Results for 'Le Anh Vinh'

990 found
Order:
 1. The DKAP Project The Country Report of Vietnam.Le Anh Vinh, Pham Duc Quang & Do Duc Lan - manuscript
  Viet Nam is at the beginning of the Fourth Industrial Revolution. In order to grasp the opportunities that the revolution has brought about, and to successfully build the society of digital citizens, there must be the demand of enhancing the capacity and capability for students to meet international standards in terms of Information and Communications Technology (ICT) skills. Viet Nam was selected as one of the four countries (Viet Nam, Bangladesh, Fiji, and the Republic of Korea) to join UNESCO Bangkok’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  12
  Promoting Skills-Based Education in the 21st Century: A Dataset of Vietnamese Secondary Students.Do Duc Lan, Bui Thi Dien, Hoang Phuong Hanh, Ly Quoc Bien, Bui Dieu Quynh, Nguyen Hong Lien & Le Anh Vinh - 2021 - VIETNAM JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES 1 (June/2020):38-45.
  As the world has become more digitally interconnected than ever before in the 21stcentury, the next generation is required to possess various sets of new skills to succeed in their works and lives. The purpose of the article is to present a dataset of socio-demographic, in-school, out-of-school factors as well as the eight domains of 21st-century skills of Vietnamese secondary school students. A total of 1183 observations from 30 secondary schools in both rural and urban areas of Vietnam are introduced (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý - manuscript
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. ICT Integration in Developing Competence for Pre- Service Mathematics Teachers A Case Study From Six Universities in Vietnam.Tran Trung, Hung Anh Phan, Hong Van Le & Hung Thanh Nguyen - 2020 - International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 15:19-34.
  Competence structure that pre-service teachers need to develop to become a future teacher has been defined since the 1930s. For pre-service mathematics teachers, their competence has its own characteristics. ICT integration in developing competence for pre-service mathematics teachers has been been proved to be effective in many previous studies. In Vietnam, the Ministry of Education and Training (MOET) has recommended the use of ICT to enhance teaching-learning activities in schools and universities, therefore, there have been many studies on ICT intergration (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dataset of Vietnamese Teachers’ Perspectives and Perceived Support During the COVID-19 Pandemic.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Survey on Vietnamese Teachers’ Perspectives and Perceived Support During COVID-19.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - forthcoming - Data in Brief.
  The COVID-19 pandemic has caused unprecedented damage to the educational system worldwide. Besides the measurable economic impacts in the short-term and long-term, there is intangible destruction within educational institutions. In particular, teachers – the most critical intellectual resources of any schools – have to face various types of financial, physical, and mental struggles due to COVID-19. To capture the current context of more than one million Vietnamese teachers during COVID-19, we distributed an e- survey to more than 2,500 randomly selected (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  58
  KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế.Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim Ngân & Manh-Toan Ho - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1065):24-25.
  Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Status of Educational Sciences In Vietnam: A Bibliometric Analysis From Clarivate Web Of Science Database Between 1991 And 2018.Quan-Hoang Vuong, Do Minh Trang, Pham Thi Van Anh, Thi-An Do, Phuong-Thuc Doan, Anh-Duc Hoang, Thu-Hang Ta, Quynh-Anh Le & Hiep-Hung Pham - 2020 - Problems of Education in the 21st Century 78 (4):644-662.
  Since 2013, Vietnam has implemented a plan to reform the whole education sector. However, there is little understanding on the status of educational research in Vietnam, which may lay the foundation for such plan. Thus, this research aims to analyze the whole picture of educational research from Vietnam, as seen from the Clarivate Web of Science (WOS) database: 215 publications were recorded, ranging from 1991 to 2018. These 215 publications were further analyzed from five perspectives: 1) number of publications by (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Contre les défenses du présentisme par le sens commun.Baptiste Le Bihan - 2018 - Igitur 9 (1):1-24.
  According to presentism, only the present exists. The view is in a bad dialectical situation since it has to face several objections based on physics and a priori arguments. The view remains nonetheless popular because it is, allegedly, more intuitive than alternative views, namely eternalism (past, present and future entities exist) and no-futurism (only past and present entities exist). In the essay, I shall not discuss whether intuitivity is an accurate criterion for ontological enquiry. I will rather argue that any (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  91
  Les théories méréologiques du faisceau.Baptiste Le Bihan - forthcoming - In Métaphysique et ontologie. Paris: Vrin.
