Results for 'Tic-Tac-Toe'

70 found
Order:
 1. Tic-Tac-Toe Learning Using Artificial Neural Networks.Mohaned Abu Dalffa, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2019 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 3 (2):9-19.
  Throughout this research, imposing the training of an Artificial Neural Network (ANN) to play tic-tac-toe bored game, by training the ANN to play the tic-tac-toe logic using the set of mathematical combination of the sequences that could be played by the system and using both the Gradient Descent Algorithm explicitly and the Elimination theory rules implicitly. And so on the system should be able to produce imunate amalgamations to solve every state within the game course to make better of results (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 2. ANN for Tic-Tac-Toe Learning.Dalffa Abu-Mohaned - 2020 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 3 (2):9-17.
  Throughout this research, imposing the training of an Artificial Neural Network (ANN) to play tic-tac-toe bored game, by training the ANN to play the tic-tac-toe logic using the set of mathematical combination of the sequences that could be played by the system and using both the Gradient Descent Algorithm explicitly and the Elimination theory rules implicitly. And so on the system should be able to produce imunate amalgamations to solve every state within the game course to make better of results (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  86
  ANN for Tic-Tac-Toe Learning.Dalffa Muhannad - 2020 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 3 (2):9-17.
  Throughout this research, imposing the training of an Artificial Neural Network (ANN) to play tic-tac-toe bored game, by training the ANN to play the tic-tac-toe logic using the set of mathematical combination of the sequences that could be played by the system and using both the Gradient Descent Algorithm explicitly and the Elimination theory rules implicitly. And so on the system should be able to produce imunate amalgamations to solve every state within the game course to make better of results (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Projection, Problem Space and Anchoring.David Kirsh - 2009 - Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society:2310-2315.
  When people make sense of situations, illustrations, instructions and problems they do more than just think with their heads. They gesture, talk, point, annotate, make notes and so on. What extra do they get from interacting with their environment in this way? To study this fundamental problem, I looked at how people project structure onto geometric drawings, visual proofs, and games like tic tac toe. Two experiments were run to learn more about projection. Projection is a special capacity, similar to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 5. Thinking Toes...? Proposing a Reflective Order of Embodied Self-Consciousness in the Aesthetic Subject.Camille Buttingsrud - 2015 - Proceedings of the European Society for Aesthetics 7:115-123.
  Philosophers investigating the experiences of the dancing subject (Sheets-Johnstone 1980, 2009, 2011, 2012; Parviainen 1998; Legrand 2007, 2013; Legrand & Ravn 2009; Montero 2013; Foultier & Roos 2013) unearth vast variations of embodied consciousness and cognition in performing body experts. The traditional phenomenological literature provides us with descriptions and definitions of reflective self-consciousness as well as of pre-reflective bodily absorption, but when it comes to the states of self-consciousness dance philosophers refer to as thinking in movement and a form of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  38
  Tony “Two-Toes”: The Pragmatics of Nicknames in Films.Kristina Šekrst - 2022 - Quarterly Review of Film and Video.
  Films frequently employ nicknames not only for villains but also for non-criminal characters. In this paper, I present a classification of nicknames used in films, along with various examples, mostly from crime-related films. I argue that the use of nicknames in films is important not for the sake of reference, but for the sake of an additional narrative told by the nickname as a shorthand description of a character's background (cf. Tony “Two-Toes”, “Dirty” Harry, “Doc” Erwin or “Hatchet” Harry Lonsdale). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  47
  Tác động của lạm phát đến hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam.Lê Việt Long - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo 55 (1):3-7.
  Bài viết nghiên cứu tác động của lạm phát đến thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình GARCH. Kết quả cho thấy, các chỉ số chứng khoán thường đồng biến với chỉ số lạm phát. Tỷ lệ lạm phát càng cao, kéo theo chỉ số thị trường chứng khoán càng lớn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam thường đầu tư bằng các khoản vay tín dụng ngắn hạn và sử dụng đòn bẩy tài chính, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản đến TTCK các nước mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam.Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Diễm Hiền & Hoàng Trung Nghĩa - 2019 - Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ – Kinh Tế-Luật Và Quản Lý 3 (4):438-448.
