Results for 'Disikate Ke'

54 found
Order:
 1.  28
  Cultural Identity of Art Works.Curtis Carter, Disikate Ke, Min Yu & Chengji Liu - unknown
  Nelson Goodman (1906-2007) approached the arts and other kinds of knowledge as forms of symbolism. His principal aim in philosophy was to advance understanding and remove confusions by verbal analysis and logical constructions. Goodman's philosophical theories encompass nominalism, constructivism and a version of radical relativism. In his Languages of Art, Goodman sets forth distinctions among the various art according to differences in the forms of symbols employed. He contributed as well to arts education and to philosophy of the museum. His (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Me and non-me.Chengzhi Ke - manuscript
  如果我们一定要将世界一分为二的话,那么其中的一部分必然是我,而另一部分则会是非我。艺术是对我的展示,科学是对非我的研究,而哲学则是将我与非我联系在一起。.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  35
  „Eyen Mi Nyamkkenyam, Nnọ Ke Ndọ…’:Deconstructing Some Stereotypic Views on Marriage in Efik Culture.Emmanuel Orok Duke - 2018 - International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) 2 (XII).
  Stereotypes within any society have consequences that are sometimes harmful and also affect targeted group of persons or ethnic group in a common way. One of the cultural stereotypes about Efik women is that they hardly believe in ‘…till death do us apart’ promised during monogamous marriage rite, that is, they walk out of marriage when conditions are unbearable. The misinterpretations of some exhortations given to the couples at Efik traditional marriage rite seem to support this claim. For example: ‘Eyen (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. "Zongjiao weiji, lunli shenghuo ji Ke'erkaiguo'er de Jidujiao shiji de pipan" 宗教危機、倫理生活及克爾凱郭爾的基督教世界的批判.Eric S. Nelson - 2016 - Research on Fundamentals of Philosophy Jilin University 哲學基礎理論研究 (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 2016) 2016:204-215.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  40
  Joseph Priestley a jeho přístup ke zkoumání lidské mysli.Eva Peterková - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):89-106.
  Článek se snaží přiblížit přístup Josepha Priestleyho ke zkoumání lidské mysli. Postupně jsou ukázány dva kroky, ve kterých Priestley mění svůj pohled na hmotu a ducha a dochází k materialismu. V prvním kroku redefinuje pojem hmoty a přisuzuje hmotě zcela nové vlastnosti – síly přitahování a odpuzování. V druhém kroku pomocí těchto nových vlastností vysvětluje schopnost vnímání a myšlení. V těchto krocích navíc využívá poznatky tehdejší přírodní filosofie, zejména mechaniky. Člověk a jeho mysl jsou podle Priestleyho součástí přírody. To znamená, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  Sociologie Jako Cesta Ke Štěstí: Česká Verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  43
  Nature sẽ ủng hộ kế hoạch Plan S.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-2.
  Tại thị trường Châu Âu, Springer Nature cho biết có đến 4 quốc gia có hơn 70% tác giả đang lựa chọn công bố mở. Tuy nhiên, để đạt được 30% còn lại thì các nhà xuất bản như Springer Nature cần đưa ra các lựa chọn hấp dẫn và thuyết phục hơn là ép buộc các tác giả phải lựa chọn Open Access như yêu cầu hiện nay.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  55
  Tiến triển của bayesvl kể từ sau khi xuất bản trên CRAN.Vương Quân Hoàng & Lã Việt Phương - manuscript
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Apa yang Paraconsistent, tidak dapat diputuskan, acak, komputasi dan tidak lengkap mean? Sebuah Tinjauan “Godel ' s Way: eksploitasi ke dalam dunia tak terhalangkan” (Godel’s Way: exploits into an undecidable world) oleh Gregory Chaitin, Francisco A Doria, Newton C.A. da Costa 160p (2012). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Dalam ' Godel ' s Way ' tiga ilmuwan terkemuka membahas isu seperti undecidability, ketidaklengkapan, kekasaran, komputasi dan paraconsistency. Saya mendekati masalah ini dari sudut pandang Wittgensteinian bahwa ada dua masalah dasar yang memiliki solusi yang sama sekali berbeda. Ada masalah ilmiah atau empiris, yang merupakan fakta tentang dunia yang perlu diselidiki masalah observationally dan filosofis mengenai bagaimana bahasa dapat digunakan secara jelas (yang mencakup pertanyaan tertentu dalam matematika dan logika), yang perlu diputuskan dengan mencarit bagaimana kita benar-benar menggunakan kata (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  56
  „Faciamus Experimentum in Corpore Vili“: Od Kritické Analýzy Lékařského Výzkumu Ke Konceptu Argumentační Koprodukce.Anna Durnová - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (2):323-339.
