Results for 'Vo Van Thang'

1000+ found
Order:
 1. Information searching behaviors among Vietnamese students during first wave of the COVID-19 pandemic.Nguyen Hoang Thuy Linh, Tran Xuan Minh Tri, Nguyen Thi Mien Ha, Hoang Dinh Tuyen, Tran Thi Mai Lien & Vo Van Thang - 2021 - Journal of Health and Development Studies 5 (2):72-80.
  This study aims to describe the COVID-19 related information searching behaviors and the relationship between those behaviors and the satisfaction with the COVID-19 related information searched on the Internet among university students during first wave of the COVID-19 pandemic in Vietnam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP.Võ Văn Quang - 2014 - i2Metrix VietBuzz.
  (VietBuzz) – i2Metrix – bộ chỉ tiêu đo lường năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) doanh nghiệp do BSA và DHVP Research phát triển – được thực hiện trong hai tháng đầu năm 2014 với 19 thành viên của CLB Doanh nghiệp Dẫn đầu (BSA/LBC) trước tiên ghi nhận đóng góp trách nhiệm xã hội của nhóm doanh nghiệp sớm nhận thức giá trị của ĐMST toàn diện trong sản xuất và kinh doanh.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Vietnamese people’s well-being during the COVID- 19 pandemic: an online survey.Tuyen Dinh Hoang, Robert Colebunders, Joseph Nelson Siewe Fodjo, Nhan Phuc Thanh Nguyen, Trung Dinh Tran & Thang Van Vo - unknown
  Background: The COVID-19 pandemic, alongside the restrictive measures implemented for its control, may considerably affect people’s lives particularly vulnerable persons such as children, elderly and people with underlying diseases. This study aimed to assess the well-being of Vietnamese people after COVID-19 lockdown measures were lifted and life gradually returned to normal in Vietnam. Methods: An online survey was organized from 21 st to 25 th April 2020 among Vietnamese residents aged 18 and over. Data were collected concerning the participants’ health (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Extent to which people perceive and accept Covid-19 vaccines in north central Vietnam.Thuy Nguyen, Thang Ngo, Thi-Hong Diep Pham, Hong-Thi Nguyen, Thi-Huong-Lan Nguyen & Quy Van Khuc - 2022 - VMOST Journal of Social Sciences and Humanities 64 (2):63-74.
  To achieve herd immunity against Covid-19, the willingness of residents to get vaccinated and successful vaccination policies go hand in hand. This paper aims to understand the perceptions, acceptance, hesitation, and refusal of Covid-19 vaccines in Nghe An, Vietnam. We used an online survey to collect data during March of 2021. The Bayesian regression model (BRM) was used to identify the factors affecting vaccination decisions. The empirical results show that respondents’ livelihoods were considerably affected by the Covid-19 pandemic, and there (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. AI cảm xúc và đạo đức nhà báo.Hồ Mạnh Tùng & Lê Bùi Ngọc Thăng - 2023 - Tạp Chí Thông Tin Và Truyền Thông.
  Tóm tắt -/- Emotional AI hay AI cảm xúc là một nhánh của AI có khả năng nhận biết, diễn giải, mô phỏng và phản ứng với cảm xúc con người Các ứng dụng của AI cảm xúc có thể giúp cho người làm báo cải thiện lối hành văn của mình dựa trên phản hồi của độc giả, đồng thời hỗ trợ tòa soạn thăm dò ý kiến của độc giả. Một trong những rủi ro lớn nhất của AI (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Mặt Trận 2021 (8):1-7.
  (Mặt trận) - Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước hết phải tuân theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại, nguyên tắc sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế thị trường - là nguyên tắc quan trọng. Xa rời nguyên tắc này, dù chúng ta cố gắng xây (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  50
  Đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Khoa Học Xã Hội Việt Nam 2021 (7):3-13.
  Hiện nay, chế độ sở hữu ở Việt Nam đã có những đổi mới cơ bản, nhưng vẫn còn những khác biệt rất lớn so với chế độ sở hữu ở các nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong cơ cấu của chế độ sở hữu ở Việt Nam, tỷ trọng của sở hữu nhà nước còn quá lớn; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo… Chính những khác biệt này đã làm cho nền kinh tế thị (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  57
  Đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Khoa Học Xã Hội Việt Nam 7:3-13.
