Results for 'rủi ro'

509 found
Order:
 1.  49
  Nghiên cứu ứng dụng phân tích dữ liệu trong quản trị rủi ro tài chính tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Thị Khánh Cúc, Nguyễn Đình Đạt, Nguyễn Như Quỳnh & Trương Văn Trọng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Bài viết xác định các yếu tố có tác động lớn tới rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam dựa trên phương pháp chọn biến LASSO và xây dựng mô hình học máy dự báo rủi ro tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình LASSO đã xác định 5 chỉ số tài chính ảnh hưởng đến rủi ro tài chính mà các doanh nghiệp rủi ro gặp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Năng lượng hạt nhân: Tiềm năng và rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Cuộc tranh luận xung quanh việc sử dụng năng lượng hạt nhân đã là một vấn đề gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ và tiếp tục gây chia rẽ ý kiến trên toàn cầu. Một mặt, những người ủng hộ cho rằng, năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng đáng tin cậy và có hàm lượng carbon thấp, có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nhân loại, đồng thời giảm phát thải khí (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Bàn về “vũ khí hóa” nghị sự chống khủng hoảng khí hậu và sinh thái: Rủi ro, thực tế và hậu quả.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương & Nguyễn Minh Hoàng - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong những năm gần đây, tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, từ một vấn đề thuần túy về môi trường, nó đã trở thành một thách thức chính trị - xã hội phức tạp. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu cho rằng tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với an ninh quốc tế có thể mang tính lịch sử, thách thức (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Tiến bộ công nghệ, AI: Kỷ nguyên số và an ninh thông tin quốc gia.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Một số vấn đề an ninh thông tin trọng yếu trong kỷ nguyên AI (Phần 1: Tiến bộ công nghệ - Thách thức).Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. CÁC YÊU TÔ ẢNH HƯỞNG ĐÊN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VŨNG LIÊM.Trần Huy Hoàng & Nguyễn Trọng Chương - 2020 - Tạp Chí Công Thương 23 (9):413-420.
  Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro mà các ngân hàng càng quan tâm, đặc biệt trong sô' đó là rủi do không thể trả nỢ, đứng ở 2 khía cạnh là sô' nợ gôc và thời hạn trả nợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. PHÂN TÍCH TTCKVN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN VỊ.Mỹ Lệ Phạm - 2014 - Dissertation, National Economics University (Vietnam)
  Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khai trương vào ngày 20/7/2000 và chính thức hoạt động từ ngày 28/7/2000 sau nhiều năm chuẩn bị. Trải qua nhiều biến động, cho đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng được hoàn thiện phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu của nhà đầu tư. Để tìm kiếm lợi nhuận và xác định được mức rủi ro, nhà đầu tư cũng như nhà quản lý cần có những (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  24
  Tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát: Chính sách điều tiết của Hoa Kỳ, kết quả và một số hàm ý.Đậu Hương Nam - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Phản ứng trước những thách thức kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 và trước các diễn biến kinh tế, địa chính trị phức tạp thời gian qua, Hoa Kỳ đã có những hành động quyết liệt trong điều hành chính sách tiền tệ và điều đó đã có những tác động tích cực lên kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn các khía cạnh tăng trưởng, thất nghiệp và lạm phát, có thể thấy kinh (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tương lai bất định của các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn & Lã Việt Phương - 2024 - Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
  Trong một thế giới đang phải vật lộn với nhu cầu cấp thiết chống lại biến đổi khí hậu, các quốc gia đã đưa ra những cam kết quan trọng nhằm giảm khí thải và tác động đến môi trường. Những cam kết này rất cần thiết để đạt được các mục tiêu do Thỏa thuận Paris đặt ra, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2°C. Mặc dù các cam kết được đưa ra, nhưng tình (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  99
  Một số vấn đề an ninh thông tin trọng yếu trong kỷ nguyên AI.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Cổng Thông Tin Điện Tử Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân.
