Results for 'Disikate Ke'

73 found
Order:
 1. Cultural Identity of Art Works.Curtis Carter, Disikate Ke, Min Yu & Chengji Liu - unknown
  Nelson Goodman (1906-2007) approached the arts and other kinds of knowledge as forms of symbolism. His principal aim in philosophy was to advance understanding and remove confusions by verbal analysis and logical constructions. Goodman's philosophical theories encompass nominalism, constructivism and a version of radical relativism. In his Languages of Art, Goodman sets forth distinctions among the various art according to differences in the forms of symbols employed. He contributed as well to arts education and to philosophy of the museum. His (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ke kořenům evoluční teorie? [REVIEW]Pavel Doleček - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):366-373.
  Recenze: Vojtěch Hladký - Radim Kočandrle - Zděněk Kratochvíl, Evoluce před Darwinem. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 248 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. „Eyen mi nyamkkenyam, nnọ ke ndọ…’:Deconstructing Some Stereotypic Views on Marriage in Efik Culture.Emmanuel Orok Duke - 2018 - International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) 2 (XII).
  Stereotypes within any society have consequences that are sometimes harmful and also affect targeted group of persons or ethnic group in a common way. One of the cultural stereotypes about Efik women is that they hardly believe in ‘…till death do us apart’ promised during monogamous marriage rite, that is, they walk out of marriage when conditions are unbearable. The misinterpretations of some exhortations given to the couples at Efik traditional marriage rite seem to support this claim. For example: ‘Eyen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  61
  Od kultury zpětné vazby ke kybernetice.Jan Romportl - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):211-232.
  Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou definici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto-kybernetiky.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dari Realisme Saintifik ke Realisme Struktural Ontik.Moh Gema Maulana - 2021 - Cogito: Jurnal Mahasiswa Filsafat 6 (1):31-50.
  Artikel ini memaparkan serta menganjurkan peralihan dari realisme saintifik yang memiliki karakter ontologi berorientasi objek ke realisme struktural ontik yang memiliki karakter ontologi berorientasi struktur. Argumen dari kedua pandangan tersebut akan ditunjukan kelemahannya dari pandangan yang pertama dan kemudian bagaimana realisme struktural ontik dapat menghindari kelemahan tersbut. Realisme saintifik memiliki kelemahan problem referensial yang diimplikasikan oleh tesis pesimisme induksi meta dan problem penentuan teori serta metafisik yang diimplikasikan oleh ketaktertentuan teori oleh evidens dan juga ketaktertentuan metafisik dalam menentukan status metafisik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  48
  Kế hoạch hoàn hảo.Vương Quân Hoàng - 2017 - Kinh Tế Và Dự Báo 50 (13):66.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Me and non-me.Chengzhi Ke - manuscript
  如果我们一定要将世界一分为二的话,那么其中的一部分必然是我,而另一部分则会是非我。艺术是对我的展示,科学是对非我的研究,而哲学则是将我与非我联系在一起。.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  93
  Nature sẽ ủng hộ kế hoạch Plan S.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-2.
  Tại thị trường Châu Âu, Springer Nature cho biết có đến 4 quốc gia có hơn 70% tác giả đang lựa chọn công bố mở. Tuy nhiên, để đạt được 30% còn lại thì các nhà xuất bản như Springer Nature cần đưa ra các lựa chọn hấp dẫn và thuyết phục hơn là ép buộc các tác giả phải lựa chọn Open Access như yêu cầu hiện nay.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  77
  Ethical and Psychoanalytical Examination of Sexual Relationships within the Family: Yoruba Nollywood Experiences.Adágbádá Olúfadékémi - 2018 - Humanitatis Theoreticus Journal 1 (1):1-10.
  The family is a social group. Its characteristics are among other things; common residence, co-operation and reproduction. The family has always been considered to be the foundation or nucleus of the society; the most basic unit of its organization. The structure of the family varies according to each society. In pre-colonial era, the family as a social group among the Yorùbá, was a large unit, and extended in nature. They were bound together by the realization of having a common ancestor; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Joseph Priestley a jeho přístup ke zkoumání lidské mysli.Eva Peterková - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):89-106.
  Článek se snaží přiblížit přístup Josepha Priestleyho ke zkoumání lidské mysli. Postupně jsou ukázány dva kroky, ve kterých Priestley mění svůj pohled na hmotu a ducha a dochází k materialismu. V prvním kroku redefinuje pojem hmoty a přisuzuje hmotě zcela nové vlastnosti – síly přitahování a odpuzování. V druhém kroku pomocí těchto nových vlastností vysvětluje schopnost vnímání a myšlení. V těchto krocích navíc využívá poznatky tehdejší přírodní filosofie, zejména mechaniky. Člověk a jeho mysl jsou podle Priestleyho součástí přírody. To znamená, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  44
  Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân.Vương Quân Hoàng - 2006 - Vietnam Journal of Mathematical Applications 4 (2):1-16.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Tiến triển của bayesvl kể từ sau khi xuất bản trên CRAN.Vương Quân Hoàng & Lã Việt Phương - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. David Miller a racionalita bez „dobrých důvodů“? Ke kritice Millerovy interpretace kritického racionalismu.Vladimír Havlík - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):63-87.
  David Miller v pracích Critical Rationalism a Out of Error se jako jeden z mála Popperových žáků snaží nejen o vysvětlení a obhájení Popperova kritického racionalismu, ale zároveň i o jeho další rozvinutí. Millerovo znovunastolení kritického racionalismu ovšem předpokládá, že k racionálnímu jednání není třeba žádných „dobrých důvodů“, ale jen argumentů. Uvedená stať se zaměřuje právě na tuto otázku existence tzv. „dobrých důvodů“ ve spojení s racionalitou a racionálním rozhodováním a ukazuje, že Millerův požadavek neexistence „dobrých důvodů“ je nejen příliš (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. „Faciamus experimentum in corpore vili“: od kritické analýzy lékařského výzkumu ke konceptu argumentační koprodukce.Anna Durnová - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (2):323-339.
  Kniha Grégoira Chamayou, Les corps vils: Expérimenter sur les êtres humains aux 18e et 19e siècles vykresluje výzkumné praktiky v lékařství v 18. a 19. století a na pozadí příběhů zacházení s těly trestanců, galejníků nebo prostitutek abstrahuje kategorii „nešlechetného těla": tedy těla, vnímaného danými společenskými poměry jako nehodnotného. Autor knihy představuje pomocí této kategorie postulát kritické analýzy výzkumných praktik, jejichž povaha jde ruku v ruce s vývojem historicko-společenských konvencí. Tato recenzní stať představuje vývoj debaty v aktuálních pracích anglofonní STS, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. "Zongjiao weiji, lunli shenghuo ji Ke'erkaiguo'er de Jidujiao shiji de pipan" 宗教危機、倫理生活及克爾凱郭爾的基督教世界的批判.Eric S. Nelson - 2016 - Research on Fundamentals of Philosophy Jilin University 哲學基礎理論研究 (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 2016) 2016:204-215.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Apa yang Paraconsistent, tidak dapat diputuskan, acak, komputasi dan tidak lengkap mean? Sebuah Tinjauan “Godel ' s Way: eksploitasi ke dalam dunia tak terhalangkan” (Godel’s Way: exploits into an undecidable world) oleh Gregory Chaitin, Francisco A Doria, Newton C.A. da Costa 160p (2012). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Dalam ' Godel ' s Way ' tiga ilmuwan terkemuka membahas isu seperti undecidability, ketidaklengkapan, kekasaran, komputasi dan paraconsistency. Saya mendekati masalah ini dari sudut pandang Wittgensteinian bahwa ada dua masalah dasar yang memiliki solusi yang sama sekali berbeda. Ada masalah ilmiah atau empiris, yang merupakan fakta tentang dunia yang perlu diselidiki masalah observationally dan filosofis mengenai bagaimana bahasa dapat digunakan secara jelas (yang mencakup pertanyaan tertentu dalam matematika dan logika), yang perlu diputuskan dengan mencarit bagaimana kita benar-benar menggunakan kata (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  34
  Čínské myšlení zevnitř: čítanka tradičních komentářů ke knize Zhuangzi [Chinese Thought From Within: A Reader of Traditional Chinese Commentaries on the Zhuangzi. Translation, Commentary and Interpretation].David Machek - 2016 - Prague: Faculty of Arts, Charles University.
  An annotated anthology of translations of traditional Chinese commentaries on the Daoist Classics Zhuangzi. (In Czech) -/- Kniha předkládá výbor a komentovaný překlad čtyř tradičních komentářů k vybraným pasážím významného díla klasického taoismu z období Válčících států (ca 4.-3. stol. př. n. l.). Komentáře pocházejí ze čtyř různých období čínských dějin od raného středověku až po poslední dynastii císařské Číny. Cílem práce je představit komentáře jako texty, které zasluhují bližší pozornost jednak proto, že nechávají nahlédnout do různorodých dějinných kontextů, jednak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  75
  Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021.Lê Văn Út - 2021 - Dân Trí 2021 (10):1-10.
  Thống kê mới nhất, năm 2021 Việt Nam có 65 đại diện nội lực vào top nhà khoa học trích dẫn hàng đầu thế giới.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. #WomenInScience: Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học (11/2).Manh-Toan Ho - unknown
  Kể từ năm 2015, ngày 11 tháng 2 hàng năm đã chính thức được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học. Sự kiện này được UNESCO và UN Women kết hợp cùng với các cơ quan đối tác tổ chức trên toàn thế giới nhằm khuyến khích sự tham gia của phái nữ trong khoa học.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  19
  Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021.Lê Văn Út - 2021 - Dân Trí Online.
  (Dân trí) - Thống kê mới nhất, năm 2021 Việt Nam có 65 đại diện nội lực vào top nhà khoa học trích dẫn hàng đầu thế giới.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Budaya Media Sosial dan Game Online Dalam Pandangan Filsafat Teknologi Don Ihde.Mahendra Wibawa - 2015 - In Anik Juwariyah & Prima Vidya Asteria (eds.), Konstelasi Kebudayaan Indonesia 1. Bintang Surabaya. pp. 298-310.
  Berbagai macam aktifitas manusia tidak bisa dipisahkan dari teknologi sebagai wujud alat bantu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dan terobosan teknologi di bidang informatika telah menghasilkan bentukan teknologi yang berbasis komunikasi yang selain efektif juga bersifat menyenangkan. Media sosial dan game online adalah dua diantara berbagai macam produk hasil pengembangan teknologi di bidang tersebut. Dalam kedua media ini manusia mengalami sebuah perpindahan realitas dari dunia nyata ke dalam dunia virtual. Filsafat teknologi yang dicetuskan oleh Don Ihde digunakan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  47
  O problémech a cílech řízení znalostí.Ladislav Tondl - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):469-480.
  Studie nabízí přehled různých přístupů k pojmu „znalosti“. Hlavní důraz je kladen na relevanci vybraných a aplikovaných znalostí vzhledem k dané úloze nebo řešené problémové situaci a na kompetenci subjektu znalosti, zejména vzhledem k výběru a integraci různých znalostí. To zahrnuje nejen integraci různých oblastí znalostí, ale také integrací znalostí a hodnot.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  48
  The Social Costs of Limited Land Rights in Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2018 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 25. Privatizovaná univerzita: o jedné další „velké transformaci“ vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  92
  Filantropie a sociální výzkum: poněkud opomíjená součást dějin sociálníhc věd.Jan Balon - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):97-111.
  Tato studie je recenzní statí ke knize: Christian FLECK, A Transatlantic History of the Social Sciences: Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic 2011. Z témat, jež rozvíjí Fleckova kniha, sleduje především otázku, jak velké americké nadace formovaly a profilovaly výzkumnou agendu sociálních věd. Je zde předvedeno, jak definice vědy prosazovaná ve dvacátých letech minulého století velkými americkými nadacemi zcela zásadně proměnila samotnou ideu výzkumu a přinesla mnohé institucionální inovace. Vztah filantropie a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  89
  Věda, politika a problém dvou kultur: příspěvek k vnějším dějinám vzniku sociologie vědeckého poznání.Libor Benda - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (2):181-209.
  Tématem studie je dosud neprobádaná oblast vnějších dějin vzniku sociologie vědeckého poznání. Jejím záměrem je analýza vnějších faktorů, které se podílely na vzniku této disciplíny, a to za účelem nalezení odpovědi na otázku, proč vznikla právě v sedmdesátých letech minulého století na Oddělení pro studium vědy při Edinburské univerzitě a právě v podobě tzv. silného programu sociologie vědění. Skrze postavu zakladatele edinburského Oddělení pro studium vědy C. H. Waddingtona se studie zaměřuje konkrétně na dvě epizody, a to na vznik politicky (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  74
  Přezkoumání oprávněnosti Kuhnovy kritiky silného programu sociologie vědění.Libor Benda - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):201-225.
