Results for 'K. V. Fernandez'

1000+ found
Order:
 1. On the Subject Matter of Phenomenological Psychopathology.Anthony Vincent Fernandez & Allan Køster - 2019 - In Giovanni Stanghellini, Matthew Broome, Anthony Vincent Fernandez, Paolo Fusar-Poli, Andrea Raballo & René Rosfort (eds.), The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology. Oxford: pp. 191–204.
  “On the Subject Matter of Phenomenological Psychopathology” provides a framework for the phenomenological study of mental disorders. The framework relies on a distinction between (ontological) existentials and (ontic) modes. Existentials are the categorial structures of human existence, such as intentionality, temporality, selfhood, and affective situatedness. Modes are the particular, concrete phenomena that belong to these categorial structures, with each existential having its own set of modes. In the first section, we articulate this distinction by drawing primarily on the work of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  75
  Investigating Modes of Being in the World: An Introduction to Phenomenologically Grounded Qualitative Research.Allan Køster & Anthony Vincent Fernandez - forthcoming - Phenomenology and the Cognitive Sciences:1-21.
  In this article, we develop a new approach to integrating philosophical phenomenology with qualitative research. The approach uses phenomenology’s concepts, namely existentials, rather than methods such as the epoché or reductions. We here introduce the approach to both philosophers and qualitative researchers, as we believe that these studies are best conducted through interdisciplinary collaboration. In section 1, we review the debate over phenomenology’s role in qualitative research and argue that qualitative theorists have not taken full advantage of what philosophical phenomenology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  47
  K tradícii kantovského filozofovania v Prešove: Etika Andreja Vandráka.Lukáš Švihura - 2018 - Studia Philosophica Kantiana 7 (2):36-63.
  The beginning of higher education in Prešov is associated with the Lutheran College of Prešov, which showed interested in Kantian philosophy already in late 18th century. This is also reflected in the book Elements of Philosophical Ethics, written by the rector of the College, Andrej Vandrák. The study presents a comparative analysis of Kant›s ethical works and Vandrák’s textbooks and concludes that although Vandrák’s ethics was strongly influenced by Kant, he had no ambition to become his passive epigon, but that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  25
  K.-O. Apel, Discorso, verità, responsabilità, a cura di V. Marzocchi. [REVIEW]Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1998 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 90 (1\2):317-318.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Caste, Gender and Resistance: A Critical Study of Bama’s Sangathi.K. Navya V. - 2014 - SOCRATES 2 (1):20-27.
  Dalit literature articulates the oppressions and exploitations faced by Dalits in a caste ridden society. Dalit writing as a political form of writing records the cultural and social lives of Dalits and ideologically the writing offers a call for resistance. Bama is a Tamil Christian Dalit writer who writes about the lives of Dalit Women in Tamil Nadu. This paper attempts a look at Bama’s novel Sangathi as a site representing Dalit women and analyses how caste and gender act as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  54
  Revisiting the Maxim-Law Dynamic in the Light of Kant’s Theory of Action.V. K. Radhakrishnan - 2019 - Kantian Journal 38 (2):45-72.
  A stable classification of practical principles into mutually exclusive types is foundational to Kant’s moral theory. Yet, other than a few brief hints on the distinction between maxims and laws, he does not provide any elaborate discussion on the classification and the types of practical principles in his works. This has led Onora O’Neill and Lewis Beck to reinterpret Kant’s classification of practical principles in a way that would clarify the conceptual connection between maxims and laws. In this paper I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  32
  Load Balancing of Tasks on Cloud Computing Using Time Complexity of Proposed Algorithm.V. Smrithi & B. K. Tiwari - 2018 - International Journal of Scientific Research and Engineering Trends 4 (6).
  Cloud Computing is a developing field and lean toward by numerous one at current yet it's rage is part more rely upon its execution which thusly is excessively rely upon the powerful booking algorithm and load adjusting . In this paper we address this issue and propose an algorithm for private cloud which has high throughput and for open cloud which address the issue of condition awareness likewise with execution. To enhance the throughput in private cloud SJF is utilized for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Health Research Participants' Preferences for Receiving Research Results.C. R. Long, M. K. Stewart, T. V. Cunningham, T. S. Warmack & P. A. McElfish - 2016 - Clinical Trials 13:1-10.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Přátelství, dobro, polis. K významu přátelství v celku Aristotelovy praktické filosofie.Jakub Jinek - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):72-94.