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Trong bối (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Một số vấn đề an ninh thông tin trọng yếu trong kỷ nguyên AI (Phần 2: Con người - Xã hội).Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tác động môi trường của nông trại chăn nuôi gia súc dựa trên cỏ tự nhiên.Sua Bo - manuscript
  Nghiên cứu của O'Brien và đồng nghiệp tiến hành đánh giá ảnh hưởng của 3 phương pháp đa dạng hóa rủi ro môi trường [1] đối với tác động môi trường ở một số trang trại nuôi gia súc tại Ireland. Ba phương pháp thường được đề xuất, đề cập trong nghiên cứu này là: 1) Hỗn hợp cỏ và white clover (GWC), 2) Canh tác hữu cơ (OFS), và 3) Tiếp cận nông lâm (AGF). Với AGF thì cụ thể (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Bảy dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý để ổn định nền tài chính quốc gia.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2008 - Tạp Chí Cộng Sản 2008:1-13.
  Nếu nền kinh tế quốc gia là một cơ thể sống, thì hệ thống tài chính là cơ chế tạo, cung cấp và lưu thông máu tới từng tế bào, bộ phận. Thiếu hay thừa đều phát sinh các vấn đề cần giải quyết. Với quá trình chuyển đổi kinh tế và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, liên tục giám sát, kịp thời dự đoán sát thực các dấu hiệu và biến động của thị trường để từ đó xây (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  82
  Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.Sài Gòn Ngân-Hàng - 2012 - Xếp Hạng Tín Dụng.
  Nghiên cứu để xây dựng chương trình phần mềm chung để cập nhật thông tin từ các TCTD, chi nhánh TCTD cho NHNN. Hiện nay, tuỳ theo việc áp dụng công nghệ của từng TCTD mà có nhiều chương trình báo cáo khác nhau nên chưa đảm bảo chuẩn chung và không đảm bảo an toàn chính xác đối với thông tin đầu vào.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ngành công nghiệp mỹ phẩm cần cân nhắc vấn đề về phát thải và tổn thất đa dạng sinh học.Nguyễn Thị Quỳnh Yến & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Bây giờ, cuộc chiến với tổn thất đa dạng sinh học đang lan rộng sang ngành công nghiệp làm đẹp. Công nghiệp thời trang đã từng chịu áp lực trước các ảnh hưởng môi trường tiêu cực, và đang phải điều chỉnh lớn, nhất là với thời trang nhanh. Nhưng món chăm sóc thẩm mỹ dường như đang chịu áp lực gia tăng dần. Ngành hàng thẩm mỹ và chăm sóc cá nhân có doanh số rất lớn và lợi nhuận (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Công bằng trong giáo dục trước ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo.Manh-Tung Ho & Viet-Ha Nguyen - 2023 - Tạp Chí Thông Tin Và Truyền Thông 11:122-128.
  Việc nghiên cứu các vấn đề công bằng xã hội liên quan đến AI là vô cùng cần thiết. Công bằng trong giáo dục là việc đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận giáo dục cho mọi người: Giáo dục phổ thông miễn phí; không phân biệt đối xử; đảm bảo nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Rủi ro về công bằng trong giáo dục bao gồm: Bất cân bằng giữa các thế hệ; định kiến trong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Một số vấn đề an ninh thông tin trọng yếu trong kỷ nguyên AI.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
  Trong bối cảnh các hoạt động kinh tế và xã hội ngày càng được kết nối tốt hơn thông qua IoT, và sắp tới đây là tiềm năng tích hợp AI vào hầu như mọi mặt của đời sống ở cả thế giới thực và thế giới ảo, thì không chỉ cá nhân, mà cả doanh nghiệp và quốc gia cũng sẽ phải đối mặt với các thách thức chưa từng có tiền lệ đối với rủi ro về an ninh (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Chúng ta có nên duy trì năng lượng hạt nhân trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về năng lượng sạch?Lã Việt Phương - manuscript
  Cuộc tranh luận xung quanh việc sử dụng năng lượng hạt nhân đã là một vấn đề gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ và tiếp tục gây chia rẽ ý kiến trên toàn cầu. Một mặt, những người ủng hộ cho rằng năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng đáng tin cậy và có hàm lượng carbon thấp, có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của chúng ta đồng thời giảm phát thải khí (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. AI cảm xúc và đạo đức nhà báo.Hồ Mạnh Tùng & Lê Bùi Ngọc Thăng - 2023 - Tạp Chí Thông Tin Và Truyền Thông.
