Results for 'K. V. Fernandez'

1000+ found
Order:
 1. Anti-Consumption: An Overview and Research Agenda.M. S. W. Lee, K. V. Fernandez & M. R. Hyman - 2009 - Journal of Business Research 62 (2):145--147.
  This introduction to the Journal of Business Research special issue on anti-consumption briefly defines and highlights the importance of anticonsumption research, provides an overview of the latest studies in the area, and suggests an agenda for future research on anti-consumption.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  37
  Ángel Martínez Fernández, «Una nueva estela funeraria de Aptera (Creta)», Veleia 32, pp. 151-158. Vitoria, Servicio de Publicaciones, Universidad del País Vasco, 2015. DOI: 10.1387/veleia.14985.Angel Martinez Fernandez - 2015 - Veleia 32:151-158.
  El autor del artículo edita y estudia una inscripción funeraria inédita de época helenística encontrada en Aptera (Creta) por la arqueóloga griega V. Ninioú-Kindelí. El texto de la inscripción dice así: A) Σώσανδρος | Βίτωνος. B) Ἀμφιμήδης | Σωσάνδρω.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. On the Subject Matter of Phenomenological Psychopathology.Anthony Vincent Fernandez & Allan Køster - forthcoming - In Giovanni Stanghellini, Matthew Broome, Anthony Vincent Fernandez, Paolo Fusar-Poli, Andrea Raballo & René Rosfort (eds.), The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology.
  “On the Subject Matter of Phenomenological Psychopathology” provides a framework for the phenomenological study of mental disorders. The framework relies on a distinction between (ontological) existentials and (ontic) modes. Existentials are the categorial structures of human existence, such as intentionality, temporality, selfhood, and affective situatedness. Modes are the particular, concrete phenomena that belong to these categorial structures, with each existential having its own set of modes. In the first section, we articulate this distinction by drawing primarily on the work of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  80
  Book Review The Journal of Oriental Research, Madras, 2010-2012 Edited by Dr V Kameswari, Dr K S Balasubramanian, and Dr T V Vasudeva.Swami Narasimhananda - 2014 - Prabuddha Bharata or Awakened India 119 (8):504.
  The Journal of Oriental Research was started in 1927 by Prof. S Kuppuswami Sastri, who was also the founder of the Kuppuswami Sastri Research Institute. Originally an annual journal, its regularity has been disturbed due to financial difficulties. Th e present issue comprises volumes eighty-three to eighty-four and has been funded by the Dr V Raghavan Memorial Endowment.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie.Jakub Jinek - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):72-94.
  Aristotle’s subtle distinction between the forms of friendship and his concept of loving friend as one’s other self propose a solution to the fundamental objection to any eudaimonian theory of slavery, namely that friendship – as basically non-moral phenomenon – is but an egoistic device of one’s happy life. Aristotelian theorems are based on his concept of analogy and on a philosophically specific notion of “self”. Since both of these are rooted in Platonism, Aristotle has toevolve them dialectically in a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  21
  K tradícii kantovského filozofovania v Prešove: Etika Andreja Vandráka.Lukáš Švihura - 2018 - Studia Philosophica Kantiana 7 (2):36-63.
  The beginning of higher education in Prešov is associated with the Lutheran College of Prešov, which showed interested in Kantian philosophy already in late 18th century. This is also reflected in the book Elements of Philosophical Ethics, written by the rector of the College, Andrej Vandrák. The study presents a comparative analysis of Kant›s ethical works and Vandrák’s textbooks and concludes that although Vandrák’s ethics was strongly influenced by Kant, he had no ambition to become his passive epigon, but that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  K.-O. Apel, Discorso, verità, responsabilità, a cura di V. Marzocchi. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1998 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 90 (1\2):317-318.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  33
  Nuevos epitafios de la necrópolis occidental de Aptera-Myrtia 2016.Angel Martinez Fernandez - 2016 - Myrtia 31:269-290.