  Thomas Kuhn ve svých pozdějších pracích ostře napadá tzv. silný program sociologie vědění a důsledně se vůči němu vymezuje. Tato skutečnost je zajímavá z toho důvodu, že představitelé silného programu se naopak ke Kuhnovi otevřeně hlásí a vydatně čerpají z jeho díla, neboť v něm spatřují řadu klíčových myšlenek, které implikují možnost sociologické analýzy vědeckého poznání. Cílem této studie je kriticky přezkoumat Kuhnovu kritiku silného programu a zhodnotit její oprávněnost. V první části je za tímto účelem nejprve rekonstruováno Kuhnovo pojetí (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  42
  Does Property Rights Affect Women and Children’s Well-being?Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2010 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 30.  86
  Nesnáze introspekce: svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy.Filip Tvrdý - 2015 - Prague: Togga.
  V dějinách filozofie se objevilo nespočetné množství snah překonat kognitivní nedostatečnost člověka. Většinový názor zněl, že zatímco vnější smyslové poznání podléhá nejrůznějším klamům, poznání vnitřní je mnohem jistější, či dokonce neomylné. Předpokládaná znalost sebe sama je ovšem iluzorní a stala se důvodem pro vznik mnoha chybných přístupů ke skutečnosti. Kniha se skládá ze tří částí. První kapitola se zabývá introspekcí, především jejím přijetím v dějinách filozofie a odmítnutím v psychologickém behaviorismu 20. století. Druhá kapitola pojednává o iluzornosti svobody rozhodování, která (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. The riddle as argument: Zarathustra's riddle and the eternal return.Richard S. G. Brown - unknown
  While it seems to be evident that the vision of the eternal return of the same is the solution to the riddle mentioned in "On the vision and the riddle," exactly what constitutes the riddle is anything but clear. Li ke all good riddles the solution demands a paradigm shift. Nietzsche's riddle is solved by a radical rethinking of the concept of time, from a straight line to a circle. I give a detailed account of how Nietzsche's riddle is formulated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Central limit theorem for the functional of jump Markov process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
  Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  88
  Brandy, mravenci a mikroskop: experimentální věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  77
  DMN – klidová síť mozku: kandidát na nové neurovědecké paradigma.Marek Havlík - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):227-254.
  Práce se zaměřuje na metodologicko-historické aspekty vývoje neurologie. V roce 2001 přišel Marcus Raichle s překvapujícím objevem, který je nyní obecně známý jako teorie Default Mode Network. DMN s sebou kromě nových poznatků o mozkové aktivitě přináší i kompletní přehodnocení dosavadních přesvědčení o mozku. Vědecká komunita předpokládala, že mozek je „reflexivním" nástrojem k vnějšímu prostředí a od tohoto přesvědčení odvíjela neurologický výzkum. DMN však přichází s pojetím neurální aktivity, jež není závislá na aktivní stimulaci mozku, což je v přímém protikladu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Iberské kořeny vědecké revoluce? Nový svět, idea kooperace a proměny raně novověkých epistemologických modelů.Jana Černá - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):443-465.
  Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody a formy vědění, které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. PEMIKIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA.Ghifari Ahmad - unknown
  Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti “mendidik” itu sendiri. Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa; Pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkunganannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan Dari definisi pendidikan tersebut terdapat dua kalimat kunci yaitu; „tumbuhnya jiwa raga anak‟ dan „ kemajuan anak lahir-batin‟. Dasar kontinuitas berarti (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  61
  Normativita života a společenská normalizace.Ondřej Švec - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):53-75.
  Předložený článek si na základě rozboru hlavních motivů ve Foucaultově a Canguilhemově pojetí norem klade za cíl vymezit, jaká je vzájemná vazba mezi biologickou a společenskou normativitou a jakým typem moci na nás normy vlastně působí. V souladu s interpretací navrženou Pierrem Macherey se pokusíme sílu norem vystihnout v termínech jejich „imanence a produktivity" a ukázat, proč nelze normy chápat dle modelu zákona, který by ke svému předmětu přistupoval zvnějšku. Poslední část pak přináší odpověď na otázku, jaký typ individualizace či (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Predikce Kvaszovy formální epistemologie ve světle historické metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. "Ich wird dich also an griffen / Das du mir nit mugist entwichen": Göttliche Aktivität, seelisches Leiden und die Rolle der Autonomie in Christus und die minnende Seele.Amber Griffioen - 2017 - In Benedikt Paul Göcke & Ruben Schneider (eds.), Handelt Gott in der Welt? Neue Ansätze aus Theologie und Religionsphilosophie. Regensburg, Germany: pp. 41-72.