  Aristotle’s subtle distinction between the forms of friendship and his concept of loving friend as one’s other self propose a solution to the fundamental objection to any eudaimonian theory of slavery, namely that friendship – as basically non-moral phenomenon – is but an egoistic device of one’s happy life. Aristotelian theorems are based on his concept of analogy and on a philosophically specific notion of “self”. Since both of these are rooted in Platonism, Aristotle has toevolve them dialectically in a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Book Review The Journal of Oriental Research, Madras, 2010-2012 Edited by Dr V Kameswari, Dr K S Balasubramanian, and Dr T V Vasudeva.Swami Narasimhananda - 2014 - Prabuddha Bharata or Awakened India 119 (8):504.
  The Journal of Oriental Research was started in 1927 by Prof. S Kuppuswami Sastri, who was also the founder of the Kuppuswami Sastri Research Institute. Originally an annual journal, its regularity has been disturbed due to financial difficulties. Th e present issue comprises volumes eighty-three to eighty-four and has been funded by the Dr V Raghavan Memorial Endowment.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  52
  Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Consciousness and the Physical World: Edited Proceedings of an Interdisciplinary Symposium on Consciousness Held at the University of Cambridge in January 1978.B. D. Josephson & V. S. Ramachandran (eds.) - 1980 - Pergamon Press.
  Edited proceedings of an interdisciplinary symposium on consciousness held at the University of Cambridge in January 1978. Includes a foreword by Freeman Dyson. Chapter authors: G. Vesey, R.L. Gregory, H.C. Longuet-Higgins, N.K. Humphrey, H.B. Barlow, D.M. MacKay, B.D. Josephson, M. Roth, V.S. Ramachandran, S. Padfield, and (editorial summary only) E. Noakes. A scanned pdf is available from this web site (philpapers.org), while alternative versions more suitable for copying text are available from https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/245189. -/- Page numbering convention for the pdf version (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13.  46
  Experti a Laici V Demokratické Společnosti: Tři Pohledy Na Problematiku Demokratizace Vědy.Libor Benda - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):3-28.
  Studie věnuje pozornost problematice demokratizace vědy, v jejímž rámci zaujímá klíčové postavení otázka, v jaké míře a zda vůbec má mít široká veřejnost možnost zasahovat do vědní a výzkumné politiky a participovat na rozhodování v odborných záležitostech. První část studie je věnována představení dvou radikálně odlišných a vzájemně protichůdných pohledů na tuto problematiku, které byly rozpracovány v rámci poválečné filosofie vědy v dílech Michaela Polanyiho a Paula Feyerabenda a v různých podobách spolu soupeří dodnes. Tyto dva pohledy, jež nás staví (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  41
  Metódy Dedukcie a Indukcie V Spoločenskovednej Metodológii.Juraj Halas - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):205-219.
  Článok porovnáva chápanie metód dedukcie a indukcie, s ktorým pracujú vybrané texty zo spoločenskovednej metodológie, s poňatím týchto metód, o ktoré sa opiera moderná logika. Ukazuje, že viaceré príručky spoločenskovedného výskumu vychádzajú zo zastaranej koncepcie, podľa ktorej dedukcia predstavuje „postup od všeobecného k jednotlivému" a indukcia „postup od jednotlivého k všeobecnému". V niektorých prípadoch sa tiež obe metódy chybne stotožňujú s metódami výstavby teórie, prípadne sa dvojica dedukcia - indukcia mylne spája s dvojicou kvantitatívny - kvalitatívny výskum. Článok upozorňuje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  29
  Pojetí Mechanismu V Současné Teorii Vědy.Arnošt Veselý - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):159-175.