  Tóm tắt -/- Emotional AI hay AI cảm xúc là một nhánh của AI có khả năng nhận biết, diễn giải, mô phỏng và phản ứng với cảm xúc con người Các ứng dụng của AI cảm xúc có thể giúp cho người làm báo cải thiện lối hành văn của mình dựa trên phản hồi của độc giả, đồng thời hỗ trợ tòa soạn thăm dò ý kiến của độc giả. Một trong những rủi ro lớn nhất của AI (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Phân tích đầu tư chứng khoán trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị.Phạm Lệ Mỹ - 2016 - Dissertation, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khai trương vào ngày 20/7/2000 và chính thức hoạt động từ ngày 28/7/2000 sau nhiều năm chuẩn bị. Trải qua nhiều biến động, cho đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng được hoàn thiện phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu của nhà đầu tư. Để tìm kiếm lợi nhuận và xác định được mức rủi ro, nhà đầu tư cũng như nhà quản lý cần có những (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM.Trịnh Thị Huyền Trang & Lê Thị Thu Thảo - 2021 - Journal of Science and Technology 30 (6):79-85.
  Dựa trên dữ liệu thu thập là giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) theo ngày, từ ngày 31/8/2016 đến ngày 14/9/2020, bao gồm 989 quan sát được sử dụng đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và lợi suất ngày. Từ đó sử dụng mô hình ARCH-GARCH để dự báo lợi suất của cổ phiếu VNM. Chuỗi lợi suất theo ngày của VNM tuân theo quy luật phân phối chuẩn và (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.A. N. H. PHẠM TUẤN - 2021 - Industry and Trade Magazine 2021:1-9.
  Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  88
  Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.Khuất Nguyên - 2010 - Dissertation, Ueh Ho Chi Minh City
  Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. -/- Kiểm định khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng sử dụng tín dụng của NHTPCM Đông Á.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  91
  Truyền thông khoa học: liệu xã hội có đang lãng phí?Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, khoa học và công nghệ dường như có thể thấy được ở bất cứ đâu. Vì thế, chúng ta đều có nhu cầu tích hợp và sử dụng các thông tin khoa học cho các cân nhắc quan trọng, ví dụ như những quyết định về chăm sóc y tế, an toàn thực phẩm, đầu tư, sáng tạo, và biến đổi khí hậu. Truyền thông khoa học là việc cực kỳ quan trọng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  79
  Định hướng vị thế thị trường chứng khoán mới nổi và dịch chuyển thích ứng của các hộ gia đình.Nguyễn Phương Tri & Nguyễn Văn Quý - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong nghị sự khẩn trương thúc đẩy nhịp độ phát triển kinh tế đầu Xuân 2024, ngày 28-2 báo chí kinh tế Việt Nam đồng loạt đưa tin về sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) 2024. Một thông điệp được đặc biệt chú ý là quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Tìm hiểu sự tương tác giữa bất động sản, vốn và tiền tệ.Vương Quân Hoàng & Nguyễn Hồng Sơn - 2008 - Tạp Chí Kinh Tế Việt Nam.
  Sự liên thông giữa các bất động sản, vốn và tiền tệ đang được nhắc tới nhiều, nhưng đó mới chỉ là sự hiểu biết trực giác.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The perception of silence.Rui Zhe Goh, Ian Phillips & Chaz Firestone - 2023 - Proceedings of the National Academy of Sciences 120 (29):e2301463120.
  Auditory perception is traditionally conceived as the perception of sounds — a friend’s voice, a clap of thunder, a minor chord. However, daily life also seems to present us with experiences characterized by the absence of sound — a moment of silence, a gap between thunderclaps, the hush after a musical performance. In these cases, do we positively hear silence? Or do we just fail to hear, and merely judge or infer that it is silent? This longstanding question remains controversial (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Mímesis e Ficção: Por uma ontologia da representação literária.Rui Uchoa Dornelas - 2017 - Dissertation, Ufpe, Brazil
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Kant als Mystiker? Zur These von Carl Arnold Wilmans’ dissertatio philosophica.Christian Rößner - 2018 - Kantian Journal 37 (3):7-30.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  71
  Bard AI on the retraction as a “heroic act”.Ro Anh - manuscript
  what is retraction? The word "retraction" can have several meanings depending on the context. Here are two of the most common: 1. Taking back a statement or action: This is the most general meaning of retraction. It refers to the act of withdrawing or reversing something that you have previously said or done. For example, if you make a false accusation against someone, you might publicly retract it to set the record straight. Or, if you offer to sell something for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. The strategic shift of U.S. firms towards Vietnam at the expense of China: A business system analysis.Kingshuk Mukherjee, Rui Oliveira, Qiang Yan & Anand Pore - 2017 - Journal of International Business Research and Practice 11 (1):44-62.