  Hiện nay, chế độ sở hữu ở Việt Nam đã có những đổi mới cơ bản, nhưng vẫn còn những khác biệt rất lớn so với chế độ sở hữu ở các nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong cơ cấu của chế độ sở hữu ở Việt Nam, tỷ trọng của sở hữu nhà nước còn quá lớn; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo… Chính những khác biệt này đã làm cho nền kinh tế thị (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Publications on COVID-19 from Vietnam during 2020 and 2021: A bibliometric analysis.Van Luong Nguyen, Dinh-Hai Luong & Hiep-Hung Pham - 2022 - European Science Editing 48:e83724.
  Background: Following the outbreak of the COVID-19 pandemic, published research from Vietnam related to the pandemic was analysed using bibliometrics. -/- Objectives: To examine the status of research on COVID-19 by authors from Vietnam. -/- Methods: The following bibliometric aspects were considered in the analysis: international collaboration, institutions from Vietnam and their partner institutions worldwide, subjects and topics, types of documents, and individual authors. The basis of the study was data obtained from the Scopus database between 2020 and 2021. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Central limit theorem for the functional of jump Markov process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
  Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  65
  Từ luận đề văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Cộng Sản.
  Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra”. Xây dựng một hệ thống (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  68
  Kiel – Thành phố với văn hóa thặng dư sinh thái ở Đức.Nguyễn Thị Quỳnh Yến - manuscript
  Văn hóa thặng dư sinh thái là tập hợp các thái độ, giá trị, niềm tin và hành vi bảo vệ và tôn tạo môi trường được chia sẻ bởi một cộng đồng nhằm giảm tác động tiêu cực của con người tới môi trường, giúp bảo tồn và phục hồi thiên nhiên. Đây được xem là giải pháp để con người có thể sống hòa hợp với thiên nhiên và hướng tới bảo vệ môi trường một cách dài hạn (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý - manuscript
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021.T. S. Lê Văn Út - 2021 - Ton Duc Thang University Portal.
  Hàng năm, việc công bố danh sách các nhà nghiên cứu thuộc tốp 100 ngàn các nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới theo Cơ sở dữ liệu Scopus là vấn đề rất được cộng đồng khoa học quan tâm. -/- Năm 2021, kết quả này đã tiếp tục được công bố bởi nhóm tác giả gồm TS. John P. A. Ioannidis (giáo sư thực thụ về y khoa, nghiên cứu sức khỏe và chính sách, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  33
  Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam.Lê Văn Tuấn & Phùng Duy Quang - 2020 - Tạp Chí Công Thương Điện Tử.
  Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Kết quả thống kê cho thấy, mô hình phù hợp nhất để khái quát hóa sự biến động của VNIndex là GARCH (1,1). -/- Kết quả giả lập cũng cho biết, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (đợt 1) lên TTCK Việt Nam là rất lâu dài, khả năng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  64
  Lý thuyết MTAM ra đời tháng 7-2023.Gõ Mtam - 2023 - Mtam.
  Ngày 19-7-2022, bài nghiên cứu trình bày lý thuyết MTAM chính thức ra đời trên tạp chí HSSComms, có thể truy cập toàn văn tại địa chỉ như được cung cấp trong references của bài dưới đây.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  27
  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trước những đòi hỏi của thực tiễn.Lê Hải Linh - 2017 - Công Thương.
  Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Công ước UNCLOS 1982 và vấn đề Biển Đông.Ho Manh-Toan - 2021 - Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1):1-10.
  Cuối tháng 7/2021, Tạp chí Asia Policy, thuộc Nhà xuất bản The National Bureau of Asian Research đã xuất bản bài nghiên cứu “Probing Vietnam’s Legal Prospects in the South China Sea Dispute” do ba tác giả Nguyễn Tô Hồng Kông, Hồ Mạnh Tùng và Vương Quân Hoàng thực hiện [1]. Các tác giả đã tìm hiểu sâu về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 và gợi ý các lựa chọn cho Việt Nam, trong trường hợp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  29
  Phát triển các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay: những vấn đề đặt ra.Trần Đình Thiên - 2020 - Nghiên Cứu Kinh Tế 506 (7):3-15.