  Kniha Grégoira Chamayou, Les corps vils: Expérimenter sur les êtres humains aux 18e et 19e siècles vykresluje výzkumné praktiky v lékařství v 18. a 19. století a na pozadí příběhů zacházení s těly trestanců, galejníků nebo prostitutek abstrahuje kategorii „nešlechetného těla": tedy těla, vnímaného danými společenskými poměry jako nehodnotného. Autor knihy představuje pomocí této kategorie postulát kritické analýzy výzkumných praktik, jejichž povaha jde ruku v ruce s vývojem historicko-společenských konvencí. Tato recenzní stať představuje vývoj debaty v aktuálních pracích anglofonní STS, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  39
  David Miller a Racionalita Bez „Dobrých Důvodů“? Ke Kritice Millerovy Interpretace Kritického Racionalismu.Vladimír Havlík - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):63-87.
  David Miller v pracích Critical Rationalism a Out of Error se jako jeden z mála Popperových žáků snaží nejen o vysvětlení a obhájení Popperova kritického racionalismu, ale zároveň i o jeho další rozvinutí. Millerovo znovunastolení kritického racionalismu ovšem předpokládá, že k racionálnímu jednání není třeba žádných „dobrých důvodů“, ale jen argumentů. Uvedená stať se zaměřuje právě na tuto otázku existence tzv. „dobrých důvodů“ ve spojení s racionalitou a racionálním rozhodováním a ukazuje, že Millerův požadavek neexistence „dobrých důvodů“ je nejen příliš (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  26
  Od Kultury Zpětné Vazby Ke Kybernetice.Jan Romportl - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):211-232.
  Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  21
  Ke Kořenům Evoluční Teorie? [REVIEW]Pavel Doleček - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):366-373.
  Recenze: Vojtěch Hladký - Radim Kočandrle - Zděněk Kratochvíl, Evoluce před Darwinem. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 248 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Central Limit Theorem for the Functional of Jump Markov Process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
  Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  O Problémech a Cílech Řízení Znalostí.Ladislav Tondl - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):469-480.
  Studie nabízí přehled různých přístupů k pojmu „znalosti“. Hlavní důraz je kladen na relevanci vybraných a aplikovaných znalostí vzhledem k dané úloze nebo řešené problémové situaci a na kompetenci subjektu znalosti, zejména vzhledem k výběru a integraci různých znalostí. To zahrnuje nejen integraci různých oblastí znalostí, ale také integrací znalostí a hodnot.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The Riddle as Argument: Zarathustra's Riddle and the Eternal Return.Richard S. G. Brown - unknown
  While it seems to be evident that the vision of the eternal return of the same is the solution to the riddle mentioned in "On the vision and the riddle," exactly what constitutes the riddle is anything but clear. Li ke all good riddles the solution demands a paradigm shift. Nietzsche's riddle is solved by a radical rethinking of the concept of time, from a straight line to a circle. I give a detailed account of how Nietzsche's riddle is formulated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. "Ich wird dich also an griffen / Das du mir nit mugist entwichen": Göttliche Aktivität, seelisches Leiden und die Rolle der Autonomie in Christus und die minnende Seele.Amber Griffioen - 2017 - In Benedikt Paul Göcke & Ruben Schneider (eds.), Handelt Gott in der Welt? Neue Ansätze aus Theologie und Religionsphilosophie. Regensburg, Germany: pp. 41-72.
  This article (in German) explores divine activity, human passivity, and the role played by grace in the medieval image-and-verse program "Christ and the Loving Soul". After discussing the historical context and target readers and laying out the story of CMS, I show how this popular piece of late medieval devotional literature expresses complex theological and philosophical ideas that central to understanding the narrative. I argue for a new way of reading CMS that places emphasis on movement and the notion of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  Normativita Života a Společenská Normalizace.Ondřej Švec - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):53-75.
