Results for 'filozofia współczesna'

79 found
Order:
 1.  64
  Nie-dualizująca filozofia Josefa Mitterera jako współczesna wersja heglizmu.Alicja Pietras - 2011 - Słupskie Studia Filozoficzne 10:15-25.
  The non-dualizing philosophy of Josef Mitterer as a contemporary version of Heglism -/- The aim of this paper is to present an analogy between philosophy of contemporary Austrian thinker Josef Mitterer and philosophy of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In his works (Das Jenseits der Philosophie and Die Flucht aus Beliebigkeit) Mitterer presents the project of non-dualizing way of speaking. He rejects fundamental philosophical assumption of ontological distinction between language and reality. He claims that when we realize that this assumption is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Call and the Response. Martin Heidegger and Martin Buber on Responsibility.Artur JEWUŁA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):323-338.
  Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Hannah ARENDT, Martin HEIDEGGER, Korespondencja z lat 1925–1975. [REVIEW]Rec Tomasz Borycki - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):386-389.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  50
  Roman Darowski SJ, Philosophical Anthropology. Outline of Fundamental Problems. [REVIEW]Rec Rafał Kupczak - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):291-294.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Współczesna Polityka Społeczna Wobec Niepełnosprawności I Osób Niepełnosprawnych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Pogranicze. Studia Społeczne 22:185--200.
  Niepełnosprawność jest jedn¸a} z cech różnicuj¸a}cych jednostki i grupy we współczesnych społeczeństwach. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, poznawczej i psychicznej s¸a} szczególnie narażone na dyskryminacjȩ oraz wykluczenie społeczne, gospodarcze i polityczne. Co istotne kwestia socjalna osób niepełnosprawnych na pocz¸a}tku XXI wieku zmienia siȩ wchodz¸ac w relacjȩ z procesem starzenia siȩ ludności. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych teoretycznych koncepcji działań na rzecz poprawy wizerunku niepełnosprawności i ograniczania barier doświadczanych przez osoby niepełnosprawne w dostȩpie do różnego rodzaju zasobów, przestrzeni i szans. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Filozofia jako inżynieria odwrotna: rzecz o naturalizmie Daniela C. Dennetta.Marcin Miłkowski - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):75-89.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony.Marek Piechowiak - 1999 - Towarzystwo Naukowe KUL.
  PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS: HUMAN RIGHTS IN LIGHT OF THEIR INTERNATIONAL PROTECTION Summary The book consists of two main parts: in the first, on the basis of an analysis of international law, elements of the contemporary conception of human rights and its positive legal protection are identified; in the second - in light of the first part -a philosophical theory of law based on the tradition leading from Plato, Aristotle, and St. Thomas Aquinas is constructed. The conclusion contains an application (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Analityczna filozofia religii i teologia filozoficzna / Analytic Philosophy of Religion and Philosophical Theology.Marek Pepliński - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków: WAM. pp. 437-458.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Filozofia es Itt-Let - Tanulmanyok.Kiraly V. Istvan - 1999 - Cluj (Kolozsvar): Erdelyi Hirado.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Filozofia austriacka i dziedzictwo Brentany.Barry Smith - 1994 - Principia 8:19-50.
  A study of the contrasts between Austrian and German philosophy, with special reference to the role of logic and science, of the Brentano School and the Vienna Circle, and of the different ways in which Austrian and German ways of thinking have influenced contemporary analytical and Continental philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  99
  Wojciech Torzewski, Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima. [REVIEW]Rec Tadeusz Gadacz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):173-180.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Język a Utylitaryzm. Filozofia Moralna Richarda M. Hare'a.Krzysztof Saja - 2008 - Aureus.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  65
  Wojciech HANUSZKIEWICZ, Filozofia Hermanna Cohena W Perspektywie Sporu o Jedność Metody Transcendentalnej. [REVIEW]Seweryn Blandzi - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):377-378.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja].Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Filozofia v časoch plurality.Lukáš Švihura - 2017 - 12. Študentská Vedecká a Umelecká Konferencia. Zborník Príspevkov I. (Sekcie Histórie, Etiky, Filozofie a Estetiky).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  67
  Filozofia pedagogickej činnosti doktorandov.Lukáš Švihura - 2017 - Doktorandské Štúdium - Súčasný Stav a Perspektívy I.