  El autor del artículo edita y estudia tres inscripciones funerarias inéditas de época helenística encontradas en la necrópolis occidental de Aptera (Creta) por la arqueóloga griega V. Ninioú-Kindelí. El texto de las inscripciones dice así: Inscr. 1, A) Ἰ̣ κ̣ ̣αρ̣[- -] | Κοσίλ[λω], in L. 1 quizás Ι̣κ̣α̣ρ̣[ος]. B) Νέων | Κοσίλ[λω]; Inscr. 2, Νικ̣α[- - -] | Διογ[νήτω ?]; Inscr. 3, [- - -] | [- - -]δα. La primera inscripción presenta los nombres de dos difuntos, dos hermanos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  25
  Retardo da Maturidade Sexual em Bovinos: Causas Nutricionais.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  RELAÇÃO E EFEITOS BIOQUÍMICO-NUTRICIONAIS SOBRE O RETARDO DA MATURIDADE SEXUAL EM BOVINOS -/- -/- Emanuel Isaque Cordeiro da Silva -/- Departamento de Agropecuária – IFPE Campus Belo Jardim -/- emanuel.isaque@ufrpe.br ou eics@discente.ifpe.edu.br -/- WhatsApp: (82)98143-8399 -/- -/- 12. RETARDO DA MATURIDADE SEXUAL -/- -/- Nos animais em crescimento, as deficiências em qualquer dos nutrientes: proteína, energia, macro ou microminerais, vitaminas e aporte hídrico, geram inibição das sínteses de proteínas específicas como os fatores de crescimento. Neste tipo de situação, as taxas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  39
  Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  54
  Review of Nugayev's book "Reconstruction of Scientific Theory Change". [REVIEW]Oleg S. Razumovsky & Rinat M. Nugayev - 1990 - Philosophskie Nauki (Philosophical Sciences) (7):123-124.
  Nugayev’s book is one of the first Soviet monographs treating the theory change problem. The gist of epistemological model consists in consequent account of intertheoretical relations. His book is based on the works of Soviet authors, as well as on Western studies (K.R. Popper, T.S. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend et al.) Key words: epistemological model, Soviet philosophy, Western studies .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  43
  Odvrácená Strana Legendy: Otto Hahn V Kontextu Nacistického Německa.Filip Grygar - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):59-110.
  Článek se zabývá demystifikací dodnes panující legendy o ikoně světové vědy, nositeli Nobelovy ceny za objev štěpení těžkých jader, chemiku Otto Hahnovi. Desítky let byl považován za vzor německé slušnosti, zodpovědnosti a příklad antinacistického vědce, který nekolaboroval se zločinným režimem na jeho válečné mašinérii. Teprve od devadesátých let 20. století se dostávají k rukám historiků archivní materiály, jež umožňují získat ucelenou představu o Hahnově působení v době nacistického Německa a o jeho aktivním zapojení ve válečném uranovém výzkumu, jehož výsledkem mělo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  35
  Oko mysli: Agnes Arberová k otázce biologického hlediska.Matěj Pudil - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):107-126.
  Práce se zabývá filosofickou analýzou vědeckého výzkumu, kterou v polovině minulého století provedla botanička Agnes Arberová. Její koncepce je cenným příspěvkem k otázce kontextu vzniku vědeckého objevu a procesu jeho zdůvodnění v biologických disciplínách. Ve stati se pokusím doložit, že její úvahy mají ráz v zásadě fenomenologický, a proto bude její koncepce interpretována na pozadí úvah Maurice Merleau-Pontyho o tělesné povaze smyslů. Taková interpretace napovídá, že Arberová ve shodě s Merleau-Pontym uvažuje o fenoménech nikoli jako o objektech, které lze zkoumat (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  45
  Teorie Kulturní Mezery: Sociální Věda a Její Publikum V Díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.Jan Balon - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):57-81.
  Článek se zaměřuje na teorie kulturní mezery, jež ve svém díle rozpracovali Thorstein Veblen a William F. Ogburn. Sleduje přitom zejména dva motivy: jak se v přístupech těchto autorů tematizuje vztah sociální vědy a jejího publika a jak je argument mezery využit k prosazování specifického pojetí „účelu“ sociální vědy. Je zde předvedeno, jak se ve dvou různých stylech psaní a ve dvou různých argumentačních strategiích v podstatě identická teorie proměňuje a současně zužitkovává k prosazení distinktivního pojetí sociální vědy. Veblenův klíčový (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  35
  Durdík a Hostinský: Počátky Darwinismu V Čechách.Karel Stibral - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):319-339.
