Results for 'Rajeev Gore'

17 found
Order:
 1.  25
  Syntactic Interpolation for Tense Logics and Bi-Intuitionistic Logic Via Nested Sequents.Tim Lyon, Alwen Tiu, Rajeev Gore & Ranald Clouston - 2020 - In Maribel Fernandez & Anca Muscholl (eds.), 28th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2020). Dagstuhl, Germany: pp. 1-16.
  We provide a direct method for proving Craig interpolation for a range of modal and intuitionistic logics, including those containing a "converse" modality. We demonstrate this method for classical tense logic, its extensions with path axioms, and for bi-intuitionistic logic. These logics do not have straightforward formalisations in the traditional Gentzen-style sequent calculus, but have all been shown to have cut-free nested sequent calculi. The proof of the interpolation theorem uses these calculi and is purely syntactic, without resorting to embeddings, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  77
  The Significance of Al Gore’s Purported Hypocrisy.Scott F. Aiken - 2009 - Environmental Ethics 31 (1):111-112.
  This paper is a survey of a variety of hypocrisy charges levied against Al Gore. Understood properly, these hypocrisy charges actually support Gore's case.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  59
  Book Review Towards the Goal by Mrs Vandana Sarathy and Dr Rajeev Ramakrishna. [REVIEW]Swami Narasimhananda - 2011 - Prabuddha Bharata or Awakened India 116 (1):228.
  This book is the history of the beginning of the Vedanta movement in Australia leading to the founding of the Vedanta Society in Sydney. The book brings out the undying spirit of the members of the Vedanta group in Australia and their unremitting efforts at spearheading the movement.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. 60-72 Aylık Çocukların Yabancı Dillere Karşı İlgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Farklılaşmasının İncelenmesi.Asude Balaba - 2017 - KALEM Uluslararası Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2):237-261.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî. [REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi 21:2073-2080.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  96
  İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara. [REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi 21 (3):2107-2114.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Common Vernacular of Power Relations in Heavy Metal and Christian Fundamentalist Performances.Christine James - 2010 - In Rosemary Hill Karl Spracklen (ed.), Heavy Fundametalisms: Music, Metal and Politics. Inter-Disciplinary Press.
  Wittgenstein’s comment that what can be shown cannot be said has a special resonance with visual representations of power in both Heavy Metal and Fundamentalist Christian communities. Performances at metal shows, and performances of ‘religious theatre’, share an emphasis on violence and destruction. For example, groups like GWAR and Cannibal Corpse feature violent scenes in stage shows and album covers, scenes that depict gory results of unrestrained sexuality that are strikingly like Halloween ‘Hell House’ show presented by neo-Conservative, Fundamentalist Christian (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. El kitsch político.Martin Plot - 2003 - Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  59
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Cultural Pluralism and Epistemic Injustice.Göran Collste - 2019 - Journal of Nationalism, Memory and Language Politics 13 (2):1-12.
  For liberalism, values such as respect, reciprocity, and tolerance should frame cultural encounters in multicultural societies. However, it is easy to disregard that power differences and political domination also influence the cultural sphere and the relations between cultural groups. In this essay, I focus on some challenges for cultural pluralism. In relation to Indian political theorist Rajeev Bhargava, I discuss the meaning of cultural domination and epistemic injustice and their historical and moral implications. Bhargava argued that as a consequence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  50
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  70
  Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  89
  Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Video Nasty: The Moral Apocalypse in Koji Suzuki’s Ring.Steve Jones - 2012 - Lit 23 (3):212-225.
  Although overshadowed by its filmic adaptations (Hideo Nakata, 1998 and Gore Verbinski, 2002), Koji Suzuki’s novel Ring (1991) is at the heart of the international explosion of interest in Japanese horror. This article seeks to explore Suzuki’s overlooked text. Unlike the film versions, the novel is more explicitly focused on the line between self-preservation and self-sacrifice, critiquing the ease with which the former is privileged over the latter. In the novel then, the horror of Sadako’s curse raises questions about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  91
  Uloga Hiperintelektualca U Izgradnji Građanskog Društva I Demokratizacije Na Balkanu (The Role of the Hyperintellectual in Civil Society Building and Democratization in the Balklans).Rory J. Conces - 2010 - Dijalog 1:7-30.
  Riječ “intelektualac” francuskog je porijekla, nastala krajem 19. vijeka. Stvorena tokom afere Dreyfus, uglavnom se odnosi na one mislioce koji su spremni da interveniraju u javnom forumu, čak i ako to znači da sebe izlažu riziku (Le Sueur 2001:2). Teoretičari kao što su Edward Said, Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre i Michael Waltzer dali su doprinos diskusiji o intelektualcima: intelektualca Said vidi kao kritički nastrojenog autsajdera, Ricoeur kao političkog edukatora, Sartre kao čovjeka od akcije, a Waltzer kao brižnog insajdera. Opisati intelektualca (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  The Inner Road to Freedom and Nature by Self-Realization.Sonja Haugaard Christensen - manuscript
  Some of the most threatening perspectives of our time are related to climate changes with Global Warming, caused by the emission of greenhouse gasses , and the severe pollution of the environment causing destruction of ecosystems and the extension of species. Recent scientific research points to an unusual increase in temperatures on earth seen in Al Gore’s film “An Inconvenient Truth ”. The climate changes are both natural and man-made; the topics here are the man-made problems among which consumer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  45
  (Nie)święte ciało – socjologiczny i filozoficzny wymiar okrucieństwa we współczesnym filmie.Markus Lipowicz - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):151-170.
  The aim of the present article is an attempt to analyse and interpret cinematic cruelty from a sociological and philosophical perspective. Contrary to the received wisdom, where film violence results on the viewers’ side from the destructive aspects of human nature and on the producers’ side from the desire for material profit, the author presents an alternative approach to this social phenomenon. The main thesis is that gore in movies poses a more or less fulfilling artistic commentary on actual (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark