same problems the Pre-Socratics wrestled with. Even more outrageous than this claim, though, is the blatant denial of its obvious truth by many practicing philosophers. The No-Progress view is explored and argued for here. Its denial is diagnosed as a form of anosognosia, a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 24. Dispositional and Categorical Properties, and Russellian Monism.Eric Hiddleston - 2019 - Philosophical Studies 176 (1):65-92.
  This paper has two main aims. The first is to present a general approach for understanding “dispositional” and “categorical” properties; the second aim is to use this approach to criticize Russellian Monism. On the approach I suggest, what are usually thought of as “dispositional” and “categorical” properties are really just the extreme ends of a spectrum of options. The approach allows for a number of options between these extremes, and it is plausible, I suggest, that just about everything of scientific (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 25. Inference as Consciousness of Necessity.Eric Marcus - 2020 - Analytic Philosophy 61 (4):304-322.
  Consider the following three claims. (i) There are no truths of the form ‘p and ~p’. (ii) No one holds a belief of the form ‘p and ~p’. (iii) No one holds any pairs of beliefs of the form {p, ~p}. Irad Kimhi has recently argued, in effect, that each of these claims holds and holds with metaphysical necessity. Furthermore, he maintains that they are ultimately not distinct claims at all, but the same claim formulated in different ways. I find (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26. Unfollowed Rules and the Normativity of Content.Eric V. Tracy - 2020 - Analytic Philosophy 61 (4):323-344.
  Foundational theories of mental content seek to identify the conditions under which a mental representation expresses, in the mind of a particular thinker, a particular content. Normativists endorse the following general sort of foundational theory of mental content: A mental representation r expresses concept C for agent S just in case S ought to use r in conformity with some particular pattern of use associated with C. In response to Normativist theories of content, Kathrin Glüer-Pagin and Åsa Wikforss propose a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  39
  Expression-Style Exclusion.Eric Bayruns Garcia - 2019 - Social Epistemology 33 (3):245-261.
  I describe a phenomenon that has not yet been described in the epistemology literature. I label this phenomenon expression-style exclusion. Expression-style exclusion is an example of how s...
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28. The Unity of the Soul in Plato's Republic.Eric Brown - 2012 - In Rachel Barney, Tad Brennan & Charles Brittain (eds.), Plato and the Divided Self. Cambridge, UK: pp. 53-73.
  This essay argues that Plato in the Republic needs an account of why and how the three distinct parts of the soul are parts of one soul, and it draws on the Phaedrus and Gorgias to develop an account of compositional unity that fits what is said in the Republic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29. Speaker’s Reference, Stipulation, and a Dilemma for Conceptual Engineers.Max Deutsch - 2020 - Philosophical Studies 177 (12):3935-3957.
  Advocates of conceptual engineering as a method of philosophy face a dilemma: either they are ignorant of how conceptual engineering can be implemented, or else it is trivial to implement but of very little value, representing no new or especially fruitful method of philosophizing. Two key distinctions frame this dilemma and explain its two horns. First, the distinction between speaker’s meaning and reference and semantic meaning and reference reveals a severe implementation problem for one construal of conceptual engineering. Second, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 30. Discrete Thoughts: Why Cognition Must Use Discrete Representations.Eric Dietrich & Arthur B. Markman - 2003 - Mind and Language 18 (1):95-119.
  Advocates of dynamic systems have suggested that higher mental processes are based on continuous representations. In order to evaluate this claim, we first define the concept of representation, and rigorously distinguish between discrete representations and continuous representations. We also explore two important bases of representational content. Then, we present seven arguments that discrete representations are necessary for any system that must discriminate between two or more states. It follows that higher mental processes require discrete representations. We also argue that discrete (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 31. On Reading Newton as an Epicurean: Kant, Spinozism and the Changes to the Principia.Eric Schliesser - 2013 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 44 (3):416-428.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 32. Against Person Essentialism.Eric T. Olson* & Karsten Witt - 2020 - Mind 129 (515):715-735.
  It is widely held that every person is a person essentially, where being a person is having special mental properties such as intelligence and self-consciousness. It follows that nothing can acquire or lose these properties. The paper argues that this rules out all familiar psychological-continuity views of personal identity over time. It also faces grave difficulties in accounting for the mental powers of human beings who are not intelligent and self-conscious, such as foetuses and those with dementia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Inferential Transitions.Jake Quilty-Dunn & Eric Mandelbaum - 2018 - Australasian Journal of Philosophy 96 (3):532-547.