  Text se zaměřuje na přijetí a vnímání darwinismu v českých zemích v 19. století, kdy bylo šíření a interpretace Darwinova učení paradoxně spjato s dvěma profesory estetiky z Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, Josefem Durdíkem a Otakarem Hostinským. Ačkoliv poněkud zjednodušovali teorii přírodního výběru, Darwinovu teorii chápali jako příchod nového paradigmatu. Tento text představuje a srovnává interpretaci darwinismu u obou estetiků, zejména jejich stanoviska k teorii přírodního výběru, možnostem aplikace této teorie v estetice a teorii umění, a také jejich vztah k (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  27
  Experti a Laici V Demokratické Společnosti: Tři Pohledy Na Problematiku Demokratizace Vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  27
  Metódy Dedukcie a Indukcie V Spoločenskovednej Metodológii.Juraj Halas - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):205-219.
  Článok porovnáva chápanie metód dedukcie a indukcie, s ktorým pracujú vybrané texty zo spoločenskovednej metodológie, s poňatím týchto metód, o ktoré sa opiera moderná logika. Ukazuje, že viaceré príručky spoločenskovedného výskumu vychádzajú zo zastaranej koncepcie, podľa ktorej dedukcia predstavuje „postup od všeobecného k jednotlivému" a indukcia „postup od jednotlivého k všeobecnému". V niektorých prípadoch sa tiež obe metódy chybne stotožňujú s metódami výstavby teórie, prípadne sa dvojica dedukcia - indukcia mylne spája s dvojicou kvantitatívny - kvalitatívny výskum. Článok upozorňuje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  25
  Zdrojový kód jako literární technologie? O vytváření faktů v digitálním výzkumu.Radim Hladík - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):31-56.
  Vzrůstající využívání digitálních technologií ve vědecké práci a komunikaci vyvolává otázku, jaká je epistemologická povaha takto vytvořeného vědění. V tomto eseji využívám pojmový aparát, který vyvinuli Steven Shapin a Simon Schaffer k analýze historického sporu mezi Robertem Boylem a Thomasem Hobbesem o způsob vytváření vědění v přírodní filosofii, a aplikuji jej na problematiku digitálního výzkumu. Jejich koncepty tří technologií vytvářejících vědění – materiální, literární a sociální – se ukazují jako heuristicky užitečné koncepty i pro reflexi digitálních technologií. Ty jsou v (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  22
  Věda, Politika a Problém Dvou Kultur: Příspěvek K Vnějším Dějinám Vzniku Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):181-209.
  Tématem studie je dosud neprobádaná oblast vnějších dějin vzniku sociologie vědeckého poznání. Jejím záměrem je analýza vnějších faktorů, které se podílely na vzniku této disciplíny, a to za účelem nalezení odpovědi na otázku, proč vznikla právě v sedmdesátých letech minulého století na Oddělení pro studium vědy při Edinburské univerzitě a právě v podobě tzv. silného programu sociologie vědění. Skrze postavu zakladatele edinburského Oddělení pro studium vědy C. H. Waddingtona se studie zaměřuje konkrétně na dvě epizody, a to na vznik politicky (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  21
  Pojetí Mechanismu V Současné Teorii Vědy.Arnošt Veselý - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):159-175.
  Článek podává systematický kritický přehled o pojetí mechanismu v tzv. nové mechanistické filosofii. Nejdříve je popsán vznik a hlavní principy NMF. Je ukázáno, že NMF vznikla do značné míry jako kritická reakce na, do té doby převažující, logický empirismus. Dále jsou představeny hlavní definiční znaky mechanismu, které jsou po té jednotlivě rozebrány. Na závěr jsou diskutovány přednosti a omezení NMF. Je argumentováno, že NMF nabídla novou a realističtější perspektivu na způsob, jakým se věda dělá a jak se dochází k vědeckým (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  20
  Diskuse o Evoluci Mezi Neo-Lamarckismem a Neo-Darwinismem V Českých Zemích.Tomáš Hermann & Michal Šimůnek - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):283-300.