  Cuộc khủng hoảng 2007-2008 nổ ra ở Hoa Kỳ kéo theo sự lao dốc của các thị trường chứng khoán các nước cho thấy tồn tại tác động lan truyền từ thị trường này sang thị trường khác. Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm kiểm tra mức độ lan truyền trong tỷ suất lợi nhuận và độ biến động tỷ suất lợi nhuận từ các thị trường chứng khoán phát triển (Hoa Kỳ và Nhật Bản) đến tám thị trường (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tác giả Việt nêu quan điểm về việc rút bài báo khoa học trên Nature.Manh-Toan Ho - 2020 - Khoa Học and Phát Triển:20.
  Tác giả Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, trường Đại học Phenikaa) vừa có bài viết quan điểm trên tạp chí Nature về việc làm thế nào để việc rút bài báo khoa học trở nên minh bạch hơn, mang lại lợi ích cho bản thân nhà khoa học bị rút bài cũng như cộng đồng khoa học.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  91
  Tác giả Việt nêu quan điểm về việc rút bài báo khoa học trên Nature.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - Khoa Học Và Phát Triển 2020 (6).
  Tác giả Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, trường Đại học Phenikaa) vừa có bài viết quan điểm trên tạp chí Nature về việc làm thế nào để việc rút bài báo khoa học trở nên minh bạch hơn, mang lại lợi ích cho bản thân nhà khoa học bị rút bài cũng như cộng đồng khoa học.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  40
  Phép tắc.Vương Quân Hoàng - 2017 - Kinh Tế Và Dự Báo 50 (26):64-64.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Công tác xuất bản và bình duyệt của ĐH Phenikaa qua 12 tháng: dữ liệu ISI Web of Science.Manh-Toan Ho - unknown
  Còn khoảng 3 tuần là tới thời gian đóng dữ liệu ISI Web of Science về hoạt động bình duyệt khoa học, qua hệ thống Publons. Hiện nay cũng là thời điểm kết thúc năm học, và có thể đánh giá hoạt động khoa học...
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Bài và tác giả ĐH Phenikaa trên các ấn phẩm có HSTĐ vượt trội.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - Phenikaa Portal 2020 (7):1-4.
  Trong hoạt động khoa học, số lượng không phải là yếu tố quyết định. Uy tín khoa học còn bắt buộc phải được gây dựng qua những bài CBQT tốt. Một trong những chỉ dấu quan trọng bậc nhất chính là việc xuất bản được trên các ấn phẩm có hệ số tác động cao (HSTĐ).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nature đăng bài tác giả Việt.Nguyen Minh Hoang - unknown
  Ngày 8-6 vừa qua, tạp chí Nature danh tiếng, 151 tuổi, một trong số rất ít ngọn hải đăng của khoa học nhân loại đã xuất bản bài của TS. Vương Quân Hoàng, Trung tâm ISR (trường Đại học Phenikaa, Hà Nội).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  32
  The Unification of Sciences Based on the Intrinsicality of Nature: With TOE as a Trial.Jin Ma - manuscript
  This article aims to unify all scientific theories based on the concept of “intrinsicality of nature”, including the fundamental theories in physics. First, the general property within existing natural phenomena, say “intrinsicality of nature”, was deduced as “logicality” and "imperfectness". Then, the identical intrinsicality was deduced out for the science to unify all scientific theories. Finally, with this intrinsicality and the novelties of consciousness, the unification of physics theories, say Theory of Everything, was framed by a physical model of more (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  60
  Nature Index đăng bài của tác giả Trường Đại học Phenikaa.Trang Tin Tuc - 2020 - OSF Preprints 2020 (9):1-3.
  Nature Index là CSDL khoa học được tổng hợp bởi riêng bởi Nature Research. Không giống như Web of Science hay Scopus, Nature Index hướng tới phân hạng đỉnh cao khi chỉ tính điểm các tác giả và cơ quan có công bố trên 82 tạp chí chất lượng cao được lựa chọn độc lập. Nhóm 82 tạp chí này chỉ tương đương với khoảng 5% số tạp chí trong lĩnh vực khoa học tự nhiên trong Web of Science, nhưng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Configuración de la innovación docente y la aplicación del uso de las TIC en la enseñanza superior.Obdulio Italo Banda Marroquín - manuscript
  Las instituciones de educación superior, a fin de adaptarse a los requerimientos del entorno social, deben de aunar las tecnologías de la información y de la comunicación, en los procesos formativos.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Updating Data Semantics.Anthony S. Gillies - 2020 - Mind 129 (513):1-41.