  Academic capitalism, which has become part of the higher education ideology, emphasizes scientific activity as a means of generating profits at the expense of pedagogical activity. The article is a philosophical reflection of this issue, especially in the humanities. The author reflects on the philosophical characteristic of the personality of a young scientist as a pedagogue, who, besides the scientometric requirements, should also fulfill the more elementary social role, namely to educate and inspire students of humanities as members of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sofistyka a filozofia przyrody (The Sophists and their relation to the Philosophy of Nature).Zbigniew Nerczuk - 2005 - In Ryszard Wiśniewski & Włodzimierz Tyburski (eds.), Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi. Wydawnictwo UMK. pp. 129-135.
  The paper examines the interest of the Sophists in the problems of the Pre-socratic philosophy of nature.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  73
  Kazimierz Kondrat, "Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, ss. 228. [REVIEW]Marek Pepliński - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)):171-176.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  43
  Dlaczego nie istnieje filozofia polska.Barry Smith - 1997 - Filozofia Nauki 5 (1):5-15.
  The author raises the question why Polish philosophy (by which he means Polish analytical philosophy, or the philosophy of the Lvov-Warsaw School) differs so much from what is known as 'Continental philosophy'. He identifies and analyses the following factors which have influenced philosophical developments in Poland: socialism, the connection between philosophy and mathematics, the influence of Austrian philosophy, the peculiar role of K. Twardowski, and Catholicism. The article ends with an appeal for not tolerating irrationalism and relativism in philosophy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  42
  Kilka uwag wprowadzających do badań nad współczesną rolą władzy tradycyjnej w państwach Afryki Subsaharyjskiej.Krzysztof Trzcinski - 2017 - In A. Żukowski (ed.), Tradycja i nowoczesność w Afryce Społeczeństwo - polityka - gospodarka. Olsztyn: pp. 11-30.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Feature Review: Buddyjska filozofia pustki, Artur Przybysławski.Krzysztof Jakubczak - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):150-161.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. (Post)sekularna filozofia negatywna, media wizualne i ekstasis (dekonstrukcja jako wariant neofenomenologii).Joanna Sarbiewska - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):357-372.
  The author proposes a neophenomenological interpretation of the late Jacques Derrida’s deconstruction, by bringing it into the light of (post)secular negative philosophy and indicating the application of its mystic/ecstatic implications on a media techno-vision basis. In this conceptualization, deconstruction/negation, as an ,epoche strategy, not only denudes (kenosis) cognition of the idolatry, characteristic of the traditional methaphysics of presence and the dogmatic religion, but also suspends “the source” itself (the Offenberkeit register), and thus, causes the experience of radical emptiness (chora) as (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?Maja Białek - 2019 - Diametros 59:1-22.
  The aim of my paper is to review the discussion concerning various difficulties which surround the definition of depression and the methods of diagnosing and treating the disease against the background of the now dominant reductionist paradigm in psychiatry, as well as to answer the question whether a new approach to psychiatric disorders proposed by philosophers of psychiatry working within the phenomenologically inspired embodied and enactive paradigm indeed offers a solution to these difficulties. I present the issues specific to the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  78
  GROS, Frédéric: Filozofia chôdze. [REVIEW]Lukáš Švihura - 2018 - Studia Aloisiana 9:77-81.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Przeciw empatii — Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe.Cieliczko Małgorzata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):359-374.