  Studie se zabývá tím, jak se v českých zemích obráželo bouřlivé období vývoje biologického myšlení od přelomu 19. a 20. století do první světové války, kdy vedle sebe existovaly velmi různé názory na evoluci. Mnohovrstevnatost teoretickou přitom doplňuje i kulturní a vědecká mnohovrstevnatost českých zemí, kde se jednak mísí vlivy německé a české biologie na svých autonomních institucích, a jednak lze spatřovat rozdíly i mezi lokálními centry Prahou a Brnem se svými badatelskými tradicemi a nezávislými vazbami na další centra ve (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  48
  Rezension von: Lukrez, Über die Natur der Dinge, übersetzt v. Klaus Binder. [REVIEW]Theodor Ebert - 2018 - Aufklärung Und Kritik 25 (4):254–257.
  This is a review of the new translation-cum-commentary of Lucretius, De rerum Natura by Klaus Binder, published by dtv, Munich 2017. The review stresses the importance of Lucretius work for the Enlightenment. The translation is o. k. on the whole, however the translator should have avoided rendering the Latin >religio< by >Aberglauben< (superstition). >superstition< was the word chosen by the English translator in the Loeb-Library, W. H. D. Rouse. Rouse was a Headmaster of the Perse School in Cambridge and he (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  81
  Generacije, Medgeneracijski Odnosi, Medgeneracijska Politika. Kompendij V Več Jezikih - Edition 2017.Kurt Lüscher, Andreas Hoff, Andrzej Klimczuk, Giovanni Lamura, Marta Renzi, Paulo de Salles Oliveira, Mariano Sánchez, Gil Viry, Eric Widmer, Ágnes Neményi, Enikő Veress, Cecilia Bjursell, Ann-Kristin Boström, Gražina Rapolienė, Sarmitė Mikulionienė, Sema Oğlak, Ayşe Canatan, Ana Vujović, Ajda Svetelšek, Nedim Gavranović, Olga Ivashchenko, Valentina Shipovskaya, Qing Lin & Xiying Wang - 2017 - Universität Konstanz.
  K. Lüscher, A. Klimczuk, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium, 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428pp. TS - BibTeX M4 - Citavi.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Beyond the Ontological Difference: Heidegger, Binswanger, and the Future of Existential Analysis.Anthony Vincent Fernandez - 2018 - In Kevin Aho (ed.), Existential Medicine: Essays on Health and Illness. London: Rowman & Littlefield International. pp. 27–42.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Depression as Existential Feeling or de-Situatedness? Distinguishing Structure From Mode in Psychopathology.Anthony Vincent Fernandez - 2014 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 13 (4):595-612.
  In this paper I offer an alternative phenomenological account of depression as consisting of a degradation of the degree to which one is situated in and attuned to the world. This account contrasts with recent accounts of depression offered by Matthew Ratcliffe and others. Ratcliffe develops an account in which depression is understood in terms of deep moods, or existential feelings, such as guilt or hopelessness. Such moods are capable of limiting the kinds of significance and meaning that one can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 26. The Subject Matter of Phenomenological Research: Existentials, Modes, and Prejudices.Anthony Fernandez - 2017 - Synthese 194 (9):3543-3562.
  In this essay I address the question, “What is the subject matter of phenomenological research?” I argue that in spite of the increasing popularity of phenomenology, the answers to this question have been brief and cursory. As a result, contemporary phenomenologists lack a clear framework within which to articulate the aims and results of their research, and cannot easily engage each other in constructive and critical discourse. Examining the literature on phenomenology’s identity, I show how the question of phenomenology’s subject (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. Phenomenology and Dimensional Approaches to Psychiatric Research and Classification.Anthony Vincent Fernandez - 2019 - Philosophy, Psychiatry, and Psychology 26 (1):65-75.
  Contemporary psychiatry finds itself in the midst of a crisis of classification. The developments begun in the 1980s—with the third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders —successfully increased inter-rater reliability. However, these developments have done little to increase the predictive validity of our categories of disorder. A diagnosis based on DSM categories and criteria often fails to accurately anticipate course of illness or treatment response. In addition, there is little evidence that the DSM categories link up (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Contaminating the Transcendental: Toward a Phenomenological Naturalism.Anthony Vincent Fernandez - 2015 - Journal of Speculative Philosophy 29 (3):291.