  Předložený článek si na základě rozboru hlavních motivů ve Foucaultově a Canguilhemově pojetí norem klade za cíl vymezit, jaká je vzájemná vazba mezi biologickou a společenskou normativitou a jakým typem moci na nás normy vlastně působí. V souladu s interpretací navrženou Pierrem Macherey se pokusíme sílu norem vystihnout v termínech jejich „imanence a produktivity" a ukázat, proč nelze normy chápat dle modelu zákona, který by ke svému předmětu přistupoval zvnějšku. Poslední část pak přináší odpověď na otázku, jaký typ individualizace či (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  49
  Thói quen phát triển chuyên môn của giáo viên ở các trường phổ thông Việt Nam.Ngoc Thuy Ta, Anh-Duc Hoang & Thu Hang Ta - unknown
  Nguồn lực và chất lượng giáo viên là một trong những mối quan tâm thiết yếu để phát triển giáo dục bền vững. Thông qua phân tích bộ dữ liệu “Khảo sát thói quen phát triển chuyên môn giáo viên các trường phổ thông ở Việt Nam năm 2019” với 464 quan sát về thói quen học tập của giáo viên phổ thông từ các trường công lập và tư thục trên cả nước, chúng tôi thực hiện nghiên cứu phân (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Budaya Media Sosial dan Game Online Dalam Pandangan Filsafat Teknologi Don Ihde.Mahendra Wibawa - 2015 - In Anik Juwariyah & Prima Vidya Asteria (eds.), Konstelasi Kebudayaan Indonesia 1. Bintang Surabaya. pp. 298-310.
  Berbagai macam aktifitas manusia tidak bisa dipisahkan dari teknologi sebagai wujud alat bantu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dan terobosan teknologi di bidang informatika telah menghasilkan bentukan teknologi yang berbasis komunikasi yang selain efektif juga bersifat menyenangkan. Media sosial dan game online adalah dua diantara berbagai macam produk hasil pengembangan teknologi di bidang tersebut. Dalam kedua media ini manusia mengalami sebuah perpindahan realitas dari dunia nyata ke dalam dunia virtual. Filsafat teknologi yang dicetuskan oleh Don Ihde digunakan (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  17
  Review dari Komposisi Pemikiran (The Stuff of Thought) oleh Steven Pinker (2008) (Review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Aku mulai dengan beberapa komentar terkenal oleh filsuf (psikolog) Ludwig Wittgenstein karena Pinker saham dengan kebanyakan orang (karena pengaturan default psikologi bawaan kita berevolusi) prasangka tertentu tentang fungsi pikiran, dan karena Wittgenstein menawarkan wawasan yang unik dan mendalam dalam cara kerja bahasa, pemikiran dan realitas (yang ia dipandang sebagai lebih atau kurang coekstensif) tidak ditemukan di tempat lain. TheRe adalah hanya referensi untuk Wittgenstein dalam volume ini, yang paling disayangkan mengingat bahwa ia adalah yang paling brilian dan asli analis bahasa. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Apakah J K Rowling lebih jahat dariku? (review revisi 2019).Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Bagaimana dengan mengambil yang berbeda yang kaya dan terkenal? Pertama yang jelas-novel Harry Potter adalah takhayul primitif yang mendorong anak untuk percaya pada fantasi daripada mengambil tanggung jawab untuk dunia--norma tentu saja. JKR sama seperti Clueless tentang dirinya dan dunia sebagai kebanyakan orang, tapi sekitar 200 kali lebih destruktif amerika dan sekitar 800 kali lebih banyak daripada rata-rata Cina. Dia telah bertanggung jawab atas kehancuran mungkin 30.000 hektar hutan untuk menghasilkan novel sampah ini dan semua terjadi erosi (tidak sepele karenasetidaknya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  Review dari 'Filsafat di Abad Baru'(Philosophy in the New Century) oleh John Searle (2008) (review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi: Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan,.
  Sebelum mengomentari buku ini, saya menawarkan komentar tentang Wittgenstein dan Searle dan struktur Logis rasionalitas. Esai di sini sebagian besar sudah diterbitkan selama dekade terakhir (meskipun beberapa telah diperbarui), bersama dengan satu item yang tidak diterbitkan, dan tidak ada di sini akan datang sebagai kejutan bagi mereka yang telah terus dengan karyanya. Seperti W, ia dianggap sebagai filsuf Standup terbaik pada waktunya dan karya tulis yang solid sebagai batu dan terobosan di seluruh. Namun, kegagalannya untuk mengambil W kemudian cukup serius (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  25
  Trung tâm ISR có bài ra mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - ISR Phenikaa 2020 (5):1-3.