  This article (in German) explores divine activity, human passivity, and the role played by grace in the medieval image-and-verse program "Christ and the Loving Soul". After discussing the historical context and target readers and laying out the story of CMS, I show how this popular piece of late medieval devotional literature expresses complex theological and philosophical ideas that central to understanding the narrative. I argue for a new way of reading CMS that places emphasis on movement and the notion of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  43
  Land Policy, Women, and Children: Evidence from Vietnam.Huong T. T. Hoang, Khoi D. Nguyen, Trang T. Le, Hang Khanh, Kien Le & My Nguyen - 2012 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Nhiều nаm hơn nữ đượс đăng ký tên trên GCNQSDĐ. Phụ nữ sở hữu ít mảnh đất hơn nаm giới. Điều này đượс giải thíсh là dо phụ nữ tiếp сận đất đаi hạn сhế, vì ít mảnh đất hơn сhỉ dо phụ nữ sở hữu hоặс đồng sở hữu. Một số yếu tố giải thíсh sự kháс biệt. Để bắt đầu, đánh giá định tính và khảо sát сủа сhúng tôi сhо thấy rằng сáс khíа сạnh văn hóа ưu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  80
  Fontenelle a vznik novověké koncepce pokroku na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století.Dagmar Zajíčková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):397-419.
  Článek ukazuje pohled na utváření novověké koncepce pokroku v dílech Bernarda Le Boviera de Fontenelle. Idea pokroku byla poprvé přesně zformulována právě ve Fontenellových pracích. Podnětem pro Fontenellovy úvahy byla intelektuální debata querelle des anciens et des modernes. Tato diskuze měla rozhodnout o nadřazenosti novověku nad antikou nebo naopak. Fontenelle se debaty účastnil a závěry, k nimž došel, dovršily jeho teorii pokroku, jíž se věnoval nejen téměř ve všech pracích, ale též ve chvalořečích.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Článek Fenomenologie pro Encyclopædia Britannica.Aleš Novák - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):111-131.
  Edmund Husserl obdržel v roce 1927 nabídku od Jamese Louise Garvina, britského editora Encyclopædia Britannica, ať napíše pro novou, tehdy čtrnáctou edici článek „Fenomenologie“. Garvin stanovil rozsah článku na 4000 slov a termín vydání na září roku 1929. Husserl pracoval na článku v časovém rozmezí mezi zářím a prosincem roku 1927, během kterého vyhotovil celkem čtyři verze. Husserl požádal o spolupráci na prvních třech verzích svého žáka Martina Heideggera, který toho času zastával profesorský stolec na univerzitě v Marburku. Heidegger strávil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Altruisme, Yesus dan akhir dunia-bagaimana Yayasan Templeton membeli Profesor Harvard dan menyerang evolusi, rasionalitas dan peradaban. Sebuah Tinjauan ' Sosial Penaklukan Bumi ' (The Social Conquest of Earth) oleh E. O. Wilson (2012) dan Nowak dan Highfield ' Supercooperators ' (2012). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Pria semut terkenal E.O. Wilson selalu menjadi salah satu pahlawan saya-tidak hanya seorang ahli biologi yang luar biasa, tetapi salah satu yang kecil dan menghilang minoritas intelektual yang setidaknya berani untuk petunjuk pada kebenaran tentang sifat kita bahwa orang lain gagal untuk memahami, atau sejauh yang mereka dO pegang, rajin menghindari untuk expedience politik. Sayangnya, ia mengakhiri karirnya yang panjang dalam mode yang paling mesum sebagai pihak yang bodoh dan arogan serangan terhadap sains termotivasi setidaknya sebagian oleh semangat keagamaan dari (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Review dari 'Filsafat di Abad Baru'(Philosophy in the New Century) oleh John Searle (2008) (review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi: Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan,.