  Edmund Husserl, in The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, stumbles upon a curious paradox. He asks: How can I be a subject for the world, that is, the subject that constitutes the world, while at the same time being an object in the world? In other words, how can I be the very foundation of the world that my life seems to depend upon? In spite of the difficulties inherent in such a paradox, Husserl put forward a solution.1 (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Values-Based Practice and Phenomenological Psychopathology: Implications of Existential Changes in Depression.Anthony Vincent Fernandez & Sarah Wieten - 2015 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 21 (3):508-513.
  Values-based practice (VBP), developed as a partner theory to evidence-based medicine (EBM), takes into explicit consideration patients’ and clinicians’ values, preferences, concerns and expectations during the clinical encounter in order to make decisions about proper interventions. VBP takes seriously the importance of life narratives, as well as how such narratives fundamentally shape patients’ and clinicians’ values. It also helps to explain difficulties in the clinical encounter as conflicts of values. While we believe that VBP adds an important dimension to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30. Merleau-Ponty and the Foundations of Psychopathology.Anthony Vincent Fernandez - forthcoming - In Robyn Bluhm & Serife Tekin (eds.), The Bloomsbury Companion to Philosophy of Psychiatry. Bloomsbury.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. Reconsidering the Affective Dimension of Depression and Mania: Towards a Phenomenological Dissolution of the Paradox of Mixed States.Anthony Vincent Fernandez - 2014 - Journal of Psychopathology 20 (4):414-422.
  In this paper, I examine recent phenomenological research on both depressive and manic episodes, with the intention of showing how phenomenologically oriented studies can help us overcome the apparently paradoxical nature of mixed states. First, I argue that some of the symptoms included in the diagnostic criteria for depressive and manic episodes in the DSM-5 are not actually essential features of these episodes. Second, I reconsider the category of major depressive disorder (MDD) from the perspective of phenomenological psychopathology, arguing that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32. Ante la fragilidad de la memoria.Carlos Vanegas, Javier Domínguez, Carlos Arturo Fernández & Daniel Tobón - 2014 - In Carlos Vanegas, Javier Domínguez, Carlos Arturo Fernández & Daniel Tobón (eds.), El arte y la Fragilidad de la memoria. Medellín, Colombia: Sílaba Editores. pp. 259-275.
  Si no me falla la memoria, fue el dibujante Álvaro Barrios quien afirmó que el trabajo del artista contemporáneo colombiano se desarrolla según una agenda de trabajo. Si miramos algunos fenómenos del arte último en Colombia, podemos señalar que su agenda está determinada por el intento de comprensión de los procesos de la violencia en el país, a partir de una amplia gama de aproximaciones al concepto de memoria que ha tenido resonancia en las disciplinas humanísticas, las investigaciones académicas, el (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Language, Prejudice, and the Aims of Hermeneutic Phenomenology: Terminological Reflections on “Mania".Anthony Vincent Fernandez - 2016 - Journal of Psychopathology 22 (1):21-29.
  In this paper I examine the ways in which our language and terminology predetermine how we approach, investigate and conceptualise mental illness. I address this issue from the standpoint of hermeneutic phenomenology, and my primary object of investigation is the phenomenon referred to as “mania”. Drawing on resources from classical phenomenology, I show how phenomenologists attempt to overcome their latent presuppositions and prejudices in order to approach “the matters themselves”. In other words, phenomenologists are committed to the idea that in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  88
  Reflexion of English Morals in the Literature of the 19th Century (Charles Dickens and His Contemporaries).V. Gluchman - 2006 - Filozofia 61 (5):403-423.
  Autor prostredníctvom skúmania literárnych diel Charlesa Dickensa, Williama Makepeaca Thackeryho, George Eliotovej a Thomasa Hardyho vytvára mozaiku viktoriánskej morálky Anglicka 19. storočia. Dospel k záveru, že uvedená doba vôbec nebola taká puritánska, ako si ju zvykneme predstavovať a morálne problémy, ktoré ľudstvo rieši v priebehu svojho vývoja sú vo svojej podstate univerzálne, hoci nie totožné. Líšia sa vo svojich individuálnych podobách, v akých sa s nimi stretávame v jednotlivých obdobiach dejín ľudstva.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Consciousness and the Physical World: Edited Proceedings of an Interdisciplinary Symposium on Consciousness Held at the University of Cambridge in January 1978.B. D. Josephson & V. S. Ramachandran (eds.) - 1980 - Pergamon Press.