  In the recent past, Vietnam has dramatically increased its investment relationship and trade with the United States. At the same time, United States foreign direct investment and trade with China has been decreasing. This is even more significant when we are in a period of internal growth within the United States. Using comparative business system analysis theory and a mixed method approach we conclude that Vietnam is turning into the new China for United States firms due to the fewer differences (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Bottom Up Ethics - Neuroenhancement in Education and Employment.Imre Bard, George Gaskell, Agnes Allansdottir, Rui Vieira da Cunha, Peter Eduard, Juergen Hampel, Elisabeth Hildt, Christian Hofmaier, Nicole Kronberger, Sheena Laursen, Anna Meijknecht, Salvör Nordal, Alexandre Quintanilha, Gema Revuelta, Núria Saladié, Judit Sándor, Júlio Borlido Santos, Simone Seyringer, Ilina Singh, Han Somsen, Winnie Toonders, Helge Torgersen, Vincent Torre, Márton Varju & Hub Zwart - 2018 - Neuroethics 11 (3):309-322.
  Neuroenhancement involves the use of neurotechnologies to improve cognitive, affective or behavioural functioning, where these are not judged to be clinically impaired. Questions about enhancement have become one of the key topics of neuroethics over the past decade. The current study draws on in-depth public engagement activities in ten European countries giving a bottom-up perspective on the ethics and desirability of enhancement. This informed the design of an online contrastive vignette experiment that was administered to representative samples of 1000 respondents (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Impacts of the COVID-19 pandemic on access to HIV and reproductive health care among women living with HIV (WLHIV) in Western Kenya: A mixed methods analysis.Caitlin Bernard, Shukri A. Hassan, John Humphrey, Julie Thorne, Mercy Maina, Beatrice Jakait, Evelyn Brown, Nashon Yongo, Caroline Kerich, Sammy Changwony, Shirley Rui W. Qian, Andrea J. Scallon, Sarah A. Komanapalli, Leslie A. Enane, Patrick Oyaro, Lisa L. Abuogi, Kara Wools-Kaloustian & Rena C. Patel - 2022 - Frontiers in Global Women's Health 3:943641.
  Results: We analyzed 1,402 surveys and 15 in-depth interviews. Many (32%) CL participants reported greater difficulty refilling medications and a minority (14%) reported greater difficulty accessing HIV care during the pandemic. Most (99%) Opt4Mamas participants reported no difficulty refilling medications or accessing HIV/pregnancy care. Among the CL participants, older women were less likely (aOR = 0.95, 95% CI: 0.92–0.98) and women with more children were more likely (aOR = 1.13, 95% CI: 1.00–1.28) to report difficulty refilling medications. Only 2% of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Dịch vụ hệ sinh thái ES trong đào tạo bậc đại học và cao hơn.Ta Ro - manuscript
  Hackenburg et al. (2023) nghiên cứu dữ liệu về 20 chương trình đào tạo có cấp bằng và 112 khóa học bậc đại học có liên quan tới dịch vụ hệ sinh thái (ecosystem services - ES) để hiểu hơn về cách thức thông tin, kiến thức ES đang được truyền dẫn tới xã hội.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Bottom Up Ethics - Neuroenhancement in Education and Employment.Hub Zwart, Márton Varju, Vincent Torre, Helge Torgersen, Winnie Toonders, Han Somsen, Ilina Singh, Simone Seyringer, Júlio Santos, Judit Sándor, Núria Saladié, Gema Revuelta, Alexandre Quintanilha, Salvör Nordal, Anna Meijknecht, Sheena Laursen, Nicole Kronberger, Christian Hofmaier, Elisabeth Hildt, Juergen Hampel, Peter Eduard, Rui Cunha, Agnes Allansdottir, George Gaskell & Imre Bard - 2018 - Neuroethics 11 (3):309-322.