  Phát triển các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay: những vấn đề đặt ra (Trần Đình Thiên. Nghiên cứu Kinh tế số 7 (506), tháng 7-2020.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  75
  Biết là cấm, nhưng lợi thì vẫn chơi thôi: Săn bắt tê tê ở Nepal.Tê Tê - manuscript
  Săn bắt tê tê là câu chuyện đã kéo dài nhiều thập niên. Tê tê bị săn bắt và kinh doanh lậu nhiều tới mức đã có không biết bao nhiêu phim ảnh, phóng sự điều tra và cả sách bàn về việc này. Một cuốn đáng đọc nói về săn bắt động vật hoang dã để tiêu thụ học theo kiểu cách xa hoa là Poached. Nhưng điều tra khảo sát 1017 cư dân tại 105 ngôi làng ở nông (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  93
  Kiel – Thành phố đầu tiên của Đức nhận chứng nhận Không Rác thải.Nguyễn Thị Quỳnh Yến - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Văn hóa thặng dư sinh thái là tập hợp các thái độ, giá trị, niềm tin và hành vi bảo vệ và tôn tạo môi trường được chia sẻ bởi một cộng đồng nhằm giảm tác động tiêu cực của con người tới môi trường, giúp bảo tồn và phục hồi thiên nhiên [1]. Đây được xem là giải pháp để con người có thể sống hòa hợp với thiên nhiên và hướng tới bảo vệ môi trường một cách dài (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Một số lỗi/thách thức thường gặp trong các nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.Trương Đình Thăng - 2021 - Tạp Chí Giáo Dục Việt Nam.
  Nghiên cứu khoa học là một trong hai tiêu chí chính để đánh giá chất lượng của nhà trường trong việc nâng cao, đảm bảo chất lượng của quá trình đào tạo. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm về một số lỗi hay thách thức thường gặp của các nhà nghiên cứu trẻ trong các trường đại học và cao đẳng hiện nay ở Việt Nam của TS. Trương Đình Thăng, thành viên Hội đồng biên tập của Vietnam Journal of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  37
  Một số lỗi/thách thức thường gặp trong các nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.Trương Đình Thăng - 2021 - Tạp Chí Giáo Dục Việt Nam.
  Nghiên cứu khoa học là một trong hai tiêu chí chính để đánh giá chất lượng của nhà trường trong việc nâng cao, đảm bảo chất lượng của quá trình đào tạo. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm về một số lỗi hay thách thức thường gặp của các nhà nghiên cứu trẻ trong các trường đại học và cao đẳng hiện nay ở Việt Nam của TS. Trương Đình Thăng, thành viên Hội đồng biên tập của Vietnam Journal of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Giáo dục trực tuyến: Cơ hội?Lê Bùi Ngọc Thăng - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 2020 (4):01-02.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam.Bạch Ngọc Chiến & Vương Quân Hoàng - 2015 - Hà Nội, Việt Nam: NXB Chính trị Quốc gia.
  Trong 30 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, Việt Nam đã tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn; thách thức, thực hiện phát triển bền vững đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Vị thế của (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 26.  84
  The skeptical import of motivated reasoning: A closer look at the evidence.Maarten van Doorn - 2023 - Thinking and Reasoning 1 (1):1-31.
  Central to many discussions of motivated reasoning is the idea that it runs afoul of epistemic normativity. Reasoning differently about information supporting our prior beliefs versus information contradicting those beliefs, is frequently equated with motivated irrationality. By analyzing the normative status of belief polarization, selective scrutiny, biased assimilation and the myside bias, I show this inference is often not adequately supported. Contrary to what’s often assumed, these phenomena need not indicate motivated irrationality, even though they are instances of belief-consistent information (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  38
  Đọc và ngẫm lại bài về trí thức tinh hoa 2 xuân trước.Sơn Nhân - 2024 - Tri Thức Sức Mạnh.
  Tháng 3-2022, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đăng bài có tiêu đề “Suy ngẫm về trí thức tinh hoa” của TS Khúc Văn Quý, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hình ảnh đầu bài báo như dưới đây.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  45
  Bài báo trên Tạp chí Cộng sản khép lại năm 2023.Vương Quân Hoàng - 2024 - Kinh Tế Việt Nam.