  Článek podává systematický kritický přehled o pojetí mechanismu v tzv. nové mechanistické filosofii. Nejdříve je popsán vznik a hlavní principy NMF. Je ukázáno, že NMF vznikla do značné míry jako kritická reakce na, do té doby převažující, logický empirismus. Dále jsou představeny hlavní definiční znaky mechanismu, které jsou po té jednotlivě rozebrány. Na závěr jsou diskutovány přednosti a omezení NMF. Je argumentováno, že NMF nabídla novou a realističtější perspektivu na způsob, jakým se věda dělá a jak se dochází k vědeckým (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  51
  Oko mysli: Agnes Arberová k otázce biologického hlediska.Matěj Pudil - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):107-126.
  Práce se zabývá filosofickou analýzou vědeckého výzkumu, kterou v polovině minulého století provedla botanička Agnes Arberová. Její koncepce je cenným příspěvkem k otázce kontextu vzniku vědeckého objevu a procesu jeho zdůvodnění v biologických disciplínách. Ve stati se pokusím doložit, že její úvahy mají ráz v zásadě fenomenologický, a proto bude její koncepce interpretována na pozadí úvah Maurice Merleau-Pontyho o tělesné povaze smyslů. Taková interpretace napovídá, že Arberová ve shodě s Merleau-Pontym uvažuje o fenoménech nikoli jako o objektech, které lze zkoumat (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Reflexion of English Morals in the Literature of the 19th Century (Charles Dickens and His Contemporaries).V. Gluchman - 2006 - Filozofia 61 (5):403-423.
  Autor prostredníctvom skúmania literárnych diel Charlesa Dickensa, Williama Makepeaca Thackeryho, George Eliotovej a Thomasa Hardyho vytvára mozaiku viktoriánskej morálky Anglicka 19. storočia. Dospel k záveru, že uvedená doba vôbec nebola taká puritánska, ako si ju zvykneme predstavovať a morálne problémy, ktoré ľudstvo rieši v priebehu svojho vývoja sú vo svojej podstate univerzálne, hoci nie totožné. Líšia sa vo svojich individuálnych podobách, v akých sa s nimi stretávame v jednotlivých obdobiach dejín ľudstva.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  59
  Teorie Kulturní Mezery: Sociální Věda a Její Publikum V Díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.Jan Balon - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):57-81.
  Článek se zaměřuje na teorie kulturní mezery, jež ve svém díle rozpracovali Thorstein Veblen a William F. Ogburn. Sleduje přitom zejména dva motivy: jak se v přístupech těchto autorů tematizuje vztah sociální vědy a jejího publika a jak je argument mezery využit k prosazování specifického pojetí „účelu“ sociální vědy. Je zde předvedeno, jak se ve dvou různých stylech psaní a ve dvou různých argumentačních strategiích v podstatě identická teorie proměňuje a současně zužitkovává k prosazení distinktivního pojetí sociální vědy. Veblenův klíčový (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Odvrácená Strana Legendy: Otto Hahn V Kontextu Nacistického Německa.Filip Grygar - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):59-110.
  Článek se zabývá demystifikací dodnes panující legendy o ikoně světové vědy, nositeli Nobelovy ceny za objev štěpení těžkých jader, chemiku Otto Hahnovi. Desítky let byl považován za vzor německé slušnosti, zodpovědnosti a příklad antinacistického vědce, který nekolaboroval se zločinným režimem na jeho válečné mašinérii. Teprve od devadesátých let 20. století se dostávají k rukám historiků archivní materiály, jež umožňují získat ucelenou představu o Hahnově působení v době nacistického Německa a o jeho aktivním zapojení ve válečném uranovém výzkumu, jehož výsledkem mělo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  27
  Diskuse o Evoluci Mezi Neo-Lamarckismem a Neo-Darwinismem V Českých Zemích.Tomáš Hermann & Michal Šimůnek - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):283-300.
  Studie se zabývá tím, jak se v českých zemích obráželo bouřlivé období vývoje biologického myšlení od přelomu 19. a 20. století do první světové války, kdy vedle sebe existovaly velmi různé názory na evoluci. Mnohovrstevnatost teoretickou přitom doplňuje i kulturní a vědecká mnohovrstevnatost českých zemí, kde se jednak mísí vlivy německé a české biologie na svých autonomních institucích, a jednak lze spatřovat rozdíly i mezi lokálními centry Prahou a Brnem se svými badatelskými tradicemi a nezávislými vazbami na další centra ve (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  35
  Zdrojový kód jako literární technologie? O vytváření faktů v digitálním výzkumu.Radim Hladík - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):31-56.