  Bài mới xuất bản vào ngày 19-5-2020 với tác giả liên lạc là NCS Nguyễn Minh Hoàng, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm ISR, trình bày tiếp cận thống kê Bayesian cho việc nghiên cứu dữ liệu khoa học xã hội. Đây là kết quả của định hướng Nhóm nghiên cứu SDAG được nêu rõ ngay từ ngày 18-5-2019.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Review dari Sex, ekologi, spiritualitas (Sex, Ecology, Spirituality) oleh Ken Wilber 2nd Ed 851p (2001) (Review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Anda bisa mendapatkan ringkasan singkat dari buku ini di p 135 atau 326. Jika Anda tidak sampai dengan kecepatan pada psikologi evolusi, Anda harus terlebih dahulu membaca salah satu dari banyak teks baru-baru ini dengan istilah ini dalam judul. Salah satu yang terbaik adalah "buku pegangan psikologi evolusi" 2nd Ed oleh Buss. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu, ' penjelasan ' dari perilaku belum benar-benar telah penjelasan proses mental sama sekali, tapi agak kabur dan sebagian besar tidak berguna deskripsi dari (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  Photon Physics and the Classical Ontology.Paul Klevgard - manuscript
  We think of kinetic energy (KE) as a quantity possessed by rest mass in motion. But somehow electromagnetic (EM) radiation transports KE across space without any rest mass. In addition, a single photon passing through a double slit diffracts into multiple paths in space without affecting its KE. This is hard to explain. Quantum theories that confront the double slit problem do not address these two issues directly. The ontology of radiation KE is examined which leads to some new ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Tangan mati kelompok seleksi dan fenomenologi-sebuah Tinjauan 'Individualitas dan Keterikatan' (Individuality and Entanglement) oleh Herbert Gintis (2017) (review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Sejak Gintis adalah ekonom senior dan saya telah membaca beberapa buku sebelumnya dengan bunga, saya mengharapkan beberapa wawasan lebih ke dalam perilaku. Sayangnya, ia membuat tangan yang mati seleksi kelompok dan fenomenologi ke dalam inti dari teori perilaku, dan ini sebagian besar membatalkan pekerjaan. Lebih buruk lagi, karena ia menunjukkan penilaian buruk seperti di sini, itu mempertanyakan semua pekerjaan sebelumnya. Upaya untuk membangkitkan kembali kelompok seleksi oleh teman-temannya di Harvard, Nowak dan Wilson, beberapa tahun yang lalu adalah salah satu skandal (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  38
  #WomenInScience: Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học (11/2).Manh-Toan Ho - unknown
  Kể từ năm 2015, ngày 11 tháng 2 hàng năm đã chính thức được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học. Sự kiện này được UNESCO và UN Women kết hợp cùng với các cơ quan đối tác tổ chức trên toàn thế giới nhằm khuyến khích sự tham gia của phái nữ trong khoa học.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  Apakah perilaku tidak sadar otomatis kita mengungkapkan diri kita yang sebenarnya dan tersembunyi kebenaran tentang alam semesta? -Sebuah review dari 'Kekuatan versus Kekuatan- determinan tersembunyi perilaku manusia-penulis resmi otoritatif edisi ' (Power vs Force-the hidden determinants of human behavior) oleh David Hawkins (2012) (edisi asli 1995)(Review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Saya sangat terbiasa dengan buku aneh dan khusus orang, tapi Hawkins berdiri keluar karena penggunaan teknik sederhana untuk menguji ketegangan otot sebagai kunci untuk "kebenaran" dari segala jenis pernyataan apa pun-i. e., bukan hanya untuk Apakah orang yang diuji percaya, tapi apakah itu benar-benar benar! Apa yang terkenal adalah bahwa orang akan menunjukkan otomatis, gangguan fisiologis dan psikologis pingsan untuk apa saja mereka terpapar-gambar, suara, sentuhan, bau, ide, orang. Jadi, membaca otot untuk mengetahui perasaan mereka yang sebenarnya tidak radikal sama (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Tinjauan 'Agama Dijelaskan-asal-usul evolusi pemikiran keagamaan' (Religion Explained--The Evolutionary Origins of Religious Thought) oleh Pascal Boyer (2002) (Tinjauan revisi 2019). [REVIEW]Michael Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Anda bisa mendapatkan ringkasan singkat dari buku ini di p 135 atau 326. Jika Anda tidak sampai dengan kecepatan pada psikologi evolusi, Anda harus terlebih dahulu membaca salah satu dari banyak teks baru-baru ini dengan istilah ini dalam judul. Salah satu yang terbaik adalah "buku pegangan psikologi evolusi" 2nd Ed oleh Buss. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu, ' penjelasan ' dari perilaku belum benar-benar telah penjelasan proses mental sama sekali, tapi agak kabur dan sebagian besar tidak berguna deskripsi dari (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  55
  Concept, Principles and Research Methods of African Environmental Ethics.Diana-Abasi Ibanga - 2018 - Africology: The Journal of Pan African Studies 11 (7):123-141.