  ABSTRACTThis paper provides a naturalistic account of inference. We posit that the core of inference is constituted by bare inferential transitions, transitions between discursive mental representations guided by rules built into the architecture of cognitive systems. In further developing the concept of BITs, we provide an account of what Boghossian [2014] calls ‘taking’—that is, the appreciation of the rule that guides an inferential transition. We argue that BITs are sufficient for implicit taking, and then, to analyse explicit taking, we posit (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 34. Is There a Right to the Death of the Foetus?Eric Mathison & Jeremy Davis - 2017 - Bioethics 31 (4):313-320.
  At some point in the future – perhaps within the next few decades – it will be possible for foetuses to develop completely outside the womb. Ectogenesis, as this technology is called, raises substantial issues for the abortion debate. One such issue is that it will become possible for a woman to have an abortion, in the sense of having the foetus removed from her body, but for the foetus to be kept alive. We argue that while there is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 35. Explaining the Abstract/Concrete Paradoxes in Moral Psychology: The NBAR Hypothesis.Eric Mandelbaum & David Ripley - 2012 - Review of Philosophy and Psychology 3 (3):351-368.
  For some reason, participants hold agents more responsible for their actions when a situation is described concretely than when the situation is described abstractly. We present examples of this phenomenon, and survey some attempts to explain it. We divide these attempts into two classes: affective theories and cognitive theories. After criticizing both types of theories we advance our novel hypothesis: that people believe that whenever a norm is violated, someone is responsible for it. This belief, along with the familiar workings (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 36. The Fragmentation of Belief.Joseph Bendana & Eric Mandelbaum - forthcoming - In Cristina Borgoni, Dirk Kindermann & Andrea Onofri (eds.), The Fragmented Mind. Oxford, UK:
  Belief storage is often modeled as having the structure of a single, unified web. This model of belief storage is attractive and widely assumed because it appears to provide an explanation of the flexibility of cognition and the complicated dynamics of belief revision. However, when one scrutinizes human cognition, one finds strong evidence against a unified web of belief and for a fragmented model of belief storage. Using the best available evidence from cognitive science, we develop this fragmented model into (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Can Resources Save Rationality? ‘Anti-Bayesian’ Updating in Cognition and Perception.Eric Mandelbaum, Isabel Won, Steven Gross & Chaz Firestone - 2020 - Behavioral and Brain Sciences 143:e16.
  Resource rationality may explain suboptimal patterns of reasoning; but what of “anti-Bayesian” effects where the mind updates in a direction opposite the one it should? We present two phenomena — belief polarization and the size-weight illusion — that are not obviously explained by performance- or resource-based constraints, nor by the authors’ brief discussion of reference repulsion. Can resource rationality accommodate them?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Do Ethics Classes Influence Student Behavior? Case Study: Teaching the Ethics of Eating Meat.Eric Schwitzgebel, Bradford Cokelet & Peter Singer - 2020 - Cognition 203:104397.
  Do university ethics classes influence students’ real-world moral choices? We aimed to conduct the first controlled study of the effects of ordinary philosophical ethics classes on real-world moral choices, using non-self-report, non-laboratory behavior as the dependent measure. We assigned 1332 students in four large philosophy classes to either an experimental group on the ethics of eating meat or a control group on the ethics of charitable giving. Students in each group read a philosophy article on their assigned topic and optionally (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Computationalism.Eric Dietrich - 1990 - Social Epistemology 4 (2):135-154.
  This paper argues for a noncognitiveist computationalism in the philosophy of mind. It further argues that both humans and computers have intentionality, that is, their mental states are semantical -- they are about things in their worlds.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 41.  31
  I.W.Kelly Logical Consistency and the Child.I. W. Kelly - 1981 - Philosophy of the Social Sciences 11 (March):15-18.
  The Swiss psychologist Jean Piaget contends that children below the age of 12 see no necessity for the logical law of non-contradiction. I argue this view is problematic. First of all, Piaget's dialogues with children which are considered supportive of this position are not clearly so. Secondly, Piaget underestimates the necessary nature of following the logical law of non-contradiction in everyday discourse. The mere possibility of saying something significant and informative at all presupposes that the law of non-contradiction is enforced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Why One Model is Never Enough: A Defense of Explanatory Holism.Hochstein Eric - 2017 - Biology and Philosophy 32 (6):1105-1125.