  Vzrůstající využívání digitálních technologií ve vědecké práci a komunikaci vyvolává otázku, jaká je epistemologická povaha takto vytvořeného vědění. V tomto eseji využívám pojmový aparát, který vyvinuli Steven Shapin a Simon Schaffer k analýze historického sporu mezi Robertem Boylem a Thomasem Hobbesem o způsob vytváření vědění v přírodní filosofii, a aplikuji jej na problematiku digitálního výzkumu. Jejich koncepty tří technologií vytvářejících vědění – materiální, literární a sociální – se ukazují jako heuristicky užitečné koncepty i pro reflexi digitálních technologií. Ty jsou v (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  37
  Durdík a Hostinský: Počátky Darwinismu V Čechách.Karel Stibral - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):319-339.
  Text se zaměřuje na přijetí a vnímání darwinismu v českých zemích v 19. století, kdy bylo šíření a interpretace Darwinova učení paradoxně spjato s dvěma profesory estetiky z Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, Josefem Durdíkem a Otakarem Hostinským. Ačkoliv poněkud zjednodušovali teorii přírodního výběru, Darwinovu teorii chápali jako příchod nového paradigmatu. Tento text představuje a srovnává interpretaci darwinismu u obou estetiků, zejména jejich stanoviska k teorii přírodního výběru, možnostem aplikace této teorie v estetice a teorii umění, a také jejich vztah k (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  38
  Věda, Politika a Problém Dvou Kultur: Příspěvek K Vnějším Dějinám Vzniku Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):181-209.
  Tématem studie je dosud neprobádaná oblast vnějších dějin vzniku sociologie vědeckého poznání. Jejím záměrem je analýza vnějších faktorů, které se podílely na vzniku této disciplíny, a to za účelem nalezení odpovědi na otázku, proč vznikla právě v sedmdesátých letech minulého století na Oddělení pro studium vědy při Edinburské univerzitě a právě v podobě tzv. silného programu sociologie vědění. Skrze postavu zakladatele edinburského Oddělení pro studium vědy C. H. Waddingtona se studie zaměřuje konkrétně na dvě epizody, a to na vznik politicky (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  35
  FORGOTTEN MEMORIES: RE-CONSTRUCTING THE VIETNAM WAR IN FILMS.Thuc Uyen K. Ngo - unknown
  As many scholars have written about the Vietnam War, this thesis, Forgotten Memories: Re-Constructing the Vietnam War in Films, explores a different approach to this topic by examining films. Historical films are becoming increasingly important in shaping the way the past is understood and remembered. After the war ended, many Hollywood films have continued to capture the atrocities of the war that affected the war narrative of the Vietnam War. American politics and the public suffered from the Vietnam Syndrome, and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  70
  Rezension von: Lukrez, Über die Natur der Dinge, übersetzt v. Klaus Binder. [REVIEW]Theodor Ebert - 2018 - Aufklärung Und Kritik 25 (4):254–257.
  This is a review of the new translation-cum-commentary of Lucretius, De rerum Natura by Klaus Binder, published by dtv, Munich 2017. The review stresses the importance of Lucretius work for the Enlightenment. The translation is o. k. on the whole, however the translator should have avoided rendering the Latin >religio< by >Aberglauben< (superstition). >superstition< was the word chosen by the English translator in the Loeb-Library, W. H. D. Rouse. Rouse was a Headmaster of the Perse School in Cambridge and he (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Defending Extension Theory: A Response to Kiran and Verbeek.Richard Heersmink - 2012 - Philosophy and Technology 25 (1):121-128.
  In a recent publication in this journal, Asle Kiran and Peter-Paul Verbeek (hereafter K&V) argue that extension theory and the notion of trust it implies are flawed. In this commentary, I defend extension theory against their critique. I first briefly introduce extension theory, then reconstruct K&V’s five arguments against extension theory and demonstrate that four of their five arguments are misplaced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 27.  43
  Spor o Vivisekce a České Ženy Na Přelomu 19. A 20. Století.Zdeňka Jastrzembská - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (2):187-205.