  the article presents Jean Paul Sartre’s idea of the human body and the bodiliness described in his book Being and nothingness (1943). In this book, Sartre argued that every human relation is based on the objecti cation of one human by another, and entering into empathic contact is basically impossible. the author of the article has con onted this thesis with contemporary psychological and neuropsychological thought (mirror neuron theory) and has investigated how the category of empathy functions in literary studies. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Realizm zreformowany. Filozofia Iana Hackinga a spór o status poznawczy wiedzy naukowej.Mateusz Kotowski - 2016 - Wrocław: Oficyna Naukowa PFF.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  66
  Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne. [REVIEW]Rec Renata Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):465-470.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  90
  Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019).Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Po pół wieku w zapomnieniu, natura świadomości jest teraz najgorętszym tematem w naukach behawioralnych i filozofii. Począwszy od pionierskiej pracy Ludwiga Wittgensteina w latach 30-tych (Blue and Brown Books) i od lat 50-tych do chwili obecnej przez jego logicznego następcę Johna Searle'a, stworzyłem poniższą tabelę jako heurystykę do dalszego tego badania. Wiersze pokazują różne aspekty lub sposoby studiowania, a kolumny pokazują mimowolne procesy i dobrowolne zachowania obejmujące dwa systemy (podwójne procesy) logicznej struktury świadomości (LSC), które można również uznać za logiczną (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  48
  Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed komentowaniem szczegółowo na making Social World (MSW) będę najpierw zaoferować kilka uwag na temat filozofii (psychologii opisowej) i jej związek ze współczesnymi badaniami psychologicznymi, jak przykładem w pracach Searle (S) i Wittgenstein (W), ponieważ czuję, że jest to najlepszy sposób, aby umieścić Searle lub komentator na zachowanie, w odpowiedniej perspektywie. To bardzo pomoże, aby zobaczyć moje recenzje PNC, TLP, PI, OC, TARW i innych książek przez tych dwóch geniuszy psychologii opisowej. -/- S nie odnosi się do wyrozumiałego zdania W. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  39
  Recenzja "Filozofii w nowym wieku" (Philosophy in a New Century) autor John Searle (2008) (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi - Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  79
  Conceptual Thinking in Hegel’s Science of Logic.Pirmin Stekeler-Weithofer - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):445-474.
  Filozofia analityczna po logicyzmie Fregego i atomizmie logicznym Russella odziedziczyła szereg założeń związanych z istnieniem rodzajowej dziedziny bytów indywidualnych, których tożsamość i elementarne określenia już mamy zdefiniowane. Te „indywidua” istnieją tylko w idealnych „światach możliwych” i nie są niczym innym jak zbiorami posiadającymi strukturę bądź czystymi zbiorami matematycznymi. W przeciwieństwie do takich czysto abstrakcyjnych modeli, Hegel analizuje rolę pojęciowych rozróżnień i odpowiednich brakujących inferencji w rzeczywistym świecie. Tutaj wszystkie obiekty są przestrzennie i czasowo skończone. Nawet jeśli rzeczywiste rzeczy poruszają (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Daniel Dennett i Alvin Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić? [REVIEW]Rec Magdalena KŁECZEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):541-542.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Bartosz Brożek i Mateusz Hohol, Umysł matematyczny. [REVIEW]Rec Hubert BOŻEK - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):295-304.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  91
  Barbara Skarga: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. [REVIEW]Rec Aleksandra WĘGRECKA - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):533-540.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  66
  Jakub Gomułka, Karol Tarnowski i Adam Workowski (Red.): Fenomenologia polska a chrześcijaństwo. [REVIEW]Rec Wiesława Sajdek - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):519-524.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  79
  A Revived Sāṃkhyayoga Tradition in Modern India.Marzenna Jakubczak - 2020 - Studia Religiologica 53 (2):105-118.
  This paper discusses the phenomenon of Kāpil Maṭh (Madhupur, India), a Sāṃkhyayoga āśrama founded in the early twentieth century by the charismatic Bengali scholar-monk Swāmi Hariharānanda Ᾱraṇya (1869–1947). While referring to Hariharānanda’s writings I will consider the idea of the re-establishment of an extinct spiritual lineage. I shall specify the criteria for identity of this revived Sāṃkhyayoga tradition by explaining why and on what assumptions the modern reinterpretation of this school can be perceived as continuation of the thought of Patañjali (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kerdo jelezes...Tobb-csendbeni alkalmazott filozofiai zajhaboritas a szabad(sag) kerdezes(e)ben.Kiraly V. Istvan - 2004 - Bratislava (Pozsony): Kalligram.