  Trong ngày nghỉ cuối tuần (đúng Chủ Nhật), cũng lại là ngày cuối cùng của năm 2023 (31-12), bài báo của chúng tôi (đồng tác giả còn có TS. Nguyễn Hồng Sơn của Văn phòng Trung ương Đảng, và TS. Nguyễn Minh Hoàng của ĐH Phenikaa) đã lên trang, và có thể truy cập toàn văn trên trang web của Tạp chí Cộng sản.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Moving ego versus moving time: investigating the shared source of future-bias and near-bias.Sam Baron, Brigitte C. Everett, Andrew J. Latham, Kristie Miller, Hannah Tierney & Jordan Veng Thang Oh - 2023 - Synthese 202 (3):1-33.
  It has been hypothesized that our believing that, or its seeming to us as though, the world is in some way dynamical partially explains (and perhaps rationalizes) future-bias. Recent work has, in turn, found a correlation between future-bias and near-bias, suggesting that there is a common explanation for both. Call the claim that what partially explains our being both future- and near-biased is our believing/it seeming to us as though the world is dynamical, the dynamical explanation. We empirically test two (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Assertion remains strong.Peter van Elswyk & Matthew A. Benton - 2023 - Philosophical Studies 180 (1):27-50.
  Assertion is widely regarded as an act associated with an epistemic position. To assert is to represent oneself as occupying this position and/or to be required to occupy this position. Within this approach, the most common view is that assertion is strong: the associated position is knowledge or certainty. But recent challenges to this common view present new data that are argued to be better explained by assertion being weak. Old data widely taken to support assertion being strong has also (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31. Return and volatility spillover effects among Vietnam, Singapore and Thailand stock markets – A multivariate GARCH analysis.Vo Thi Ngoc Trinh - 2018 - Dissertation, University of Economics Ho Chi Minh City
  In this study, we examine the own- and cross-effects of the return and volatility spillover between the equity markets of Vietnam and the two ASEAN countries, namely, Singapore and Thailand using monthly stock returns. In attempt to explore the level and magnitude of the spillover effects of the other markets on the Vietnamese stock market, we apply the multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MGARCH) framework. By utilizing the time-varying conditional volatility and conditional correlations between the stock markets which are resulted (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  63
  Bài học giữa rừng nguyên sinh với “chuyên gia” thực thụ.Già Bản - manuscript
  Vẫn biết, học hỏi từ sách vở rất quan trọng, nhưng học từ thiên nhiên lại có những giá trị khó gì sánh nổi. Xét cho cùng phần nhiều kiến thức của con người cũng là thu nạp từ thông tin thiên nhiên mang lại. Hành trình của Charles Darwin từ xa xưa cũng mang bản chất học hỏi như vậy. Trong hình là hai cán bộ nghiên cứu của AISDL rời bỏ máy tính, thuật toán, dữ liệu số, để (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  81
  Thêm vài báo cáo nữa thì sẽ thế nào?Bách Độ - manuscript
  Cuối tháng 8-2023, Exxon Mobil, một trong những hãng kinh doanh dầu mỏ lớn nhất thế giới, tổ hợp lớn nhất của nhóm tách ra từ đế chế dầu mỏ Standard Oil của John D. Rockefeller đã công bố một báo cáo buồn về mục tiêu cứu Trái Đất trước hiểm họa biến đổi khí hậu. Báo cáo này đưa ra 2 kết luận tối quan trọng: a) Dầu mỏ và khí đốt vẫn chiếm tới 54% tổng nguồn cung năng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  81
  Chuyển động, khoảng lặng và sự xuất hiện của ý thức: tác động qua lại với môi trường.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Trong một số mới xuất bản của PNAS (Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ), các nhà nghiên cứu thuộc Florida Atlantic University đã công bố một nghiên cứu công phu, phát hiện thời điểm trỗi dậy của “cái biết có ý thức” (conscious awareness), một ý niệm rất quan trọng đối với quá trình nhận thức và phát triển ý thức của con người. Một ý nghĩa rất sâu sắc của kết quả nghiên cứu này có liên quan tới (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Tinkering with Technology: An exercise in inclusive experimental engineering ethics.Janna B. Van Grunsven, Trijsje Franssen, Andrea Gammon & Lavinia Marin (eds.) - 2024 - Dordrecht: Springer.