  Sebelum mengomentari buku ini, saya menawarkan komentar tentang Wittgenstein dan Searle dan struktur Logis rasionalitas. Esai di sini sebagian besar sudah diterbitkan selama dekade terakhir (meskipun beberapa telah diperbarui), bersama dengan satu item yang tidak diterbitkan, dan tidak ada di sini akan datang sebagai kejutan bagi mereka yang telah terus dengan karyanya. Seperti W, ia dianggap sebagai filsuf Standup terbaik pada waktunya dan karya tulis yang solid sebagai batu dan terobosan di seluruh. Namun, kegagalannya untuk mengambil W kemudian cukup serius (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Apakah perilaku tidak sadar otomatis kita mengungkapkan diri kita yang sebenarnya dan tersembunyi kebenaran tentang alam semesta? -Sebuah review dari 'Kekuatan versus Kekuatan- determinan tersembunyi perilaku manusia-penulis resmi otoritatif edisi ' (Power vs Force-the hidden determinants of human behavior) oleh David Hawkins (2012) (edisi asli 1995)(Review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Saya sangat terbiasa dengan buku aneh dan khusus orang, tapi Hawkins berdiri keluar karena penggunaan teknik sederhana untuk menguji ketegangan otot sebagai kunci untuk "kebenaran" dari segala jenis pernyataan apa pun-i. e., bukan hanya untuk Apakah orang yang diuji percaya, tapi apakah itu benar-benar benar! Apa yang terkenal adalah bahwa orang akan menunjukkan otomatis, gangguan fisiologis dan psikologis pingsan untuk apa saja mereka terpapar-gambar, suara, sentuhan, bau, ide, orang. Jadi, membaca otot untuk mengetahui perasaan mereka yang sebenarnya tidak radikal sama (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Review dari Komposisi Pemikiran (The Stuff of Thought) oleh Steven Pinker (2008) (Review revisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Aku mulai dengan beberapa komentar terkenal oleh filsuf (psikolog) Ludwig Wittgenstein karena Pinker saham dengan kebanyakan orang (karena pengaturan default psikologi bawaan kita berevolusi) prasangka tertentu tentang fungsi pikiran, dan karena Wittgenstein menawarkan wawasan yang unik dan mendalam dalam cara kerja bahasa, pemikiran dan realitas (yang ia dipandang sebagai lebih atau kurang coekstensif) tidak ditemukan di tempat lain. TheRe adalah hanya referensi untuk Wittgenstein dalam volume ini, yang paling disayangkan mengingat bahwa ia adalah yang paling brilian dan asli analis bahasa. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Review dari Sex, ekologi, spiritualitas (Sex, Ecology, Spirituality) oleh Ken Wilber 2nd Ed 851p (2001) (Review direvisi 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Anda bisa mendapatkan ringkasan singkat dari buku ini di p 135 atau 326. Jika Anda tidak sampai dengan kecepatan pada psikologi evolusi, Anda harus terlebih dahulu membaca salah satu dari banyak teks baru-baru ini dengan istilah ini dalam judul. Salah satu yang terbaik adalah "buku pegangan psikologi evolusi" 2nd Ed oleh Buss. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu, ' penjelasan ' dari perilaku belum benar-benar telah penjelasan proses mental sama sekali, tapi agak kabur dan sebagian besar tidak berguna deskripsi dari (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Tinjauan 'Agama Dijelaskan-asal-usul evolusi pemikiran keagamaan' (Religion Explained--The Evolutionary Origins of Religious Thought) oleh Pascal Boyer (2002) (Tinjauan revisi 2019).Michael Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Anda bisa mendapatkan ringkasan singkat dari buku ini di p 135 atau 326. Jika Anda tidak sampai dengan kecepatan pada psikologi evolusi, Anda harus terlebih dahulu membaca salah satu dari banyak teks baru-baru ini dengan istilah ini dalam judul. Salah satu yang terbaik adalah "buku pegangan psikologi evolusi" 2nd Ed oleh Buss. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu, ' penjelasan ' dari perilaku belum benar-benar telah penjelasan proses mental sama sekali, tapi agak kabur dan sebagian besar tidak berguna deskripsi dari (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  85
  Bagaimana tujuh sociopaths aturan yang Cina menang perang dunia tiga dan tiga cara untuk menghentikan mereka.Michael Richard Starks - 2020 - Selamat Datang di Neraka di Bumi Bayi, Perubahan Iklim, Bitcoin, Kartel, Tiongkok, Demokrasi, Keragaman, Disgenik, Kesetaraan, Peretas, Hak Asasi Manusia, Islam, Liberalisme, Kemakmuran, Web, Kekacauan, Kelaparan, Penyakit, Kekerasan, Kecerdasan Buatan, P.
  Hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan ini atau Cina melakukan itu, kita tidak berbicara tentang orang-orang Cina, tetapi dari Sosiopat yang mengendalikan PKT - Partai Komunis Cina, yaitu, Tujuh Pikun Sosiopat Pembunuh Berantai (SSSSK) dari Komite Tetap PKT atau 25 anggota Politbiro dll. Rencana PKT untuk WW3 dan dominasi total ditata cukup jelas dalam publikasi dan pidato pemerintah Cina dan ini adalah "China Dream" Xi Jinping. Ini adalah mimpi hanya untuk minoritas kecil (mungkin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 73