  This paper has three main goals. First, to motivate a puzzle about how ignorance-expressing terms like maybe and if interact: they iterate, and when they do they exhibit scopelessness. Second, to argue that there is an ambiguity in our theoretical toolbox, and that exposing that opens the door to a solution to the puzzle. And third, to explore the reach of that solution. Along the way, the paper highlights a number of pleasing properties of two elegant semantic theories, explores some (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 19. Espace et temps vécus dans les pratiques professionnelles enseignantes médiatisées par les technologies de l'information et de la communication.Jean-Luc Rinaudo - 2012 - Revue Phronesis 1 (1):85-91.
  . From several researches in educational sciences, the aim of this text is to understand how virtuality questions the professional situation of the teachers, in particular in the unconscious dimensions of the space and of time. The unconscious dimension of professional situation is revealing by the work of unlinking which the context of the information and communication technologies creates. . Ce texte tente de repérer à partir de plusieurs travaux de recherche menés en sciences de l’éducation comment la virtualité vient (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Espace et temps vécus dans les pratiques professionnelles enseignantes médiatisées par les technologies de l’information et de la communicationSpace and Time Lived in the Teachers’ Professional Practices Mediatised by Information and Communication Technologies.Jean-Luc Rinaudo - 2012 - Revue Phronesis 1 (1):85-91.
  From several researches in educational sciences, the aim of this text is to understand how virtuality questions the professional situation of the teachers, in particular in the unconscious dimensions of the space and of time. The unconscious dimension of professional situation is revealing by the work of unlinking which the context of the information and communication technologies creates. -/- Ce texte tente de repérer à partir de plusieurs travaux de recherche menés en sciences de l’éducation comment la virtualité vient remettre (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Về khả năng ứng dụng của hệ xử lý thông tin 3D và nguyên lý bán dẫn giá trị trong tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.Quy Khuc - 2022 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 1:1-9.
  Giải quyết biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang và sẽ là thách thức lớn của nhân loại trong thế kỷ 21. Con người không còn nhiều thời gian để sửa chữa, phục hồi đưa hệ sinh thái môi trường (tự nhiên) trở về trạng thái an toàn. Trong khi các nỗ lực trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả thì COP26 mở ra cơ hội lớn để nhân loại tiến gần đến mục tiêu kiềm (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. Evaluativist Accounts of Pain's Unpleasantness.David Bain - 2017 - In Jennifer Corns (ed.), The Routledge Handbook of the Philosophy of Pain. London: Routledge. pp. 40-50.
  Evaluativism is best thought of as a way of enriching a perceptual view of pain to account for pain’s unpleasantness or painfulness. Once it was common for philosophers to contrast pains with perceptual experiences (McGinn 1982; Rorty 1980). It was thought that perceptual experiences were intentional (or content-bearing, or about something), whereas pains were representationally blank. But today many of us reject this contrast. For us, your having a pain in your toe is a matter not of your sensing “pain-ly” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 23.  38
  A Proposed Expert System for Broccoli Diseases Diagnosis.Ola I. A. LAfi, Hadeel A. El-Hamarnah, Nora J. H. Al-Saloul, Hanan I. A. Radwan & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 6 (5):43-51.
  Background: Broccoli is an edible green plant in the cabbage family (family Brassicaceae, genus Brassica) whose large flowering head, stalk and small associated leaves are eaten as a vegetable. A leaf of Broccoli might be affected of Several Diseases descriped in this paper . When symptoms is encountered, it requires some kind of medical care. If appropriate Survival of Broccoli Diseases is not taken quickly, it can lead to Broccoli to die . Objectives: The main goal of this expert system (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24.  90
  Cần minh bạch hơn việc rút bài báo khoa học.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - Khoa Học Và Phát Triển 2020 (6):1-3.
  Tác giả Vương Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, trường Đại học Phenikaa) vừa có bài viết quan điểm trên tạp chí Nature về việc làm thế nào để việc rút bài báo khoa học trở nên minh bạch hơn, mang lại lợi ích cho bản thân nhà khoa học bị rút bài cũng như cộng đồng khoa học.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.Paulo Vélez-León & Yohana Yaguana Castillo (eds.) - 2019 - Loja, Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.
  Este volumen contiene los trabajos presentados en el I Simposio de Pensamiento Contemporáneo, celebrado en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) durante los días 23 y 24 de enero de 2019 y cuyo tema central fue las «Nuevas Tecnologías en la Educación» (SPC–NTE). Este Simposio tuvo como objetivo fomentar la interacción entre personas de diferentes formaciones e intereses en la discusión de problemas y soluciones relevantes para la educación en la era digital, a fin de intercambiar ideas sobre prácticas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. New Studies in Deontic Logic: Norms, Actions, and the Foundations of Ethics.Risto Hilpinen (ed.) - 1981 - Dordrecht, Netherland: Wiley-Blackwell.