  Článek se věnuje srovnání podoby a vývoje sporu o vivisekce v Anglii a českých zemích, s důrazem na propojení protivivisekčního a ženského hnutí. První část textu na pozadí rozvoje medicíny popisuje okolnosti vzniku sporu a cestu, která vedla k přijetí první legislativy regulující experimenty se zvířaty. Druhá část představuje postoj F. P. Cobbeové, která je nejvýraznější ženskou postavu v tomto sporu. Třetí část mapuje situaci v českých zemích a nabízí důvody, které vysvětlují, proč se u nás v dané době organizované (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  45
  Složila Finanční Krize „Labutí Píseň“ Pozitivistické Ekonomii?Lukáš Kovanda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):421-436.
  V rámci filosofie věd panuje široká shoda na tom, že druhá polovina 20. století složila „labutí píseň" pozitivismu. Milton Friedman a Paul Samuelson, dva klíčoví autoři k metodologii ekonomie v daném časovém období, přitom tento vývoj ve filosofii vědy prý nikdy nereflektovali. Pozitivistická východiska - v prvé řadě v podobě redukcioni- stického přístupu - jsou tudíž stále přítomna ve vlivných teoretických konceptech rozvinutých ekonomy hlavního proudu. Značný počet autorů však v současnosti sdílí náhled, že tyto koncepty v nezanedbatelné míře přispěly (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  42
  Role-Playing Jako Živný Roztok Sociálna: Experimentální Metoda?Martin Buchtik & Tomáš Hampejs - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):525-549.
  Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v sociálních vědách. Zasazuje role-playing do rámce simulačních výzkumných metod, rozkrývá jeho epistemo- logii a dosavadní metodologická uchopení zejména v sociální psychologii. Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný před- mět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálně- vědné výzkumy propojením s kognitivní (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  52
  O Dialektice Ve Vědě a Sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém výzkumu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  42
  Predikce Kvaszovy Formální Epistemologie Ve Světle Historické Metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  33
  Život a Dílo A. N. Whiteheada.Michal Andrle - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (2):187-225.
  Tato studie je v první řadě studií z dějin filosofie. Jejím hlavním úkolem je popsat život a dílo autora, který byl v česko-slovenském intelektuálním prostředí dlouhou dobu opomíjen: anglo-amerického matematika, fyzika a filosofa Alfreda Northa Whiteheada. Jeho životní příběh bývá někdy popisován jako „příběh tří měst“: Cambridge v Anglii, Londýna a nakonec Cambridge v Massachusetts, kde sídlí Harvardova univerzita. Studie se soustředí na některé významné momenty ve filosofově životě a pokouší se je zdůraznit jako klíč k porozumění Whiteheadovu celoživotnímu projektu. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  47
  David Miller a Racionalita Bez „Dobrých Důvodů“? Ke Kritice Millerovy Interpretace Kritického Racionalismu.Vladimír Havlík - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):63-87.
  David Miller v pracích Critical Rationalism a Out of Error se jako jeden z mála Popperových žáků snaží nejen o vysvětlení a obhájení Popperova kritického racionalismu, ale zároveň i o jeho další rozvinutí. Millerovo znovunastolení kritického racionalismu ovšem předpokládá, že k racionálnímu jednání není třeba žádných „dobrých důvodů“, ale jen argumentů. Uvedená stať se zaměřuje právě na tuto otázku existence tzv. „dobrých důvodů“ ve spojení s racionalitou a racionálním rozhodováním a ukazuje, že Millerův požadavek neexistence „dobrých důvodů“ je nejen příliš (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Jean-Paul Sartre and the HOT Theory of Consciousness.Rocco J. Gennaro - 2002 - Canadian Journal of Philosophy 32 (3):293-330.