  Edited proceedings of an interdisciplinary symposium on consciousness held at the University of Cambridge in January 1978. Includes a foreword by Freeman Dyson. Chapter authors: G. Vesey, R.L. Gregory, H.C. Longuet-Higgins, N.K. Humphrey, H.B. Barlow, D.M. MacKay, B.D. Josephson, M. Roth, V.S. Ramachandran, S. Padfield, and (editorial summary only) E. Noakes. A scanned pdf is available from this web site (philpapers.org), while alternative versions more suitable for copying text are available from https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/245189. -/- Page numbering convention for the pdf version (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36. Phenomenology and the Crisis of Contemporary Psychiatry: Contingency, Naturalism, and Classification.Anthony Vincent Fernandez - 2016 - Dissertation, University of South Florida
  This dissertation is a contribution to the contemporary field of phenomenological psychopathology, or the phenomenological study of psychiatric disorders. The work proceeds with two major aims. The first is to show how a phenomenological approach can clarify and illuminate the nature of psychopathology—specifically those conditions typically labeled as major depressive disorder and bipolar disorder. The second is to show how engaging with psychopathological conditions can challenge and undermine many phenomenological presuppositions, especially phenomenology’s status as a transcendental philosophy and its corresponding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. O.N. K. & P. K. - 1111 - Dissertation,
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  34
  Role-Playing Jako Živný Roztok Sociálna: Experimentální Metoda?Martin Buchtik & Tomáš Hampejs - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):525-549.
  Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v sociálních vědách. Zasazuje role-playing do rámce simulačních výzkumných metod, rozkrývá jeho epistemo- logii a dosavadní metodologická uchopení zejména v sociální psychologii. Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný před- mět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálně- vědné výzkumy propojením s kognitivní (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  30
  O Dialektice Ve Vědě a Sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém výzkumu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  28
  Spor o Vivisekce a České Ženy Na Přelomu 19. A 20. Století.Zdeňka Jastrzembská - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (2):187-205.
  Článek se věnuje srovnání podoby a vývoje sporu o vivisekce v Anglii a českých zemích, s důrazem na propojení protivivisekčního a ženského hnutí. První část textu na pozadí rozvoje medicíny popisuje okolnosti vzniku sporu a cestu, která vedla k přijetí první legislativy regulující experimenty se zvířaty. Druhá část představuje postoj F. P. Cobbeové, která je nejvýraznější ženskou postavu v tomto sporu. Třetí část mapuje situaci v českých zemích a nabízí důvody, které vysvětlují, proč se u nás v dané době organizované (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Defending Extension Theory: A Response to Kiran and Verbeek.Richard Heersmink - 2012 - Philosophy and Technology 25 (1):121-128.
  In a recent publication in this journal, Asle Kiran and Peter-Paul Verbeek (hereafter K&V) argue that extension theory and the notion of trust it implies are flawed. In this commentary, I defend extension theory against their critique. I first briefly introduce extension theory, then reconstruct K&V’s five arguments against extension theory and demonstrate that four of their five arguments are misplaced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 42. W.V. Quine, Immanuel Kant Lectures, translated and introduced by H.G. Callaway.H. G. Callaway & W. V. Quine (eds.) - 2003 - Frommann-Holzboog.
  This book is a translation of W.V. Quine's Kant Lectures, given as a series at Stanford University in 1980. It provide a short and useful summary of Quine's philosophy. There are four lectures altogether: I. Prolegomena: Mind and its Place in Nature; II. Endolegomena: From Ostension to Quantification; III. Endolegomena loipa: The forked animal; and IV. Epilegomena: What's It all About? The Kant Lectures have been published to date only in Italian and German translation. The present book is filled out (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  45
  «Un nuevo epitafio de Aptera (Creta)», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE) 195, pp. 99 - 103. Bonn, Rheinhessen-Pfalz (Alemania): Habelt, 2015.Ángel Martínez Fernández - 2015 - Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik (ZPE) 195:99-103.