  [English] This paper aims to discuss ten traditional and contemporary methodological paradigms in African philosophy, and demonstrates how they may apply to African environmental ethics research. The methods include: Ethno-philosophy, Sage Philosophy, Conversational Philosophy, Conceptual Mandelanization, Eco-Afrocentricism, Indigenous Language Analysis, Eco-Afro-feminism, Conceptual Decolonization, Storytelling Philosophy, and Cultural Adaptationism. The significance and limitations of the methodologies are highlighted. The concept and principles of African environmental ethics are analyzed and discussed to facilitate an understanding of the conceptual frameworks that underpin the methodologies. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Altruisme, Yesus dan akhir dunia-bagaimana Yayasan Templeton membeli Profesor Harvard dan menyerang evolusi, rasionalitas dan peradaban. Sebuah Tinjauan ' Sosial Penaklukan Bumi ' (The Social Conquest of Earth) oleh E. O. Wilson (2012) dan Nowak dan Highfield ' Supercooperators ' (2012). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Pria semut terkenal E.O. Wilson selalu menjadi salah satu pahlawan saya-tidak hanya seorang ahli biologi yang luar biasa, tetapi salah satu yang kecil dan menghilang minoritas intelektual yang setidaknya berani untuk petunjuk pada kebenaran tentang sifat kita bahwa orang lain gagal untuk memahami, atau sejauh yang mereka dO pegang, rajin menghindari untuk expedience politik. Sayangnya, ia mengakhiri karirnya yang panjang dalam mode yang paling mesum sebagai pihak yang bodoh dan arogan serangan terhadap sains termotivasi setidaknya sebagian oleh semangat keagamaan dari (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Sementara penindasan yang terburuk setan alam kita-sebuah review dari ' Lebih Baik Malaikat di Sifat Kita: Mengapa Kekerasan Menurun’ ( The Better Angels of our Nature: why violence has declined) oleh Steven Pinker (2012)(review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Ini bukan buku yang sempurna, tapi itu unik, dan jika Anda skim pertama 400 atau jadi halaman, yang terakhir 300 (dari beberapa 700) adalah upaya yang cukup baik untuk menerapkan apa yang diketahui tentang perilaku perubahan sosial dalam kekerasan dan tata krama dari masa ke waktu. Topik dasarnya adalah: Bagaimana genetika kita mengendalikan dan membatasi perubahan sosial? Anehnya ia gagal untuk menggambarkan sifat dari pilihan kerabat (inklusif kebugaran) yang menjelaskan banyak hewan dan kehidupan sosial manusia. Dia juga (seperti hampir semua (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  72
  Logical and Theoretical Foundations of African Environmental Ethics.Diana-Abasi Ibanga - 2016 - Africology: The Journal of Pan African Studies 9 (9):3-24.
  [English] The paper observed that the various ethics that constitute the system of African environmental ethics are not based on or linked to any known African ontology and formal logic. It argued that the contextualisation of African environmental ethics on African ontology and African logic is essential since Western ontology and logic do not serve to adequately explain and provide proper meanings to the various concepts and propositions employed in the African environmental ethics. Therefore, the paper aimed to, and indeed, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  31
  KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế.Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim Ngân & Manh-Toan Ho - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25.
  Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  23
  Nghiên cứu do NAFOSTED tài trợ vừa được công bố trên tạp chí Scientific Data.Ngọc Huyền - 2018 - Khoa Học and Phát Triển 2018 (9):1-3.
  Nhóm nghiên cứu thuộc dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam (NVSS) vừa có bài công bố trên Scientific Data, một tạp chí uy tín về khoa học dữ liệu, giáo dục và thống kê-xác suất thuộc Nature Research.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Object-Oriented Philosophy Graham Harman.Muhammad Unies Ananda Raja - 2017 - Cogito 4 (1):5-19.
  Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan asumsi dasar dari filsafat Graham Harman (1968– ) yang disebut dengan Object-Oriented Philosophy. Latar belakang pemikiran Harman adalah kritiknya terhadap tendensi filsafat barat yang cenderung menjelaskan realitas secara problematis dengan dua cara, yakni mereduksi objek ke unit terkecil (undermining) atau menolak unifikasi objek dalam satu hal (overmining). Masalah dari kecenderungan pertama adalah ketidakmampuan menjelaskan kemunculan dan ketahanan objek, sedangkan masalah kecenderungan kedua adalah ketidamampuan menjelaskan perubahan objek. Untuk mengatasi dua kecenderungan tersebut, Harman mengembangkan pemikiran tentang (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  38
  Článek Fenomenologie Pro Encyclopædia Britannica.Aleš Novák - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):111-131.
  Edmund Husserl obdržel v roce 1927 nabídku od Jamese Louise Garvina, britského editora Encyclopædia Britannica, ať napíše pro novou, tehdy čtrnáctou edici článek „Fenomenologie“. Garvin stanovil rozsah článku na 4000 slov a termín vydání na září roku 1929. Husserl pracoval na článku v časovém rozmezí mezi zářím a prosincem roku 1927, během kterého vyhotovil celkem čtyři verze. Husserl požádal o spolupráci na prvních třech verzích svého žáka Martina Heideggera, který toho času zastával profesorský stolec na univerzitě v Marburku. Heidegger strávil (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  44
  Pučka psihologija: znanstvene perspektive realizma, eliminativizma i instrumentalizma.Marin Biondić - 2017 - Filozofska Istrazivanja 37 (3):559-578.
  U radu analiziram realisticki, eliminativisticki i instrumentalisticki pristup prema mental­nom diskursu pucke psihologije. Temeljna ideja razmatranje je pucke psihologije kao teorije koja objasnjava i predviđa ponasanje. Ako je pucka psihologija teorija, onda se mora moći reducirati na ili inkorporirati u dobro ucvrscene znanstvene fizikalne teorije, neuroznanost prvenstveno. Pitanje je, je li tako nesto barem principijelno moguce? Trebamo li ocekivati znanstvenu redukciju entiteta pucke psihologije ili je realno za ocekivati njenu eliminaciju iz znanstvenog objasnjenja i predviđanja ponasanja utoliko, ukoliko se ne (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  36
  Predikce Kvaszovy Formální Epistemologie Ve Světle Historické Metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  3
  Bagaimana tujuh sociopaths aturan yang Cina menang perang dunia tiga dan tiga cara untuk menghentikan mereka.Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan ini atau Cina melakukan itu, kita tidak berbicara tentang orang-orang Cina, tetapi dari Sosiopat yang mengendalikan PKT - Partai Komunis Cina, yaitu, Tujuh Pikun Sosiopat Pembunuh Berantai (SSSSK) dari Komite Tetap PKT atau 25 anggota Politbiro dll. Rencana PKT untuk WW3 dan dominasi total ditata cukup jelas dalam publikasi dan pidato pemerintah Cina dan ini adalah "China Dream" Xi Jinping. Ini adalah mimpi hanya untuk minoritas kecil (mungkin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  40
  Popularizace Sociálních Věd V Kontextu Digitálního a Dialogického Obratu.Michal Šimůnek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):55-81.
  Přibližně od druhé poloviny devadesátých let můžeme v sociálních vědách rozpoznat řadu tendencí, které nás opravňují hovořit o digitálním obratu v sociálněvědné praxi. Ačkoli důsledky digitalizace jsou pozorovatelné v mnoha oblastech sociálních věd, nejvýrazněji jsou zřejmě patrné ve znovuoživení očekávání spojovaných s tzv. dialogickým obratem a v diskusi rozpoutané kolem konceptu veřejné vědy. Tato studie vychází z kritického představení antologie a knihy-hypermédia Phillip VANNINI, Popularizing Research. Engaging New Genres, Media and Audiences. New York: Peter Lang 2012, 220 s.; Phillip VANNINI, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  26
  Darwinismus a Portmannismus: Střetnutí Nesouměřitelných Biologických Paradigmat?Filip Jaroš - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):301-318.