  In Section I, I explain some key Sartrean terminology and in Section II, I introduce the HOT theory. Section III is where I argue for the close connection between Sartre’s theory and a somewhat modified version of the HOT theory. That section of the paper is divided into four subsections in which I also address the relevance of Sartre’s rejection of the Freudian unconscious and the threat of an infinite regress in his theory of consciousness. In Section IV, I critically (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 35.  99
  Self-Referential Memory and Mental Time Travel.Jordi Fernández - 2020 - Review of Philosophy and Psychology 11 (2):283-300.
  Episodic memory has a distinctive phenomenology. One way to capture what is distinctive about it is by using the notion of mental time travel: When we remember some fact episodically, we mentally travel to the moment at which we experienced it in the past. This way of distinguishing episodic memory from semantic memory calls for an explanation of what the experience of mental time travel is. In this paper, I suggest that a certain view about the content of memories can (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  77
  Review of Nugayev's book "Reconstruction of Scientific Theory Change". [REVIEW]Oleg S. Razumovsky & Rinat M. Nugayev - 1990 - Philosophskie Nauki (Philosophical Sciences) (7):123-124.
  Nugayev’s book is one of the first Soviet monographs treating the theory change problem. The gist of epistemological model consists in consequent account of intertheoretical relations. His book is based on the works of Soviet authors, as well as on Western studies (K.R. Popper, T.S. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend et al.) Key words: epistemological model, Soviet philosophy, Western studies .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  77
  Kuhnova Štruktúra Vedeckých Revolúcií Medzi Sociológiou a Epistemológiou.Ladislav Kvasz - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):167-187.
  Cieľom predkladanej state je pokus o upresnenie Kuhnovej teórie vedeckých revolúcií. Navrhujem rozlíšiť pojem vedeckej revolúcie, ktorý označuje sociologický fakt zmeny postoja vedeckého spoločenstva vo vzťahu k určitej teórii a pojem epistemickej ruptúry, ktorý označuje lingvistický fakt diskontinuity jazykového rámca, v ktorom je táto teória formulovaná. Analýzou zmien jazykového rámca možno získať klasifikáciu epistemických ruptúr na štyri typy, nazvané ideácia, re-prezentácia, objektácia a re-formulácia. V stati je každý z týchto typov epistemických ruptúr ilustrovaný na sérii príkladov z dejín fyziky. Uvedené (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  35
  Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  38
  Filantropie a Sociální Výzkum: Poněkud Opomíjená Součást Dějin Sociálníhc Věd.Jan Balon - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):97-111.
  Tato studie je recenzní statí ke knize: Christian FLECK, A Transatlantic History of the Social Sciences: Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic 2011. Z témat, jež rozvíjí Fleckova kniha, sleduje především otázku, jak velké americké nadace formovaly a profilovaly výzkumnou agendu sociálních věd. Je zde předvedeno, jak definice vědy prosazovaná ve dvacátých letech minulého století velkými americkými nadacemi zcela zásadně proměnila samotnou ideu výzkumu a přinesla mnohé institucionální inovace. Vztah filantropie a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  48
  Jak Se Píše Sociální Vědění.Jan Balon - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):327-339.
  Tato studie recenzuje knihu: Charles CAMIC - Neil GROSS - Michèle LAMONT, Social Knowledge in the Making. Chicago: University of Chicago Press, 2011, a zasazuje ji do kontextu současných úvah o proměnách výzkumné praxe sociálních věd, akademické kultury, stylů myšlení a psaní. Pokouší se analyzovat v knize ohlašovaný „obrat k praxi" a ukazuje, nakolik samotné výzkumné praktiky v sociálních vědách ovlivňuje neexistence „standardních" forem, způsobů či stylů bádání. Detailně jsou představeny rovněž výchozí myšlenky takzvané „nové" sociologie idejí, jež stojí v (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  47
  Pokrok Společenskovědní Teorie Náboženství: Mezi Durkheimem a Geertzem.Nikola Balaš - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):495-514.