  La inscripciόn inédita que presentamos en el presente trabajo está grabada en un bloque de caliza de forma rectangular que encontré bajo la supervisión de la arqueóloga griega Vanna Ninioú-Kindelí, en la casa de Yannis Kelaidís en el actual pueblo de Megala Choraphia, el cual está situado junto al emplazamiento de la antigua Aptera. La inscripción procede probablemente de la necrópolis occidental de Aptera, la cual estaba situada fuera del recinto amurallado de la ciudad al oeste de la misma y (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  28
  Epigrafia Paleocristiana de la Antigua Cisamo- Fortunatae 24.Ángel Martínez Fernández - 2013 - Fortunatae 24:83-10232.
  El autor del artículo, tras la revisión de las piedras, reedita —con aparato crítico, traducción española y un extenso comentario— ocho inscripciones cristianas de Císamo en Creta.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  38
  The Value of Truth.Arena Fernandez - manuscript
  Truths will be defined as an agreement on uncertainties, the consensus over matters of empirical and social nature such as mathematics, physics or economics. As illustrated by Dennis Lindley , ‘individuals tend to know things to be true and false but the extent of this truth and falsity would always remain unknown’. Leading individuals to a permanent state of stress, uncertainty becomes a risk for the social community. Problems could not be presumed to be solvable as any kind of solution (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Health Research Participants' Preferences for Receiving Research Results.C. R. Long, M. K. Stewart, T. V. Cunningham, T. S. Warmack & P. A. McElfish - 2016 - Clinical Trials 13:1-10.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Iconology and Formal Aesthetics: A New Harmony. A Contribution to the Current Debate in Art Theory and Philosophy of Arts on the (Picture-)Action-Theories of Susanne K. Langer and John M. Krois.Sauer Martina - 2016 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy), Warschau 48:12-29.
  Since the beginning of the 20th Century to the present day, it has rarely been doubted that whenever formal aesthetic methods meet their iconological counterparts, the two approaches appear to be mutually exclusive. In reality, though, an ahistorical concept is challenging a historical analysis of art. It is especially Susanne K. Langer´s long-overlooked system of analogies between perceptions of the world and of artistic creations that are dependent on feelings which today allows a rapprochement of these positions. Krois’s insistence on (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Frege's Basic Law V and Cantor's Theorem.Manuel Bremer - manuscript
  The following essay reconsiders the ontological and logical issues around Frege’s Basic Law (V). If focuses less on Russell’s Paradox, as most treatments of Frege’s Grundgesetze der Arithmetik (GGA)1 do, but rather on the relation between Frege’s Basic Law (V) and Cantor’s Theorem (CT). So for the most part the inconsistency of Naïve Comprehension (in the context of standard Second Order Logic) will not concern us, but rather the ontological issues central to the conflict between (BLV) and (CT). These ontological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. William James and Borges Again: The Riddle of the Correspondence with Macedonio Fernández.Jaime Nubiola - 2001 - Streams of William James 3 (2):10-11.
  In this short paper I try to present William James’s connection with the Argentinian writer Macedonio Fernández (1874-1952), who was in some sense a mentor of Borges and might be considered the missing link between Borges and James.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  50
  Kuhnova Štruktúra Vedeckých Revolúcií Medzi Sociológiou a Epistemológiou.Ladislav Kvasz - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):167-187.
  Cieľom predkladanej state je pokus o upresnenie Kuhnovej teórie vedeckých revolúcií. Navrhujem rozlíšiť pojem vedeckej revolúcie, ktorý označuje sociologický fakt zmeny postoja vedeckého spoločenstva vo vzťahu k určitej teórii a pojem epistemickej ruptúry, ktorý označuje lingvistický fakt diskontinuity jazykového rámca, v ktorom je táto teória formulovaná. Analýzou zmien jazykového rámca možno získať klasifikáciu epistemických ruptúr na štyri typy, nazvané ideácia, re-prezentácia, objektácia a re-formulácia. V stati je každý z týchto typov epistemických ruptúr ilustrovaný na sérii príkladov z dejín fyziky. Uvedené (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000