  Traditionally, a scientific model is thought to provide a good scientific explanation to the extent that it satisfies certain scientific goals that are thought to be constitutive of explanation. Problems arise when we realize that individual scientific models cannot simultaneously satisfy all the scientific goals typically associated with explanation. A given model’s ability to satisfy some goals must always come at the expense of satisfying others. This has resulted in philosophical disputes regarding which of these goals are in fact necessary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Practical Knowledge as Knowledge of a Normative Judgment.Eric Marcus - 2018 - Manuscrito (4):319-347.
  According to one interpretation of Aristotle’s famous thesis, to say that action is the conclusion of practical reasoning is to say that action is itself a judgment about what to do. A central motivation for the thesis is that it suggests a path for understanding the non-observational character of practical knowledge. If actions are judgments, then whatever explains an agent’s knowledge of the relevant judgment can explain her knowledge of the action. I call the approach to action that accepts Aristotle’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 44.  55
  Daoism and Environmental Philosophy: Nourishing Life.Eric S. Nelson - 2020 - London, UK: Routledge.
  Daoism and Environmental Philosophy explores ethics and the philosophy of nature in the Daodejing, the Zhuangzi, and related texts to elucidate their potential significance in our contemporary environmental crisis. This book traces early Daoist depictions of practices of embodied emptying and forgetting and communicative strategies of undoing the fixations of words, things, and the embodied self. These are aspects of an ethics of embracing plainness and simplicity, nourishing the asymmetrically differentiated yet shared elemental body of life of the myriad things, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Semantics and the Computational Paradigm in Cognitive Psychology.Eric Dietrich - 1989 - Synthese 79 (1):119-141.
  There is a prevalent notion among cognitive scientists and philosophers of mind that computers are merely formal symbol manipulators, performing the actions they do solely on the basis of the syntactic properties of the symbols they manipulate. This view of computers has allowed some philosophers to divorce semantics from computational explanations. Semantic content, then, becomes something one adds to computational explanations to get psychological explanations. Other philosophers, such as Stephen Stich, have taken a stronger view, advocating doing away with semantics (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 46.  89
  E. J. Lowe's Metaphysics and Analytic Theology. Special Issue Edited by Mihretu P. Guta and Eric LaRock.Mihretu P. Guta & Eric LaRock - forthcoming - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology.
  The essays in this special issue focus on connecting the relevant aspects of Lowe’s work to any issue in philosophical theology or philosophy of religion, especially incarnation, trinity, divine attributes, human agency and divine sovereignty, unified experience and the existence of God, divine causation, divine temporality or atemporality et cetera.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Believing Without Reason, Or: Why Liberals Shouldn't Watch Fox News.Eric Mandelbaum & Jake Quilty-Dunn - 2015 - The Harvard Review of Philosophy 22:42-52.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48. Excellent Beauty: The Naturalness of Religion and the Unnaturalness of the World.Eric Dietrich - 2015 - Columbia University Press.
  Flipping convention on its head, Eric Dietrich argues that science uncovers awe-inspiring, enduring mysteries, while religion, regarded as the source for such mysteries, is a biological phenomenon. Just like spoken language, Dietrich shows that religion is an evolutionary adaptation. Science is the source of perplexing yet beautiful mysteries, however natural the search for answers may be to human existence. _Excellent Beauty_ undoes our misconception of scientific inquiry as an executioner of beauty, making the case that science has won the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Non-Ideal Climate Justice.Eric Brandstedt - 2019 - Critical Review of International Social and Political Philosophy 22 (2):221-234.
  Based on three recently published books on climate justice, this article reviews the field of climate ethics in light of developments of international climate politics. The central problem addressed is how idealised normative theories can be relevant to the political process of negotiating a just distribution of the costs and benefits of mitigating climate change. I distinguish three possible responses, that is, three kinds of non-ideal theories of climate justice: focused on (1) the injustice of some agents not doing their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. The ‘Extendedness’ of Scientific Evidence.Eric Kerr & Axel Gelfert - 2014 - Philosophical Issues 24 (1):253-281.
  In recent years, the idea has been gaining ground that our traditional conceptions of knowledge and cognition are unduly limiting, in that they privilege what goes on inside the ‘skin and skull’ of an individual reasoner. Instead, it has been argued, knowledge and cognition need to be understood as embodied, situated, and extended. Whether these various interrelations and dependencies are ‘merely’ causal, or are in a more fundamental sense constitutive of knowledge and cognition, is as much a matter of controversy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 1000