  « Pourquoi les choses tiennent-elles ensemble ? » (Traité d'ontologie, 2009, p. 237). Cette citation me sert de départ à une réflexion sur la nature des relations liantes souvent appelées relations de comprésence à la suite de Russell, ces bundling relations qui nouent les propriétés ensembles pour constituer les objets ordinaires (tables, chaises, individus biologiques) selon la théorie du faisceau. De même que Frédéric Nef, je suis séduit par les nombreuses vertus philosophiques de ces relations liantes. Ma contribution ne portera (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Rút bài, hành vi anh hùng và cơ chế tự hiệu chỉnh trong khoa học.Lương Anh Phương - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (1):1-4.
  Trên thực tế, sự hoàn hảo của các kết quả học thuật luôn được tạo nên bởi các sai lầm và thất bại. Cơ chế tự hiệu chỉnh chính là một nét đẹp tự nhiên của khoa học, và việc rút bài cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp ấy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  68
  Tháng 8-2020, ISR Với Nature, RePEc Và Springer.Manh-Toan Ho - manuscript
  COVID-19 bùng phát lần 2 đang gây lo lắng ở Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh có thể cảm nhận được rất rõ trong công việc. Ngoài cản trở và đình trệ với sản xuất, công việc biên tập bình duyệt cũng bị tồn đọng, dẫn đến chờ đợi kéo dài. Tỷ lệ từ chối cũng có khuynh hướng tăng vọt.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. L'éternité sans le temps.Baptiste Le Bihan - 2018 - Revue Philosophique De Louvain 116 (3):441-462.
  L'éternalisme implique une forme exotique d'éternité : toute entité, aussi éphémère soit-elle et quelle que soit sa localisation dans le temps, existe relativement à toute autre localisation temporelle. Cet essai vise, premièrement, à défendre l'éternalisme en exhibant les difficultés rédhibitoires du présentisme et du non-futurisme, et deuxièmement à examiner de quelle manière l'éternalisme pourrait être amendé à l'aune d'une affirmation que l'on trouve sous la plume de certains physiciens, à savoir que, fondamentalement, le temps n'existe pas. La disparition du temps (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Have we Lost Spacetime on the Way? Narrowing the Gap between General Relativity and Quantum Gravity.Baptiste Le Bihan & Niels Siegbert Linnemann - 2019 - Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 65:112-121.
  Important features of space and time are taken to be missing in quantum gravity, allegedly requiring an explanation of the emergence of spacetime from non-spatio-temporal theories. In this paper, we argue that the explanatory gap between general relativity and non-spatio- temporal quantum gravity theories might significantly be reduced with two moves. First, we point out that spacetime is already partially missing in the context of general relativity when understood from a dynamical perspective. Second, we argue that most approaches to quantum (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 15. Priority Monism Beyond Spacetime.Baptiste Le Bihan - 2018 - Metaphysica 19 (1):95-111.
  I will defend two claims. First, Schaffer's priority monism is in tension with many research programs in quantum gravity. Second, priority monism can be modified into a view more amenable to this physics. The first claim is grounded in the fact that promising approaches to quantum gravity such as loop quantum gravity or string theory deny the fundamental reality of spacetime. Since fundamental spacetime plays an important role in Schaffer's priority monism by being identified with the fundamental structure, namely the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 16. The No Self View and the Meaning of Life.Baptiste Le Bihan - 2019 - Philosophy East and West 69 (2):419-438.
  Several philosophers, both in Buddhist and Western philosophy, claim that the self does not exist. The no-self view may, at first glance, appear to be a reason to believe that life is meaningless. In the present article, I argue indirectly in favor of the no-self view by showing that it does not entail that life is meaningless. I then examine Buddhism and argue, further, that the no-self view may even be construed as partially grounding an account of the meaning of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 17. Spacetime Emergence in Quantum Gravity: Functionalism and the Hard Problem.Baptiste Le Bihan - forthcoming - Synthese.
  Spacetime functionalism is the view that spacetime is a functional structure implemented by a more fundamental ontology. Lam and Wüthrich have recently argued that spacetime functionalism helps to solve the epistemological problem of empirical coherence in quantum gravity and suggested that it also (dis)solves the hard problem of spacetime, namely the problem of offering a picture consistent with the emergence of spacetime from a non-spatio-temporal structure. First, I will deny that spacetime functionalism solves the hard problem by showing that it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 18. Super-Relationism: Combining Eliminativism About Objects and Relationism About Spacetime.Baptiste Le Bihan - 2016 - Philosophical Studies 173 (8):2151-2172.