  Tzv. portmannismus je specifický, v biologii kořenící myšlenkový směr, jehož dosah je v současné době omezen převážně na české země. Řada knižních, časopiseckých a popularizačních prací dokazuje, že na platformě Portmannových myšlenek vznikla v Čechách specifická a originální myšlenková škola. Portmann uznával Darwinovu teorii, upozorňoval však na množství jevů, které si žádají interpretaci sahající za rámec známých darwinistických mechanismů. Mezi zastánci Portmannovy nauky a hlavním proudem darwinistů existuje napětí, které koření v různých pojetích vědy. Portmannismus je často považován za nauku (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  36
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  31
  Filantropie a Sociální Výzkum: Poněkud Opomíjená Součást Dějin Sociálníhc Věd.Jan Balon - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):97-111.
  Tato studie je recenzní statí ke knize: Christian FLECK, A Transatlantic History of the Social Sciences: Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic 2011. Z témat, jež rozvíjí Fleckova kniha, sleduje především otázku, jak velké americké nadace formovaly a profilovaly výzkumnou agendu sociálních věd. Je zde předvedeno, jak definice vědy prosazovaná ve dvacátých letech minulého století velkými americkými nadacemi zcela zásadně proměnila samotnou ideu výzkumu a přinesla mnohé institucionální inovace. Vztah filantropie a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  30
  Iberské Kořeny Vědecké Revoluce? Nový Svět, Idea Kooperace a Proměny Raně Novověkých Epistemologických Modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  27
  Přezkoumání Oprávněnosti Kuhnovy Kritiky Silného Programu Sociologie Vědění.Libor Benda - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):201-225.
  Thomas Kuhn ve svých pozdějších pracích ostře napadá tzv. silný program sociologie vědění a důsledně se vůči němu vymezuje. Tato skutečnost je zajímavá z toho důvodu, že představitelé silného programu se naopak ke Kuhnovi otevřeně hlásí a vydatně čerpají z jeho díla, neboť v něm spatřují řadu klíčových myšlenek, které implikují možnost sociologické analýzy vědeckého poznání. Cílem této studie je kriticky přezkoumat Kuhnovu kritiku silného programu a zhodnotit její oprávněnost. V první části je za tímto účelem nejprve rekonstruováno Kuhnovo pojetí (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  26
  Věda, Politika a Problém Dvou Kultur: Příspěvek K Vnějším Dějinám Vzniku Sociologie Vědeckého Poznání.Libor Benda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):181-209.
  Tématem studie je dosud neprobádaná oblast vnějších dějin vzniku sociologie vědeckého poznání. Jejím záměrem je analýza vnějších faktorů, které se podílely na vzniku této disciplíny, a to za účelem nalezení odpovědi na otázku, proč vznikla právě v sedmdesátých letech minulého století na Oddělení pro studium vědy při Edinburské univerzitě a právě v podobě tzv. silného programu sociologie vědění. Skrze postavu zakladatele edinburského Oddělení pro studium vědy C. H. Waddingtona se studie zaměřuje konkrétně na dvě epizody, a to na vznik politicky (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  26
  Fontenelle a Vznik Novověké Koncepce Pokroku Na Přelomu Sedmnáctého a Osmnáctého Století.Dagmar Zajíčková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):397-419.
  Článek ukazuje pohled na utváření novověké koncepce pokroku v dílech Bernarda Le Boviera de Fontenelle. Idea pokroku byla poprvé přesně zformulována právě ve Fontenellových pracích. Podnětem pro Fontenellovy úvahy byla intelektuální debata querelle des anciens et des modernes. Tato diskuze měla rozhodnout o nadřazenosti novověku nad antikou nebo naopak. Fontenelle se debaty účastnil a závěry, k nimž došel, dovršily jeho teorii pokroku, jíž se věnoval nejen téměř ve všech pracích, ale též ve chvalořečích.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  25
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 54