  The present volume is a sequel to Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings : its purpose is to offer a view of some of the main directions of research in contemporary deontic logic. Most of the articles included in Introductory and Systematic Readings represent what may be called the standard modal approach to deontic logic, in which de on tic logic is treated as a branch of modal logic, and the normative concepts of obligation, permission and prohibition are regarded as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 27. Comment: Minimal Conditions for the Simplest Form of Self-Consciousness.Adrian J. T. Smith - 2010 - In Thomas Fuchs, Heribert Sattel & Peter Henningsen (eds.), The embodied self: Dimensions, coherence, disorders. Schattauer.
  Commentary on: Olaf Blanke, Thomas Metzinger, Full-body illusions and minimal phenomenal selfhood, Trends in Cognitive Sciences, Volume 13, Issue 1, January 2009, Pages 7-13, ISSN 1364-6613, DOI: 10.1016/j.tics.2008.10.003.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.A. N. H. PHẠM TUẤN - 2021 - Industry and Trade Magazine 2021:1-9.
  Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  69
  On the Theory of Labels-Tokens.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1981 - Bulletin of the Section of Logic 10 (1):30-33.
  This note is based on a lecture delivered at the Conference on the Scien- tic Research of the Mathematical Center of Opole, Turawa, May 10-11th, 1980. A somewhat extended version will be published in the Proceedings of the Conference. At the same time it is an abstract of a part of a planned larger paper, which will involve the theory of label-tokens. The theory is included into the author's monograph in Polish "Teorie Językow Syntaktycznie Kategorialnych", PWN, Warszawa-Wrocław 1985 and into (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30. Công ước UNCLOS 1982 và vấn đề Biển Đông.Ho Manh-Toan - 2021 - Kinh Tế Và Dự Báo 1 (1):1-10.
  Cuối tháng 7/2021, Tạp chí Asia Policy, thuộc Nhà xuất bản The National Bureau of Asian Research đã xuất bản bài nghiên cứu “Probing Vietnam’s Legal Prospects in the South China Sea Dispute” do ba tác giả Nguyễn Tô Hồng Kông, Hồ Mạnh Tùng và Vương Quân Hoàng thực hiện [1]. Các tác giả đã tìm hiểu sâu về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 và gợi ý các lựa chọn cho Việt Nam, trong trường hợp (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Het Zwijgen van de Natuur - Een Respectvolle Houding ten Opzichte van de Natuur Houdt Noodzakelijkerwijs Ook Een Zekere Distantie In.Martin Drenthen - 1996 - Filosofie En Praktijk 17:187-199.
  Milieufilosofisch Nederland wordt momenteel verdeeld door een controverse naar aanleiding vanrecente publicaties van de Wageningse filosofen Keulartz en Korthals. In dit artikel wil ik - aande hand van een analyse van het gebruik van het natuurbegrip bij Wim Zweers - laten zien dat Keulartz op een tot nu toe onderbelicht probleem wijst: het probleem van de veelheid vannatuurbeelden. Tegelijkertijd wil ik echter aantonen dat Keulartz' eigen, 'post-naturalistische' positie op een tegenspraak berust. Tenslotte geef ik aan hoe deze controverses zijn terug (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Pain: New Essays on Its Nature and the Methodology of Its Study, Edited by Murat Aydede. [REVIEW]David Bain - 2010 - Mind 119 (474):451-456.
  Our preoccupation with pain can seem an eccentricity of philosophers. But just a little reflection leads one into the thickets. When I see a pencil on my desk, I’m aware of a physical thing and its objective properties; but what am I aware of when I feel a pain in my toe? A pain, perhaps? Or my toe’s hurting? But what is the nature of such things? Are they physical? Are they objective? To avoid unexperienced pains, we might say they (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. SYNTACTICS.John Corcoran - 2007 - In AMERICAN PHILOSOPHY: AN ENCYCLOPEDIA. pp. 746-7.