  The guiding premise of this chapter is that we, as teachers in higher education, must consider how the content and form of our teaching can foster inclusivity through a responsiveness to neurodiverse learning styles. A narrow pedagogical focus on lectures, textual engagement, and essay-writing threatens to exclude neurodivergent students whose ways of learning and making sense of the world may not be best supported through these traditional forms of pedagogy. As we discuss in this chapter, we, as engineering ethics educators, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BMF Analytics đến với KHXH&NV.Nguyễn Thị Quỳnh Yến - 2023 - Bmf.
  Trong 2 ngày, từ mùng 3 đến 4 tháng 11, tại Hà Nội đã diễn ra các phiên sinh hoạt khoa học do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Trường Đại học Hà Nội (HANU) đồng tổ chức. Thông qua khoảng thời gian tương đối gọn gàng, một phần của chương trình đã giúp mang phương pháp phân tích giúp ứng dụng trong công việc nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có tên gọi “BMF (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  Mocht Plato zien wat er van de universiteit geworden is, dan zou hij stomverbaasd en bezorgd zijn.Michael S. Merry & Bart Van Leeuwen - 2024 - Https://Www.Knack.Be/Nieuws/Belgie/Onderwijs/Mocht-Plato-Zien-Wat-Er-van-de-Universiteit-Geworden-is -Dan-Zou-Hij-Stomverbaasd-En-Bezorgd-Zijn/.
  Als Plato de hedendaagse academie zou aanschouwen, zou hij niet alleen stomverbaasd zijn over de massificatie en de byzantijnse bureaucratie, maar gezien het ethische doel van de universiteit zou hij ook reden hebben om bezorgd te zijn.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Privacy, autonomy and direct-to-consumer genetic testing: a response to Vayena.Kyle van Oosterum - 2022 - Journal of Medical Ethics 48 (10):774-775.
  In Vayena’s article, ‘direct-to-consumer (DTC) genomics on the scales of autonomy’, she claims that there may be a strong autonomy-based argument for permitting DTC genomic services. In this response, I point out how the diminishment of one’s genetic privacy can cause a relevant autonomy-related harm which must be balanced against the autonomy-related gains DTC services provide. By drawing on conceptual connections between privacy and the Razian conception of autonomy, I show that DTC genetic testing may decrease the range of valuable (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Understanding Financial Instability: Minsky Versus the Austrians.Ludwig Van Den Hauwe - 2016 - Journal des Economistes Et des Etudes Humaines 22 (1):25-60.
  Although Minsky’s interpretation of Keynes’s macroeconomics and essential message clashes with authoritative alternative interpretations, it has become increasingly influential during the years following the Global Financial Crisis, even in mainstream circles. This paper offers a critical evaluation of Minsky’s Financial Instability Hypothesis from the perspective of the alternative Austro-Wicksellian paradigm. Although some of the similarities and/or analogies between Minsky’s approach and that of the Austrian School suggest a more than merely superficial affinity between the two theoretical frameworks and although some (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Linguistic practice and false-belief tasks.Matthew van Cleave & Christopher Gauker - 2010 - Mind and Language 25 (3):298-328.
  Jill de Villiers has argued that children's mastery of sentential complements plays a crucial role in enabling them to succeed at false-belief tasks. Josef Perner has disputed that and has argued that mastery of false-belief tasks requires an understanding of the multiplicity of perspectives. This paper attempts to resolve the debate by explicating attributions of desires and beliefs as extensions of the linguistic practices of making commands and assertions, respectively. In terms of these linguistic practices one can explain why desire-talk (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 41. Two paradigms for religious representation: The physicist and the playground.Neil Van Leeuwen - 2017 - Cognition 164 (C):206-211.
  In an earlier issue, I argue (2014) that psychology and epistemology should distinguish religious credence from factual belief. These are distinct cognitive attitudes. Levy (2017) rejects this distinction, arguing that both religious and factual “beliefs” are subject to “shifting” on the basis of fluency and “intuitiveness.” Levy’s theory, however, (1) is out of keeping with much research in cognitive science of religion and (2) misrepresents the notion of factual belief employed in my theory. So his claims don’t undermine my distinction. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 42. Book review: Meandering Sobriety. [REVIEW]Ngoc-Thang B. Le & Manh-Tung Ho - 2023 - Ms Thoughts.
  Overall, “Meandering Sobriety” captivates readers through its series of short stories, engaging them in profound reflections on science, human behavior, and the complexities of life.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The product of self-deception.Neil Van Leeuwen - 2007 - Erkenntnis 67 (3):419 - 437.