  I will introduce and motivate eliminativist super-relationism. This is the conjunction of relationism about spacetime and eliminativism about material objects. According to the view, the universe is a big collection of spatio-temporal relations and natural properties, and no substance (material or spatio-temporal) exists in it. The view is original since eliminativism about material objects, when understood as including not only ordinary objects like tables or chairs but also physical particles, is generally taken to imply substantivalism about spacetime: if properties are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 19. Analytic Metaphysics Versus Naturalized Metaphysics: The Relevance of Applied Ontology.Baptiste Le Bihan & Adrien Barton - 2021 - Erkenntnis 86 (1):21-37.
  The relevance of analytic metaphysics has come under criticism: Ladyman & Ross, for instance, have suggested do discontinue the field. French & McKenzie have argued in defense of analytic metaphysics that it develops tools that could turn out to be useful for philosophy of physics. In this article, we show first that this heuristic defense of metaphysics can be extended to the scientific field of applied ontology, which uses constructs from analytic metaphysics. Second, we elaborate on a parallel by French (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20. L'espace et le temps existent-ils ? Le mystère de la gravité quantique.Baptiste Le Bihan - 2018 - Implications Philosophiques 1.
  La physique contemporaine pourrait bien nous livrer un enseignement incroyable, à savoir que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement. Je présenterai succinctement les ontologies suggérées par les deux principaux programmes de recherche en gravité quantique : la théorie des cordes et la gravité quantique à boucles. Je soutiendrai ensuite qu'il est fructueux de prendre les différentes conceptions ontologiques de la conscience en philosophie de l'esprit en modèles pour la construction de solutions au problème de l'émergence de l'espace-temps.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. No-Futurism and Metaphysical Contingentism.Baptiste Le Bihan - 2014 - Axiomathes 24 (4):483-497.
  According to no-futurism, past and present entities are real, but future ones are not. This view faces a skeptical challenge (Bourne 2002, 2006, Braddon-Mitchell, 2004): if no-futurism is true, how do you know you are present? I shall propose a new skeptical argument based on the physical possibility of Gödelian worlds (1949). This argument shows that a no-futurist has to endorse a metaphysical contingentist reading of no-futurism, the view that no-futurism is contingently true. But then, the no-futurist has to face (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22.  50
  THE EFFECTS OF THE BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) ACTION 13 ON TRANSFER PRICING PRACTICES: A COMPARATIVE EMPIRICAL STUDY OF NEW ZEALAND AND VIETNAM.Vinh Tran - 2020 - Dissertation, University of Canterbury
  This thesis was shaped from Action 13 of the recent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project adopted by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and G20 countries to prevent profit shifting by multinational enterprises (MNEs). In response to the BEPS Action 13, New Zealand and Vietnam have recently introduced new transfer pricing rules. As little research has been done to examine the effects of the BEPS Action 13 on the transfer pricing landscape of respective countries, the main (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Gay Science, Interview with Michel Foucault by Jean Le Bitoux.Michel Foucault, Jean Le Bitoux, Nicolae Morar & Daniel W. Smith - 2011 - Critical Inquiry 37 (3):385-403.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  24
  Pour comprendre le monde et revenir à la raison. La théorie du tout d'un généticien.Gilbert B. Côté - manuscript
  French translation by G. B. Côté and Roger Lapalme of "A Geneticist's Roadmap to Sanity" (G. B. Côté, 2019) with added bibliography. -/- À voir le monde d’aujourd’hui, on pourrait croire que nous avons perdu la raison. Je veux explorer ici les fondements mêmes de notre existence. Je discuterai brièvement du libre arbitre, de l’éthique, de la religion, de la souffrance, du dualisme cartésien et de l’état de conscience, avec un arrière-plan promulguant l’importance de la physique quantique d’aujourd’hui et de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP.Võ Văn Quang - 2014 - i2Metrix VietBuzz.
  (VietBuzz) – i2Metrix – bộ chỉ tiêu đo lường năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) doanh nghiệp do BSA và DHVP Research phát triển – được thực hiện trong hai tháng đầu năm 2014 với 19 thành viên của CLB Doanh nghiệp Dẫn đầu (BSA/LBC) trước tiên ghi nhận đóng góp trách nhiệm xã hội của nhóm doanh nghiệp sớm nhận thức giá trị của ĐMST toàn diện trong sản xuất và kinh doanh.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  49
  Giảng viên FPT lập mốc 18 công trình khoa học.Đức Anh - 2017 - Chungta 2017 (1):1-5.