  Neuroenhancement involves the use of neurotechnologies to improve cognitive, affective or behavioural functioning, where these are not judged to be clinically impaired. Questions about enhancement have become one of the key topics of neuroethics over the past decade. The current study draws on in-depth public engagement activities in ten European countries giving a bottom-up perspective on the ethics and desirability of enhancement. This informed the design of an online contrastive vignette experiment that was administered to representative samples of 1000 respondents (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Review of John Searle's book: Seeing Things as They Are. [REVIEW]R. Ros Morales - 2017 - Teorema: International Journal of Philosophy (2):128-133.
  John Searle challenges two main stances about the nature of visual experience: The Traditional View and Disjunctivism. He aims to remove the mistakes of these two stances and to present an alternative view which supports Direct Realism. The first part of this review presents the main theses and arguments of Searle's stance. In the second part, it is argued that Searle's analysis of Disjunctivism is not accurate enough.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  59
  'El arte de morir’: entre el Occidente barroco del P. Vieira y el Oriente de Buda.Helena Costa Carvalho & Rui Maia Rego - 2019 - In María de los Ángeles Fernández Valle, Carmen López Calderón & Inmaculada Rodríguez Moya (eds.), Discursos e Imágenes del Barroco Iberoamericano, vol. VIII. Enredars/Universidad Pablo de Olavide. pp. 401-412.
  A partir de la tesis del filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936), según la cual el extremo occidental — Portugal — y el extremo oriental — India — se dieron las manos espirituales por vía de la comprensión de la vanidad del mundo (vanitas), presentada en su obra Por tierras de Portugal y España (1911), nos proponemos poner en diálogo las visiones del mundo barroco occidental y del mundo budista oriental sobre la vanidad y la muerte. En este sentido, nuestra (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Risk Factors for Postoperative Pneumonia: A Case-Control Study.Bingbing Xiang, Shulan Jiao, Yongyu Si, Yuting Yao, Feng Yuan & Rui Chen - 2022 - Frontiers in Public Health 10:913897.
  Background: Postoperative pneumonia is a preventable complication associated with adverse outcomes, that greatly aggravates the medical expenses of patients. The goal of our study is to identify risk factors and outcomes of postoperative pneumonia.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Trusting the (ro)botic other: By assumption?Paul B. de Laat - 2015 - SIGCAS Computers and Society 45 (3):255-260.
  How may human agents come to trust (sophisticated) artificial agents? At present, since the trust involved is non-normative, this would seem to be a slow process, depending on the outcomes of the transactions. Some more options may soon become available though. As debated in the literature, humans may meet (ro)bots as they are embedded in an institution. If they happen to trust the institution, they will also trust them to have tried out and tested the machines in their back corridors; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Mai đây rồi sẽ rõ chuyện “25” thôi.Chẫu Chàng - 2023 - Env-Cli.
  Khi đó, các nhà nghiên cứu có đi họp xe bò kéo không nhỉ, rồi thảo luận về loài không còn tồn tại đã từng có tên gọi là “penguin”?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Review of Arno Ros: Materie und geist - eine philosophische untersuchung (matter and mind - a philosophical investigation). [REVIEW]Jörg R. J. Schirra - 2007 - Journal of Mind and Behavior 28 (1):83-88.
  Among the many fascinating questions that have driven our kind to perform science and philosophy, the question of the nature of the mind (or in an older terminology: the soul) is certainly the most exciting one. What are the relations between physical and mental events? Do animals have a mind? Do we have a free will or are all our actions just determined by neuro-physiologic mechanisms? Those questions form the background, in front of which Arno Ros has written a profound (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Orthodoxy and Culture, Tradition and Ro manian Spirit over the Centuries. Apologetics Ideas in the Thought of Dmitri Cantemir.Apostolache Ionita - 2017 - Teologia I Czlowiek 4 (4/2017):263-276.
  Great man of culture, history and science Dmitry Cantemir, the prince of Moldavia was also a grate apologist of the Romanian religious traditions. In our study we try to underline this aspect from his writings, especially from his work Descriptio Moldavie. Therefore, we had followed the apologetics ideas from his most important works, like: Divanul, Loca Obscura, Descriptio Moldaviae, Metafizica and also from his Logica. In this context, the cultural and theological contribution of the great Moldavian scholar is very important (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  76
  Những nụ vối xuất hiện 8 năm sau “Đốm sáng”.Vương Quân Hoàng - 2024 - Nhà Khoa Học Nguyễn Công Tiễu.