  I raise the question of what cognitive attitude self-deception brings about. That is: what is the product of self-deception? Robert Audi and Georges Rey have argued that self-deception does not bring about belief in the usual sense, but rather “avowal” or “avowed belief.” That means a tendency to affirm verbally (both privately and publicly) that lacks normal belief-like connections to non-verbal actions. I contest their view by discussing cases in which the product of self-deception is implicated in action in a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 44. Imposing Duties and Original Appropriation.Bas van der Vossen - 2015 - Journal of Political Philosophy 23 (1):64-85.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 45.  69
  Solutions to the Knower Paradox in the Light of Haack’s Criteria.Mirjam de Vos, Rineke Verbrugge & Barteld Kooi - 2023 - Journal of Philosophical Logic 52 (4):1101-1132.
  The knower paradox states that the statement ‘We know that this statement is false’ leads to inconsistency. This article presents a fresh look at this paradox and some well-known solutions from the literature. Paul Égré discusses three possible solutions that modal provability logic provides for the paradox by surveying and comparing three different provability interpretations of modality, originally described by Skyrms, Anderson, and Solovay. In this article, some background is explained to clarify Égré’s solutions, all three of which hinge on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Does virtue ethics allow us to make better judgments of the actions of others?Liezl van Zyl - 2019 - In Virtue Ethics: Retrospect and Prospect. Springer.
  Virtue ethics has now well and truly established itself as one of the main normative theories. It is now quite common, and indeed, expected, for virtue ethics to be included, alongside deontology and consequentialism, in any Moral Philosophy syllabus worth its salt. Students are typically introduced to virtue ethics only after studying the other two normative theories, and this often sets the scene for various sorts of misunderstandings, with students expecting virtue ethics to be based on the same set of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Foreign bank penetration in Vietnam following Vietnam’s accession to the WTO: matching expectations with reality.Pham Thu Huong, Vo Xuan Vinh, Nguyen Thi Hien, Bui Thi Ly & Nguyen Ngoc Toan - 2022 - Journal of International Economics and Management 22 (3):1-22.
  Vietnam continuously liberalizes the financial market as a requirement for its accession to the World Trade Organization in 2007. This paper discusses the foreign investors’ expectation and their experience when penetrating into Vietnam’s market. The role of the foreign entrants is also assessed. By synthesizing and analyzing relevant research and reports, several important insights are discovered. Firstly, the presence of foreign investors and banks improves market competition, efficiency, and stability. Wholly and partly foreign-owned banks provide the spillover effects in management (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Construction by Description in Discourse Representation.Noor van Leusen & Reinhard Muskens - 2003 - In Jaroslav Peregrin (ed.), Meaning: The Dynamic Turn. Elsevier. pp. 33-65.
  This paper uses classical logic for a simultaneous description of the syntax and semantics of a fragment of English and it is argued that such an approach to natural language allows procedural aspects of linguistic theory to get a purely declarative formulation. In particular, it will be shown how certain construction rules in Discourse Representation Theory, such as the rule that indefinites create new discourse referents and definites pick up an existing referent, can be formulated declaratively if logic is used (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  36
  Paternalism and Exclusion.Kyle van Oosterum - 2024 - Journal of Ethics and Social Philosophy 26 (3).
  What makes paternalism wrong? I give an indirect answer to that question by challenging a recent trend in the literature that I call the exclusionary strategy. The exclusionary strategy aims to show how some feature of the paternalizee’s normative situation morally excludes acting for the paternalizee’s well-being. This moral exclusion consists either in ruling out the reasons for which a paternalizer may act or in changes to the right-making status of the reasons that (would) justify paternalistic intervention. I argue that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. The Implied Designer of Digital Games.Nele Van de Mosselaer & Stefano Gualeni - 2023 - Estetika: The European Journal of Aesthetics 60 (1):71-89.
  As artefacts, the worlds of digital games are designed and developed to fulfil certain expressive, functional, and experiential objectives. During play, players infer these purposes and aspirations from various aspects of their engagement with the gameworld. Influenced by their sociocultural backgrounds, sensitivities, gameplay preferences, and familiarity with game conventions, players construct a subjective interpretation of the intentions with which they believe the digital game in question was created. By analogy with the narratological notion of the implied author, we call the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000