  Tiến sĩ kinh tế Vương Quân Hoàng, giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh FPT (FSB), đã có 18 công trình nghiên cứu được đăng lên các tạp chí quốc tế uy tín trong năm 2016.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  46
  Ra mắt cuốn sách "Bằng chứng cuộc sống – Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam".Minh Anh & Thu Hiền Doãn - 2015 - Diễn Đàn Doanh Nghiệp 2015 (12):1-2.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Xu hướng ứng dụng Công nghệ trong Giáo dục: Cải tổ toàn diện vì một thế hệ người học mới.Anh-Duc Hoang - 2020 - Tuổi Trẻ Cuối Tuần 2020 (1):1-2.
  TTCT - Những đứa trẻ thuộc thế hệ Alpha (sinh từ năm 2011-2025) khi vừa chào đời đã được bủa vây bởi công nghệ. Chính vì thế, nhu cầu về ứng dụng công nghệ trong học tập không chỉ dừng lại ở công cụ lưu trữ, giao tiếp thông thường, mà trở nên bao trùm và ranh giới giữa học tập, giải trí và việc thể hiện lối sống bị xóa nhòa.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  86
  A Snapshot of Educational Research in 2019.Anh-Duc Hoang - manuscript
  2019 is a year witnessing the explosion of many high-tech applications in learning and teaching with integrated multimedia technologies (virtual reality - VR, augmented reality - AR), group and team collaboration technology, class organization, class management, and school ... It is indisputable that the application of new technology generates more interest in the learning and collaboration process. However, we are seemingly fraught with intractable problems within the transformation of a VUCA world (volatility - fragility, uncertainty, uncertainty, complexity - complexity, ambiguity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dấu chấm lửng của thế hệ trẻ.Anh-Duc Hoang - 2020 - Forbes.
  Cảm giác của sự thành công không thú vị bằng cảm giác của sự thấu hiểu. Thấu hiểu một câu chuyện thì không khó, thấu hiểu một thế hệ, nhất là thế hệ trẻ là không đơn giản. Hãy để tuổi trẻ thuộc về chính tuổi trẻ, dấn thân và quyết định lựa chọn tương lai của chính họ từ những sự trải nghiệm.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Les propriétés du vide et de l’espace-temps.Baptiste Le Bihan - 2016 - Philosophiques 43 (1):49-66.
  Les propriétés matérielles sont généralement appréhendées comme les propriétés d’une substance matérielle : cette chemise possède la propriété d’être bleue, cette chaussure la propriété d’être en bon état. Pourtant, on peut trouver plusieurs raisons de douter que les propriétés soient nécessairement les propriétés d’une substance matérielle, à la fois en métaphysique avec la théorie du faisceau, et en physique contemporaine à travers les notions d’énergie du vide et de champ. Or, si les propriétés ne sont pas les propriétés de substances (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  66
  Fantastic Educational Gaps and Where to Find Them: LERB – A Model to Classify Inequity and Inequality.Anh-Duc Hoang - 2019 - Journal of International Education and Practice 2 (4):19-28.
  In today’s world, education is less being considered as an outcome, but more as a journey. As the adventurers, our students are facing more and more complex challenges. Previously, the socio-economic status of a student’s family seemed to be one of the biggest factors among inequality causes. Nowadays, the chaotic situation of today's VUCA world (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) is generating more and more types of inequity and inequality. Thus, the purpose of the study is to develop LERB - (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Space Emergence in Contemporary Physics: Why We Do Not Need Fundamentality, Layers of Reality and Emergence.Baptiste Le Bihan - 2018 - Disputatio 10 (49):71-95.
  ‘Space does not exist fundamentally: it emerges from a more fundamental non-spatial structure.’ This intriguing claim appears in various research programs in contemporary physics. Philosophers of physics tend to believe that this claim entails either that spacetime does not exist, or that it is derivatively real. In this article, I introduce and defend a third metaphysical interpretation of the claim: reductionism about space. I argue that, as a result, there is no need to subscribe to fundamentality, layers of reality and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 34. Le néo-républicanisme. État des lieux et présentation du dossier.Alice Le Goff & Dave Anctil - 2009 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 4 (2):16-24.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  32
  "Le dialogue entre science et foi à l’épreuve de l’observation et de l’expérimentation".Philippe Gagnon & Étienne Le Coärer - 2020 - In Michel Mazoyer & Paul Mirault (eds.), Claude Tresmontant. Pour un réalisme intégral (1925-1997) « La Vérité ne fait pas violence », in series « Cahiers Disputatio » no 6. Paris: pp. 73-84.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. No Lacuna and No Vicious Regress: A Reply to le Poidevin.Christina Conroy - 2008 - Acta Analytica 23 (4):367-372.