  Corcoran, J. 2007. Syntactics, American Philosophy: an Encyclopedia. 2007. Eds. John Lachs and Robert Talisse. New York: Routledge. pp.745-6. -/- Syntactics, semantics, and pragmatics are the three levels of investigation into semiotics, or the comprehensive study of systems of communication, as described in 1938 by the American philosopher Charles Morris (1903-1979). Syntactics studies signs themselves and their interrelations in abstraction from their meanings and from their uses and users. Semantics studies signs in relation to their meanings, but still in abstraction (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Does the Principle of Compositionality Explain Productivity? For a Pluralist View of the Role of Formal Languages as Models.Ernesto Perini-Santos - 2017 - Contexts in Philosophy 2017 - CEUR Workshop Proceedings.
  One of the main motivations for having a compositional semantics is the account of the productivity of natural languages. Formal languages are often part of the account of productivity, i.e., of how beings with finite capaci- ties are able to produce and understand a potentially infinite number of sen- tences, by offering a model of this process. This account of productivity con- sists in the generation of proofs in a formal system, that is taken to represent the way speakers grasp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  87
  Betekenis en leven.Marcel Sarot - 1993 - Bijdragen 54 (2):162-176.
  Dutch: Bij alle aandacht die er op dit moment is voor de aard van zingevingsvragen is de analogie tussen de betekenis van taal enerzijds en leven en werkelijkheid anderzijds wel opgemerkt, maar nog nergens uitvoerig doorgelicht. Marcel Sarot voorziet in dit gemis door een zorgvuldige analyse van de structurele overeenkomsten tussen verschillende theorieën over beide vormen van betekenis. Vervolgens past hij de gemaakte onderscheidingen toe in een weerlegging van de argumenten tegen de theïstische vorm van zingeving van Elmar D. Klemke (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  54
  Anti-Terrorism Politics and the Risk of Provoking.Franz Dietrich - 2014 - Journal of Theoretical Politics 3 (26):405-41.
  Tough anti-terrorism policies are often defended by focusing on a fixed minority of the population who prefer violent outcomes, and arguing that toughness reduces the risk of terrorism from this group. This reasoning implicitly assumes that tough policies do not increase the group of 'potential terrorists', i.e., of people with violent preferences. Preferences and their level of violence are treated as stable, exogenously fixed features. To avoid this unrealis- tic assumption, I formulate a model in which policies can 'brutalise' or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  81
  KTDB giới thiệu Bằng chứng cuộc sống – Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam.Toàn Soạn Ktdb - 2015 - Kinh Tế Và Dự Báo 48 (22):1-3.
  KTDB — Với lối tiếp cận mới mẻ và sáng tạo, với tư duy và phương pháp tiếp cận khoa học, đồng tác giả Bạch Ngọc Chiến và Vương Quân Hoàng đã dẫn dắt bạn đọc đi từ các quan sát về lịch sử hình thành dân tộc, sự phát triển và hoàn thiện của con người, xã hội, nhà nước trong tiến trình lịch sử đến sự phát triển kinh tế của đất nước ta qua cuốn sách “Bằng chứng (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. A Touch of Doubt: On Haptic Skepticism.Rachel Aumiller - 2021 - Berlin, Germany: Walter de Gruyter.
  A Touch of Doubt traces the theme of touch in the evolution of skepticism through Platonism, German idealism, Continental philosophy and psychoanalysis. Haptic Scepticism, the field of ethics emerging from this study, explores the grasp-ability of contradiction. Contradiction is a haptic marvel. We can cup it in our palms, press it against our lips, dip our toes into its coolness, and, if we are not careful, we may even burn ourselves on its surface.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Pain and Value.Adam Swenson - 2006 - Dissertation, Rutgers University, New Brunswick
  All existing explanations of why pain is intrinsically bad are false. They all rest upon a mistaken conception of what pains are. On this false view, pain is merely a kind of sensation or feeling. The nature of a stubbed toe is exhausted by the way it stings and throbs. However, on the correct view, pains are much richer and much more complex. For example, a pain’s intrinsic properties also include its sufferer’s beliefs about the causes and implications of her (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Mặt Trận 2021 (8):1-7.
  (Mặt trận) - Chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước hết phải tuân theo các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường hiện đại, nguyên tắc sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế thị trường - là nguyên tắc quan trọng. Xa rời nguyên tắc này, dù chúng ta cố gắng xây (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Physics of God and the Quantum Gravity Theory of Everything.James Redford - manuscript
  Analysis is given of the Omega Point cosmology, an extensively peer-reviewed proof (i.e., mathematical theorem) published in leading physics journals by professor of physics and mathematics Frank J. Tipler, which demonstrates that in order for the known laws of physics to be mutually consistent, the universe must diverge to infinite computational power as it collapses into a final cosmological singularity, termed the Omega Point. The theorem is an intrinsic component of the Feynman-DeWitt-Weinberg quantum gravity/Standard Model Theory of Everything (TOE) describing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. One Hundred Years of Philosophy of Science: The View From Munich.Thomas Mormann - 2011 - Vienna Circle Institute Yearbook 15:297 - 309.