  Rõ ràng, cây vối đã trổ hoa rất đúng lúc, như duyên trời đất tạo nên. Mà cũng chỉ một cây trong số nhiều cây đang được mong chờ.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Theory of signs and statistical approach to big data in assessing the relevance of clinical biomarkers of inflammation and oxidative stress.Pietro Ghezzi, Kevin Davies, Aidan Delaney & Luciano Floridi - 2018 - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115 (10):2473-2477.
  Biomarkers are widely used not only as prognostic or diagnostic indicators, or as surrogate markers of disease in clinical trials, but also to formulate theories of pathogenesis. We identify two problems in the use of biomarkers in mechanistic studies. The first problem arises in the case of multifactorial diseases, where different combinations of multiple causes result in patient heterogeneity. The second problem arises when a pathogenic mediator is difficult to measure. This is the case of the oxidative stress (OS) theory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Introduction: Memory, embodied cognition, and the extended mind.John Sutton - 2006 - Philosophical Psychology 19 (3):281-289.
  I introduce the seven papers in this special issue, by Andy Clark, Je´roˆme Dokic, Richard Menary, Jenann Ismael, Sue Campbell, Doris McIlwain, and Mark Rowlands. This paper explains the motivation for an alliance between the sciences of memory and the extended mind hypothesis. It examines in turn the role of worldly, social, and internalized forms of scaffolding to memory and cognition, and also highlights themes relating to affect, agency, and individual differences.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 46.  21
  Khái quát vai trò kinh tế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình phát triển.Nguyễn Hồng Sơn - 2024 - In Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Hồng Thái (eds.), Chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước: từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam. Hà Nội: NXB Giao thông Vận tải. pp. 86-114.
  Suốt quá trình lịch sử gần 80 năm qua, kể từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 đến nay, vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam luôn được đánh giá cao và đã đóng góp công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được thể hiện một cách khá rõ trong thực tế và phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng cũng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Collected Papers (on Neutrosophic Theory and Applications), Volume VIII.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This eighth volume of Collected Papers includes 75 papers comprising 973 pages on (theoretic and applied) neutrosophics, written between 2010-2022 by the author alone or in collaboration with the following 102 co-authors (alphabetically ordered) from 24 countries: Mohamed Abdel-Basset, Abduallah Gamal, Firoz Ahmad, Ahmad Yusuf Adhami, Ahmed B. Al-Nafee, Ali Hassan, Mumtaz Ali, Akbar Rezaei, Assia Bakali, Ayoub Bahnasse, Azeddine Elhassouny, Durga Banerjee, Romualdas Bausys, Mircea Boșcoianu, Traian Alexandru Buda, Bui Cong Cuong, Emilia Calefariu, Ahmet Çevik, Chang Su Kim, Victor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  52
  Lãnh đạo chiến lược tại doanh nghiệp nhỏ và vừa: Vai trò, thực trạng và giải pháp.Nguyễn Thị Uyên - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Vai trò quan trọng của lãnh đạo chiến lược gắn liền với hành vi lãnh đạo của nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong phạm vi các doanh nghiệp lớn mà cả trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, các nghiên cứu về lãnh đạo chiến lược tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa còn chưa được tập trung phân tích. Do đó, trên cơ sở làm rõ nền tảng (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  27
  Tái giới thiệu bò rừng: Sự chuyển dịch tư duy về phát triển bền vững.Dương Thị Minh Phượng - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Trong bối cảnh nhận thức về các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu ngày càng tăng, xu hướng định nghĩa lại khái niệm “phát triển bền vững” ngày càng rõ nét hơn. Sự biến đổi này được thể hiện thông qua các dự án phục hồi môi trường và bảo tồn, như các sáng kiến kiến tạo lại các vùng thiên nhiên hoang dã.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  57
  Độc thoại nội tâm và hiện tượng ‘Anendophasia’: Liệu có sự liên hệ với tự nhiên và tiến hóa?Nguyễn Minh Hoàng & Dương Thị Minh Phương - 2024 - Kinh Tế Và Dự Báo.
  Để hiểu rõ về chứng anendophasia và độc thoại nội tâm, chúng ta cần khám phá cách mà các quá trình nhận thức của con người tương tác với tự nhiên và có khả năng tiến hóa để giúp họ thích ứng với các tình huống khác nhau.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 509