  Slavná kniha Elementární formy náboženského života francouzského sociologa Émile Durkheima je jedním z nejdůležitějších příspěvků k sociologii náboženství. Po řadu let byla vychvalována a citována, stejně jako kritizována a zavrhována. Kniha se stala chartou celé řady sociálně vědních badatelů, zejména těch, kteří se zaměřovali na studium společnosti a náboženství. V roce 1966 však vyšel článek amerického antropologa Clifforda Geertze nazvaný „Nábo- ženství jako kulturní systém", v němž autor tvrdil, že Durkheimova teorie náboženství, stejně jako teorie náboženství Sigmunda Freuda, Bronislawa Malinowského (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  36
  Historiografická Metoda Thomase Kuhna a Její Význam Z Hlediska Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):445-468.
  Význam Thomase Kuhna z hlediska jeho vlivu na další vývoj představ o povaze vědy a konkrétně na vznik tzv. sociologie vědeckého poznání bývá dnes běžně spojován s jeho Strukturou vědeckých revolucí, zatímco jeho starším historickým pracím je v tomto ohledu jen zřídkakdy věnována pozornost. Příspěvek analyzuje právě tyto práce a pokouší se charakterizovat základní metodologické rysy Kuhnova přístupu k dějinám vědy, který je v nich uplatňován. Prostřednictvím jejich porovnání s metodologickými východisky rané sociologie vědeckého poznání se snaží zjistit, nakolik lze (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  34
  Je feministická filosofie vědy politicky korektní?Ondřej Beran - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):29-50.
  Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  34
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Métodos de Formulação e Balanceamento de Rações para Bovinos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  INTRODUÇÃO A maioria dos alimentos que os bovinos de corte e leite consomem são os alimentos volumosos (forragens, gramíneas ou leguminosas) que é um alimento que possui teor de fibra detergente neutra (FDN) ≥ 25% da matéria seca (MS), ou teor de fibra ≥ 18% da MS. Por possuir grande quantidade de fibra em sua composição é um alimento que possui menor concentração de proteínas, carboidratos não estruturais (CNE) e lipídios. Para que um animal possa manter-se com alimentação volumosa, é (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  27
  DMN – Klidová Síť Mozku: Kandidát Na Nové Neurovědecké Paradigma.Marek Havlík - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):227-254.
  Práce se zaměřuje na metodologicko-historické aspekty vývoje neurologie. V roce 2001 přišel Marcus Raichle s překvapujícím objevem, který je nyní obecně známý jako teorie Default Mode Network. DMN s sebou kromě nových poznatků o mozkové aktivitě přináší i kompletní přehodnocení dosavadních přesvědčení o mozku. Vědecká komunita předpokládala, že mozek je „reflexivním" nástrojem k vnějšímu prostředí a od tohoto přesvědčení odvíjela neurologický výzkum. DMN však přichází s pojetím neurální aktivity, jež není závislá na aktivní stimulaci mozku, což je v přímém protikladu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  22
  Historie neurogeneze: implicitní definice a pragmatická falsifikace.Marek Havlík - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):353-379.
  Tato studie se snaží o filosofickou analýzu problematických aspektů neurogeneze. V první řadě se zaměřuje na moderní historii neurogeneze, která je obecně považována za historii dogmatického přesvědčení, které předpokládalo, že v mozku dospělého savce nemohou vzniknout nové neurony. Tato konvence přežívala v neurovědě po několik desítek let a její kořeny sahají až do dob Ramóna y Cajala. Důležitá část této filosofické analýzy se zaměřuje na aspekt tzv. zaštiťování dogmatu pomocí ad hoc hypotéz. Analýza se dále věnuje implicitním definicím, které hrají (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  36
  Simulace a instrumentální pojetí vědy.Vladimír Havlík - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):131-157.
  Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  77
  Třikrát o Mnohočetné Paměti.Radim Hladík - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):535-551.
  Studie recenzuje následující díla: Maurice HALBWACHS, Kolektivní paměť. Praha: SLON 2009, 289 s. ; Françoise MAYER, Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo 2009, 273 s. ; Zdeněk VAŠÍČEK – Françoise MAYER, Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno – Praha: CDK – Triáda 2008, 199 s. Studie konstatuje, že v češtině začíná být k dispozici dostatečné množství publikací o sociální paměti, aby teoreticky zabezpečily širší pojetí výzkumů paměti. Zároveň by však tyto výzkumy neměly být podřizovány historiografii, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  26
  Bacha Na Analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000