  Az "alkalmazott filozofia" egy uj korvonalazasa ugy a modszertan mint a tematikak szompontjabol.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Rabindranath Tagore on a Comparative Methodology of Religions.Asha Mukherjee - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):69-80.
  Study of religion describes, analyzes and compares how certain human beings do in fact express their faith in terms of particular scriptures, religious figures, sacred rituals, community solidarity, etc. — and how all these explicitly religious phenomena may relate to other aspects of people’s lives. It also aspires and addresses the questions to be even-handed, objective, based on evidence that may be checked by any competent inquirer, and non-committal on claims to divine revelation and authority. It is in principle comparative, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Łukasz MUSIAŁ Arkadiusz ŻYCHLIŃSKI (red.), Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. [REVIEW]Rec Kinga Elert - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):393-400.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Wartości wieczyste w sztuce islamu.Titus Burckhardt & przeł. Jakub DANIŠ - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):161-172.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  59
  Seweryn Blandzi, Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne. [REVIEW]Rec Jan Bigaj - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):285-290.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  42
  Albert Piette, Existence in the details: Theory and methodology in existential anthropology. [REVIEW]Rec Katarzyna Gurczyńska-Sady - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):313-314.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  29
  Zmierzch obywatelstwa patriarchalnego w nowożytnej Europie. Szkic do badań procesu.Krzysztof Trzcinski - 2005 - Szkice Humanistyczne 1:235-244.
  Poprzez wieki ewolucji idei i instytucji obywatelstwa w Europie, płeć (obok wolności osobistej, wieku, pochodzenia, miejsca urodzenia, domicylu czy majętności ) należała do głównych kryteriów posiadania pełnoprawnego statusu obywatelskiego w państwie. Obywatelstwo aż do XX wieku miało charakter patriarchalny, jednak jego współczesna definicja implikuje równouprawnienie obu płci. Egalitaryzacja dostępu do pełnego obywatelstwa w nowożytnej Europie następowała wieloetapowo. Proces ten wiązał się ze zmianami mentalności społecznej i stopniowym znoszeniem prawnego upośledzenia kobiet w różnych dziedzinach życia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku.Stefan Konstanczak - 2015 - In P. Bylica, K. Kilian, R. Piotrowski & D. Sagan (eds.), Filozofia-nauka-religia. Oficyna Uniwersytetu Zielonogorskiego. pp. 409-426.
  Artykuł przedstawia historię sporów i polemik naukowych na temat teorii ewolucji oraz publikacji Karola Darwina, jakie miały miejsce w w Polsce w drugiej połowie XIX wieku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 47. József Attila és a hermeneutika – avagy: túl a „konferencián"...ISTVÁN KIRÁLY V. - 2003 - Kalligram 2003 (11):35 - 40.
  „...nem egy általában vett szerző -/- szól az általában vett olvasóhoz..." -/- Fehér M. István1 -/- -/- „A filozófia a legmélyebb, legfölkavaróbb -/- kérdésekkel hivatott foglalkozni. -/- Végleges megoldásukat nehezen élné túl." -/- Hajós József 2 -/- -/- -/- Egyre több írás – iromány – hermeneutikai szituáltságát konstituálják manapság a „tudományos konferenciák". Gyakran persze ezek „helyettesítik" be a tapasztalatot, a tapasztalat élő kihívásait is. Úgyhogy meglehetősen ritkaságszámba megy az olyan esemény, amikor egy-egy előadás valóságos konferencia-szerű alkalma és tényleges visszhangja igazán (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a.Tomasz Żuradzki - 2010 - Kwartalnik Filozoficzny 26 (4):85-109.
  David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 79