  In his “Space, supervenience and substantivalism”, Le Poidevin proposes a substantivalism in which space is discrete, implying that there are unmediated spatial relations between neighboring primitive points. This proposition is motivated by his concern that relationism suffers from an explanatory lacuna and that substantivalism gives rise to a vicious regress. Le Poidevin implicitly requires that the relationist be committed to the “only x and y ” principle regarding spatial relations. It is not obvious that the relationist is committed to this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  91
  Minh bạch hóa quá trình thu hồi các ẩn phẩm học thuật.Viet-Anh Phu Duong - manuscript
  Vốn là một cơ sở dữ liệu thư mục uy tín hàng đầu của nhà xuất bản Elsevier, Scopus là kho dữ liệu lớn nhất, chỉ mục các bài báo của những nhà nghiên cứu, thủ thư và các tổ chức học thuật trên khắp thế giới. Để đảm bảo tính tin cậy học thuật, mọi ấn phẩm được chỉ mục trên Scopus đều phải trải qua một quá trình bình duyệt trước khi công bố. Ngoài ra, Scopus còn thường (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  61
  Cultivating Social Science Research in Vietnam: A Case of Collaboration Between a Private Research Institute with International and Domestic Research Entities.Hiep-Hung Pham & Anh-Duc Hoang - 2020 - EdLab Asia Educational Research and Development Centre.
  Developing research groups within universities and science-technology institutions is one topic that gained a special interest in recent times. In this article, we will present our experience of building a research team in the field of Social Science at EdLab Asia Educational Research and Development Centre (EdLab Asia), a young research institute which achieved several initial results after one year of establishment: 14 published works in the journals from Clarivate WOS and Scopus list, between the time from Sept 2019 to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  40
  A Note on Cogito.Les Jones - manuscript
  Abstract A Note to Cogito Les Jones Blackburn College Previous submissions include -Intention, interpretation and literary theory, a first lookWittgenstein and St Augustine A DiscussionAreas of Interest – History of Western Philosophy, Miscellaneous Philosophy, European A Note on Cogito Descartes' brilliance in driving out doubt, and proving the existence of himself as a thinking entity, is well documented. Sartre's critique (or maybe extension) is both apposite and grounded and takes these enquiries on to another level. Let's take a look. 'I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Le Luxe.Federico Lauria - 2018 - In Julien Deonna & Emma Tieffenbach (eds.), Petit Traité des Valeurs. Paris: Ithaque.
  Cadillac, sacs Louis Vuitton, montres Rolex, jacuzzis, caviar et champagne Dom Perignon : ces biens sont indéniablement luxueux. Au contraire, l’oxygène, le travail rémunéré ou l’eau ne sont pas considérés comme des luxes. L’histoire de l’économie regorge de biens qui ont perdu ou acquis un caractère luxueux (par exemple, le café, le thé ou le cacao). Qu’est-ce que le luxe ? La question de l’essence du luxe a été négligée par les philosophes qui se sont plutôt intéressés à la question (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  82
  Book Excerpt: Making Science Sustainable.Phung Anh Hao - unknown
  Excerpted from ‘The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road’, Edited by Quan-Hoang Vuong and Trung Tran [1], with permission from the editors. The Vietnamese Social Sciences and Humanities at a Fork in the Road, utilizing an object-oriented structured database on the productivity of Vietnamese researchers, seeks to provide a comprehensive overview of the development of Social Sciences and Humanities in Vietnam from 2008 to 2018. The book can be ordered from De Gruyter Online or Amazon.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  71
  Le ferite dell'anima.Antonio Chiocchi - 2021 - Biella, Italy: Zigzagando.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Aspects in Dual‐Aspect Monism and Panpsychism: A Rejoinder to Benovsky.Baptiste Le Bihan - 2019 - Philosophical Investigations 42 (2):186-201.
  Neutral monism aims at solving the hard problem of consciousness by positing entities that are neither mental nor physical. Benovsky has recently argued for the slightly different account that, rather than being neutral, natural entities are both mental and physical by having different aspects, and then argued in favour of an anti-realist interpretation of those aspects. In this essay, operating under the assumption of dual-aspect monism, I argue to the contrary in favour of a realist interpretation of these aspects by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Duality and Ontology.Baptiste Le Bihan & James Read - 2018 - Philosophy Compass 13 (12):e12555.