  These days, a number of philosophers of science indulge in lamenting about a crisis of their discipline. They complain about its loss of relevance, and bemoan the mar gi na lization of their dis cipline in the philosophical community and in the wider academia , Hardcastle and Richardson ). The Munich take on the philosophy of science does not succumb to this temptation. According to it, philosophy of science is well and alive. In Carlos Ulises Moulines’s Die Entwicklung der modernen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. KBS for Diagnosing Pineapple Diseases.Nassr Mohammad & Bastami Bashhar - 2017 - International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) 7 (2):12-17.
  Abstract: Background: The pineapple (A nanas comosus) is a tropical plant with an edible multiple fruit consisting of coalesced berries, also called pineapples, and the most economically significant plant in the Bromeliaceae family. Pineapples may be cultivated from a crown cutting of the fruit, possibly flowering in five to ten months and fruiting in the following six months.[5][6] Pineapples do not ripen significantly after harvest. In 2016, Costa Rica, Brazil, and the Philippines accounted for nearly one-third of the world's production (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý -
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Tam đề nan giải phát triển công nghiệp bền vững.Nguyen Thi Quynh Yen - unknown
  Bài nghiên cứu của nhóm tác giả người Việt đánh giá hiệu quả của chính sách phát triển xanh đối với Kitakyushu, một thành phố công nghiệp nặng nhưng nổi tiếng với khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường, đã lọt vào Top Trending của tạp chí Palgrave Communications thuộc Nature Research, không lâu sau khi được công bố.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  37
  Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi.Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng - 2008 - Nghiên Cứu Kinh Tế 48 (7):3-24.
  Tiêu đề bài: Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi -/- Tác giả: Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng -/- Ấn phẩm: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tập 48, Số 7, Serial 362, tr. 3–24 (ISSN: 0866-7489) -/- Ngày xuất bản: 15 tháng 7 năm 2008 -/- Hà Nội, Việt Nam.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ô nhiễm môi trường có thể thúc đẩy di cư và chảy máu chất xám.Hà Thị Hồng Hạnh & Đỗ Thị Hồng Uyên - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo 55 (3):1-3.
  Theo số liệu nghiên cứu, Việt Nam thường xuyên đứng trong nhóm 10 nước có các thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) cao nhất châu Á. Ô nhiễm không khí gây ra nhiều rất nhiều hệ lụy, nó tác động xấu đến sức khỏe con người và được xem là tác nhân thúc đẩy sự di cư và chảy máu chất xám.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Không đọc sách đã nguy hại, đọc lướt trên điện thoại ảnh hưởng tiêu cực không kém.Nguyễn Thanh Nhàn - 2020 - SSHPA 2020 (1):1-2.
  Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng quá trình đọc sâu rất có thể bị đe dọa khi chúng ta chuyển sang các chế độ đọc dựa trên kỹ thuật số. Tác giả Maryanne Wolf trên tờ The Guardian đã đề cập đến việc làm thế nào để khi đọc, bộ não có thể phát triển những khía cạnh của trí tuệ và tình cảm như kiến thức nội tâm hóa; lý luận và suy luận; quan điểm và (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Corolarios de la pedagogía ignaciana y la educación virtual.Jorge Balladares - 2021 - PUCE 1 (113):163-179.
  La pedagogía Ignaciana, basada en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, se adapta a los desafíos educativos contemporáneos. La educación virtual se constituye en el escenario idóneo para una educación mediada por la tecnología, el internet y las redes sociales. A partir de modelos y principios tecnoeducativos, el presente artículo plantea corolarios de los cinco momentos del Paradigma Pedagógico Ignaciano, como son el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación; y los cinco principios para una (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Có một nhóm người Việt đang giúp Nhật Bản phát triển bền vững.Pham Tran Hai - 2019 - Giáo Dục Việt Nam 2019 (12):1-6.
  Mặc dù viết về một thành phố Nhật Bản, nhưng cả 4 tác giả đều là người Việt, trong đó có 3 người đang là học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Nhật Bản.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 70