  A ‘duality’ is a formal mapping between the spaces of solutions of two empirically equivalent theories. In recent times, dualities have been found to be pervasive in string theory and quantum field theory. Naïvely interpreted, duality-related theories appear to make very different ontological claims about the world—differing in e.g. space-time structure, fundamental ontology, and mereological structure. In light of this, duality-related theories raise questions familiar from discussions of underdetermination in the philosophy of science: in the presence of dual theories, what (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 45. Théorie des cordes, gravité quantique à boucles et éternalisme.Baptiste Le Bihan - 2021 - In Alexandre Declos & Claudine Tiercelin (eds.), La métaphysique du temps : perspectives contemporaines. Paris: Collège de France.
  L'éternalisme, la thèse selon laquelle les entités que nous catégorisons comme étant passées, présentes et futures existent tout autant, est la meilleure approche ontologique de l'existence temporelle qui soit en accord avec les théories de la relativité restreinte et de la relativité générale. Cependant, les théories de la relativité restreinte et générale ne sont pas fondamentales si bien que plusieurs programmes de recherche tentent de trouver une théorie plus fondamentale de la gravité quantique rassemblant tous les enseignements de la physique (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Organic Selection and Social Heredity: The Original Baldwin Effect Revisited.Nam Le - 2019 - Artificial Life Conference Proceedings 2019 (31):515-522.
  The so-called “Baldwin Effect” has been studied for years in the fields of Artificial Life, Cognitive Science, and Evolutionary Theory across disciplines. This idea is often conflated with genetic assimilation, and has raised controversy in trans-disciplinary scientific discourse due to the many interpretations it has. This paper revisits the “Baldwin Effect” in Baldwin’s original spirit from a joint historical, theoretical and experimental approach. Social Heredity – the inheritance of cultural knowledge via non-genetic means in Baldwin’s term – is also taken (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  41
  Il commercio, le passioni, la virtù. Discussioni su etica ed economia fra Seicento e Settecento.Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1993 - In Mauro Magatti (ed.), La porta stretta. Etica ed economia negli anni '90. Milan, Italy: Franco Angeli. pp. 33-60.
  The chapter reconstructs the eighteenth-century discussion on commerce and virtue in the light of Hirschman's, Pocock's, Polanyi's, and Viner's interpretations of that discussion. The claims put forth are: the history of the emerging of modern market society has been heavily conditioned by a teleological and deterministic interpretation of history; the eighteenth-century discussion cannot be read neither in terms of ideologies nor in terms of the history of economic analysis; a 'strategic' reading is fruitful in so far as it allows two-ways (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Le Phénoménalisme Problématique de Pierre Duhem.Jean-François Stoffel - 2002 - Bruxelles, Belgique: Académie Royale de Belgique.
  Physicien théoricien, philosophe de la physique et historien des théo­ries physiques, le savant catholique français Pierre Duhem (1861-1916) a profondément marqué la pensée du vingtième siècle. Chacun connaît le Système du monde, dont les dix volu­mes ont contribué à la redécouverte de la science médiévale, et La théorie physique, qui a notamment donné lieu à la célèbre «thèse Duhem-Quine». Si Clio a donc gardé de Duhem le sou­venir d’un grand historien des sciences et d’un philosophe perspicace de la physique, lui-même (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 49. String Theory, Loop Quantum Gravity and Eternalism.Baptiste Le Bihan - 2020 - European Journal for Philosophy of Science 10:17.
  Eternalism, the view that what we regard locally as being located in the past, the present and the future equally exists, is the best ontological account of temporal existence in line with special and general relativity. However, special and general relativity are not fundamental theories and several research programs aim at finding a more fundamental theory of quantum gravity weaving together all we know from relativistic physics and quantum physics. Interestingly, some of these approaches assert that time is not fundamental. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Dataset of Vietnamese Students’ Intention in Respect of Study Abroad Before and During COVID-19 Pandemic.Thuy Ta, Anh-Duc Hoang, Hiep Hung Pham, Yen Chi Nguyen, Quang Anh Phan & Viet Hung Dinh - unknown
  The Covid-19 Pandemic had completely disrupted the worldwide educational system. Many schools chose the online delivery mode for students in case learning losses incurred during social distance decree. However, as to these students who are currently in the study abroad planning stages, reached an intention crossroads, whether standing for certain unchanging decisions in study abroad destinations or changing swiftly due to the unexpected policies in quarantine. This case opened to interpretation, which was based on our e-survey since 3 May to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 990